Oorlog is een misdaad tegen de menselijkheid: Stop onmiddellijk het geweld in Israël-Palestina

Mensen in Gaza staan in een verwoeste straat, omringd door verwoeste gebouwen.

Vredesactie verwerpt en veroordeelt alle vormen van geweld: Oorlog wordt soms uitgevochten met bommen en kogels. Soms door de toegang te beperken tot de middelen die mensen nodig hebben om in hun basisbehoeften te voorzien, die we nodig hebben om als mensen te bloeien.

Dit geweld is geworteld in een decennialang, asymmetrisch, knarsend conflict.

Nu het conflict in Israël-Palestina weer in alle hevigheid losbarst, richten we ons tot de oprichtingsverklaring van de WRI (War Resisters’ International, waar Vredesactie lid van is):

"Oorlog is een misdaad tegen de mensheid. Daarom ben ik vastbesloten geen enkele vorm van oorlog te steunen en te streven naar het wegnemen van alle oorzaken van oorlog."

Geweld is geweld, sluimerend of explosief.

Oorlog wordt soms uitgevochten met bommen en kogels. Soms door de toegang te beperken tot de middelen die mensen nodig hebben om in hun basisbehoeften te voorzien, die we nodig hebben om als mensen te bloeien. Als antimilitaristen verwerpen we – nu en altijd – het doelbewuste en georganiseerde geweld dat de krantenkoppen haalt, clicks opstapelt en de wereld schokt. Daarbij moeten we erkennen dat dit geweld, dat sinds zaterdag 7 oktober in Israël-Palestina heeft plaatsgevonden, geworteld is in een decennialang, asymmetrisch, knarsend conflict.

 

We verwerpen de binaire vraag om "een kant te kiezen". Geweld dwingt steeds tot die valse keuze.

De wereldwijde aandacht is momenteel gefixeerd op dit conflict. We willen erkennen dat we vaak te passief blijven in tijden van "normaal", aanhoudend, maar even schadelijk geweld en onderdrukking. Dit geldt voor Israël-Palestina, maar ook in Nagorno-Karabach, Rojava, West-Papoea en zoveel andere plaatsen.

Kanten kiezen

Wanneer geweld escaleert, kunnen we het gevoel krijgen dat we "een kant moeten kiezen" – en er zullen veel stemmen zijn die dat van ons eisen. Geweld dwingt steeds tot die valse keuze: dat zagen we ook bij de vernieuwde inval van Rusland in Oekraïne. Maar ook die binaire manier van kijken naar de wereld, die dwingt anderen te zien als vijanden die onderdrukt of gedood moeten worden, verwerpen we. Hoe luid de eisen om een kant te kiezen ook worden, we weten dat er mensen en gemeenschappen zijn (nu, vroeger en in de toekomst) die deze valse keuze afwijzen. In plaats daarvan sluiten we ons aan bij diegenen die ervoor kiezen om samen veiligheid op te bouwen. Niet door (te dreigen met) geweld, maar door geweldloos vertrouwen en samenwerking op te bouwen. Door de mensen te steunen die weigeren te doden, zelfs als ze onder enorme druk staan, en die zich misschien zelfs een rechtvaardigere en vreedzamere wereld durven voor te stellen. We willen ons opnieuw inzetten om deze stemmen te horen en te versterken.

Wij, als lid van de War Resisters' International, als mensen uit verschillende landen en gebieden, veroordelen het geweld en de vernietiging van alle kanten, op welke manier dan ook en zijn solidair met gewetensbezwaarders en al diegenen die geloven in vreedzame, geweldloze benaderingen om conflicten op te lossen.