Activisten klagen aanwezigheid van oorlogscriminelen op Europese conferentie aan

Honderden posters verschenen in de Europese wijk in Brussel tegen de aanwezigheid van wapenhandelaars op de jaarlijkse EDA conferentie

Vandaag vindt de jaarlijkse conferentie van het Europees Defensieagentschap plaats. Honderden vertegenwoordigers van de wapenindustrie zullen er aanwezig zijn. Dat gaat niet ongemerkt voorbij. Vannacht verschenen er honderden posters in de straten van de Europese wijk in Brussel met foto’s van CEO’s van Europese en Belgische wapenbedrijven: ‘gezocht voor het plegen van oorlogsmisdaden’.

Vandaag verzamelen vertegenwoordigers van de wapenindustrie en Europese beleidsmakers op de jaarlijkse conferentie van het Europees Defensie Agentschap (EDA) Taking European Defence Cooperation to the Next Level. Uit een vraag openbaarheid van bestuur van Vredesactie blijkt dat meer dan 230 vertegenwoordigers van wapenbedrijven een uitnodiging ontvingen. Een tiental ngo’s en vredesorganisaties waren niet welkom wegens “plaatsgebrek”, blijkt uit e-mails van het Europees Defensieagentschap.

Deze nacht verschenen er honderden posters in de Europese wijk die de betrokkenheid van de wapenindustrie en hun CEO’s aanklagen in het bewapenen van dictatoriale regimes en in het militariseren van het grensbeleid. Ook de Belgische bedrijven FN Herstal en John Cockerill werden niet gespaard.

Europese wapens, waaronder Belgische, duiken op in conflictgebieden en in de handen van dictatoriale regimes. Dat is een flagrante schending van de Europese regelgeving. Uit cijfers van de Nationale Bank van België blijkt dat Belgische bedrijven dit jaar al voor 431 miljoen euro aan vuurwapens en geschutskoepels uitvoerden naar Saoedi Arabië., een land dat al sinds 2015 betrokken is in het conflict in Jemen en zich daarbij volgens de Verenigde Naties schuldig maakt aan grootschalige schendingen van het internationaal humanitair recht.

Het is onbegrijpelijk dat de Europese Unie vandaag de rode loper uitrolt voor bedrijven die betrokken zijn in mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden. Deze bedrijven horen niet thuis op een Europese conferentie, maar zouden zich moeten verantwoorden in de rechtbank.

Wapenlobby maakt EU blind voor mensenrechtenschendingen door wapenexport

Volgens Europese cijfers hadden de tien grootste wapenbedrijven en hun lobbykoepels tijdens de Juncker Commissie 348 ontmoetingen met Commissarissen en kabinetsmedewerkers. Diezelfde bedrijven stellen 48 geaccrediteerde lobbyisten te werk.

De wapenindustrie heeft een leger aan lobbyisten tot haar beschikking en dat is niet zonder gevolgen. De Europese Unie geeft voor het eerst subsidies aan de wapenindustrie voor militair onderzoek via het Europees Defensiefonds. Uit cijfers van het Europees Defensieagentschap blijkt dat 40 procent van de uitgekeerde fondsen naar de zeven wapenbedrijven ging die betrokken waren in de adviesgroep die aan de basis lag van het Europees Defensiefonds.

In een gesprek met Vredesactie lieten vertegenwoordigers van de Europese Commissie bovendien weten dat er geen ethische screenings zullen plaatsvinden op de eerste militaire projecten die komend jaar van start gaan ter waarde van een half miljard euro. Dit gebrek aan ethische afwegingen is stuitend. De belangen van de wapenindustrie zijn niet die van vrede en stabiliteit, maar die van winst en groei. Wilt de EU werkelijk iets doen aan onze veiligheid, dan moet ze zo snel mogelijk de wapenexport naar dictatoriale regimes en landen in oorlog stopzetten.