Stop de subsidiëring van de wapenindustrie

Trump, de NAVO, de EU - allemaal willen ze meer geld pompen in de wapenindustrie. In aanloop naar de NAVO-top later deze week, voeren vredesactivisten vandaag actie aan de kantoren van de Europese Commissie. Ze klagen aan dat de Europese Unie stappen onderneemt om de wapenindustrie te subsidiëren. “Terwijl het Midden-Oosten in vuur en brand staat, subsidieert de Europese Unie de wapenindustrie. De Europese Commissie zet zo onze veiligheid en die van miljoenen anderen op het spel enkel voor het profijt van een industrie met bloed aan haar handen”, klinkt het bij de activisten.
De activisten bezetten op dit moment de kantoren van de Europese Commissie. Ze zetten tentjes op en weigeren te vertrekken zolang de Europese Unie doorgaat met het subsidiëren van de wapenindustrie.

Bekijk het actiefilmpje

Money for war? We say no.
De NAVO-lidstaten komen deze week in Brussel samen om te praten over militaire samenwerking. Het verhogen van de defensie-uitgaven staat daarbij hoog op de agenda. “Gaat het om onze veiligheid of gaat het om de winstcijfers van de wapenindustrie?” zegt Bram Vranken, woordvoerder van Vredesactie. “Meer geld uitgeven aan wapens leidt niet tot een veiliger Europa in een veiligere wereld. Integendeel. Europese wapens duiken op in conflicten wereldwijd en zijn net een katalysator voor geweld en conflict”.

Geen Europa op maat van de wapenindustrie
Met de lancering van het Europees Defensie Actieplan maakte de Europese Commissie in 2016 van het versterken van defensie een beleidsprioriteit. Het actieplan stelt tal van maatregelen voor die de wapenindustrie financieel moeten ondersteunen.
“Dat is niet verwonderlijk”, zegt Vranken. “De wapenindustrie is kind aan huis bij de Europese Commissie.” Interne documenten van de Europese Unie tonen aan dat de Commissie tientallen ontmoetingen heeft gehad met de wapenindustrie over het opstarten van een militair onderzoeksprogramma.
Sinds dit jaar subsidieert de Europese Unie voor het eerst een militair onderzoekprogramma. Zij geven hiervoor 90 miljoen euro aan de wapenindustrie. Maar het gaat slechts om een voorbereidend programma. De Europese Commissie wil vanaf 2021 een pot van 3,5 miljard euro ter beschikking stellen voor militair onderzoek.
“Het is tijd dat de EU beseft dat het ondersteunen van de wapenindustrie niet leidt tot meer vrede en veiligheid. We hopen dat deze actie een wake-up call mag zijn voor de EU-beleidsmakers om dringend van spoor te veranderen”, zegt Vranken nog.