OVERWINNING: STOP FUELLING WAR - EUROPEES VERBOD OP DOORVOER RUSSISCH GAS

SFW campaign review

Een terugblik op een succesvolle campagne

Na jarenlang duchtig campagne voeren is het ons gelukt! Er komt een Europees verbod op de doorvoer van Russisch gas. De rechtstreekse band tussen Belgische gasnetbeheerders en Russische oorlogsmisdadigers kan eindelijk worden doorgeknipt. En daar hebben we jullie - onze vrijwilligers, partnerorganisaties, vrienden - voor te danken!

Laat ons eens kijken wat we in de laatste jaren samen verwezenlijkt hebben. Want zo'n prestatie komt er natuurlijk niet zomaar. Het was een lange, soms uitzichtloze strijd, waarbij we het niet enkel moesten opnemen tegen wereldmachten, maar ook tegen binnenlandse lobbygroepen ...
Maar eindelijk is rechtvaardigheid in zicht. En, zoals altijd, staan we samen met jullie paraat om deze en toekomstige banden met de oorlogseconomie ongedaan te maken en te eisen voor handelsverdragen die mensenrechten respecteren!
 

War starts here. So, let's STOP FUELLING WAR!

Bedankt aan onze partners voor deze succesvolle campagne: Bond Beter Leefmilieu, Promote Ukraine, Razom We Stand en Greenpeace Belgium.