Handleiding klacht neerleggen

zwart

Wanneer Vredesactie de Belgische overheid juridisch verantwoordelijk houdt voor illegale wapenhandel of -doorvoer, kan je als bezorgde burger ook helpen. 
Door aangifte te doen bij je lokaal politiekantoor, creëer je meer  draagkracht voor onze aanklacht. 
Maar hoe gaat dat in nu z'n werk? 

We bekijken het even stap per stap.

Stap 1: de klachtenbrief

Het eerste wat je doet, is een klachtenbrief schrijven. Hierbij is het belangrijk dat je volgende dingen zeker vermeldt:

  • Je naam
  • Je adres
  • Dat je een klacht wenst neer te leggen:
    ° Tegen wie/welk bedrijf/welke overheid/… is de klacht gericht
    ° Waarvoor (welke wet wordt geschonden)

Naast deze essentiële info, kan je in de rest van je brief meer context geven over de illegale acties die aan de gang zijn en/of waarom je hier als burger bezorgd over bent. Weet je niet goed hoe je hieraan kan beginnen? Bekijk dan gerust een voorbeeldbrief.
 

Stap 2: dien je klacht in bij het politiekantoor

Daarna ga je met je brief naar je lokale politiekantoor en bij aankomst vertel je dat je aangifte wil doen. Je meldt dan een misdrijf, er wordt een PV opgemaakt en je krijgt een bewijs mee.
Het zou kunnen dat de politie even met je in gesprek wil gaan over de aangifte die je doet, maar dat hoeven ze niet per se te doen. Voor zo'n gesprek kan je je klachtenbrief als houvast gebruiken. En vergeet niet, je hebt als burger altijd het recht om je bezorgdheid te uiten.

Doe je de aanklacht liever niet alleen? 

Geen probleem. Je kan ook samen met een vriend, collega, buur, … gaan. Het is dan belangrijk om te weten dat ieder individu een aparte klachtenbrief moet meenemen, maar je kan die wel bijvoorbeeld bundelen bij afgifte.

Belangrijk!

Voor je eraan begint, willen we nog graag benadrukken dat het met dit soort actie niet de bedoeling is om de werking van je lokale politiekantoor te verstoren door een volledige overrompeling aan klachtenbrieven.

Onze tips nog eens opgesomd:

  • Wees standvastig over het feit dat je een klacht komt neerleggen en je als burger hier recht op hebt.
  •  Hou het bij een klacht per persoon, zo gaat de boodschap niet verloren.
  •  Wil je met meerdere mensen samen gaan of lijkt dit je iets voor een publieke actie met lokale pers: neem op voorhand contact op met het politiekantoor en maak een afspraak voor de indiening van de klacht. De politie kan dan kiezen om één pv-nummer op te maken en de klachten te bundelen.

Wat als de politie mijn klacht niet wilt aannemen?

Het kan zijn dat de politie jouw klacht niet aanneemt. Stuur je klacht dan naar het parket, samen met een feitelijk verslag dat je dit hebt proberen aangeven bij de politie maar deze werd geweigerd.
 

Stap 3: laat het ons weten!

Nadat je aangifte hebt gedaan, kan je ons het pv-nummer dat je meekreeg bezorgen via mail. Stuur het ons door op contact@vredesactie.be en vermeld 'aangifte' in het onderwerp van je mail.

Klaar voor actie? 

Doe een aangifte voor onze juridische strijd tegen de illegale wapendoorvoer naar Israël. Hier vind je een voorbeeldbrief.