wapenhandel

11 feb / 2022
Rechter verklaart klacht over Vlaamse wapenexport naar Turkije onontvankelijk om procedurele redenen

De rechtbank van eerste aanleg stelt geen rechtsmacht te hebben over de vordering die vredes- en mensenrechtenorganisaties hadden aangespannen tegen de Vlaamse wapenexport naar Turkije. Drie Vlaamse wapenbedrijven produceren onderdelen voor de A400M, een militair transportvliegtuig dat door Turkije gebruikt wordt in Libië.

[Lees verder]
Vlaamse wapens kosten mensenlevens
COP26 en de illusie van een groen leger

No war, no warming! Met die slogan liepen vredesactivisten en klimaatactivisten samen door de straten van Glasgow, waar in november de klimaatconferentie doorging. Krijgsmachten zijn immers verantwoordelijk voor een aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen, maar staan nauwelijks onder druk om hun impact terug te brengen.

[Lees verder]
Actie van Extinction Rebellion tegen wapenfabrikant
Ngo’s pleiten in de rechtbank voor eind aan Vlaamse wapenexport naar Turkije

Vandaag vindt de zitting van de Rechtbank van Eerste Aanleg plaats over de export van militaire onderdelen naar de Turkse luchtmacht. Eerder dit jaar dagvaardden Vredesactie en CNAPD, met ondersteuning van Amnesty International België, de Vlaamse regering. Die weigert de onrechtstreekse export van wapens naar Turkije te staken, ondanks schendingen van het VN-wapenembargo door de Turkse luchtmacht.

[Lees verder]
banner aan justitiepaleis Brussel - Vlaamse wapens kosten mensenlevens