Hoe Belgische gemeenten de Russische invasie sponsoren

Stop Fuelling War

Belgische steden en gemeenten zijn hoofdaandeelhouders van Fluxys. Vandaag lanceerde Vredesactie een online tool waarmee we van onderuit ons energiebeleid kunnen pacificeren.

Twee bittere jaren zijn voorbijgegaan sinds de Russische invasie van Oekraïne in februari 2022. Tussen 2021 en 2023 steeg het volume Russisch vloeibaar gas in Zeebrugge nochtans met 42%. De Russische lng-handel via ons land leverde Rusland het afgelopen jaar een miljard euro aan belastingen op, maar Fluxys noch de federale overheid blijken dit te willen stoppen. Daarom roepen Greenpeace België, Vredesactie en Bond Beter Leefmilieu de Belgische steden en gemeenten, de hoofdaandeelhouders van Fluxys, op om de teugels weer in handen te nemen. Met de online tool die vandaag gelanceerd werd, kunnen burgers hun gemeenteraden daar op wijzen.

Fluxys-terminal

Na de Russische inname van Avdiivka klinkt bij Europese leiders de roep om meer wapens te sturen, maar er wordt geen woord gerept over de olifant in de kamer: de invoer en overslag van Russisch lng. Een nieuw rapport van het Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) herbevestigt nochtans dat zowel de invoer als de overslag van Russisch vloeibaar gas (lng) via Europese havens drastisch gestegen is sinds de Russische invasie, waardoor Europa de Russische oorlogsmachine spijst. Europese sancties op Russisch lng kunnen de capaciteit van het Kremlin om de oorlog verder te zetten dus direct ondergraven. Het stoppen van de overslag van Russisch lng via Europese havens, naar hoofdzakelijk bestemmingen buiten Europa, is daarbij laaghangend fruit: de bijdrage aan de Europese bevoorradingszekerheid is letterlijk nihil.

Net op dat vlak heeft België boter op het hoofd: 72% van de Russische lng-overslag in de EU gebeurt namelijk in Zeebrugge door Belgisch gasnetbeheerder Fluxys. Dat leverde Fluxys naast € 50 miljoen per jaar tot 2039 ook een plaatsje op de Oekraïense lijst van “International Sponsors of War” op. In het overslagcontract met het Russische Yamal LNG staat dat een overheidsbeslissing geldt als overmacht. Fluxys kan in dat geval dus het contract verbreken zonder een schadeclaim te moeten betalen. België hoeft dus niet te wachten op een Europese beslissing om een verbod op de overslag van Russisch lng in te voeren, zoals minister Tinne Van der Straeten beweert.

Gemeentelijke aandeelhouders moeten respect voor mensenrechten afdwingen

“Het is opmerkelijk dat de gemeenten - als hoofdaandeelhouders - Fluxys niet collectief op het matje roepen”, stelt Angelos Koutsis, expert energie bij Bond Beter Leefmilieu. “De 50 miljoen euro die Fluxys ontvangt voor deze dienstverlening verdwijnt in het niets bij de monsterwinsten die Fluxys Rusland oplevert. Nog erger: het bedrag dat effectief doorsijpelt naar de Belgische steden en gemeenten via dividenduitkering, 3,4 miljoen euro, is nougatbollen. De stopzetting van deze business met Rusland raakt de portefeuille van de Belgische steden en gemeenten dus nauwelijks.”

“Het management van Fluxys en de federale regering geloven blijkbaar dat aandeelhouders vandaag enkel geïnteresseerd zijn in dividenden. Maar niet alleen heeft het Fluxys-aandeel de voorbije twee jaar 33% van zijn waarde verloren, publieke aandeelhouders zoals de steden en gemeenten hebben nog meer dan anderen de verantwoordelijkheid om respect voor de mensenrechten te eisen. Het is de hoogste tijd om het stilzwijgen over de bijdrage die Fluxys levert aan de aanslepende oorlog in Oekraïne te doorbreken”, vult Mathieu Soete, campagneverantwoordelijke Energietransitie bij Greenpeace België aan.

Burgers kunnen hun gemeentebestuur wakker schudden 

“Daarom lanceren we vandaag een online tool die burgers alle informatie en middelen geeft om het debat op gemeenteniveau op gang te trekken”, kondigt Mattijs Van den Bussche, campagnemedewerker van Vredesactie aan. “Op vredesactie.be/stop-fuelling-war worden vragen, een motie, factsheet en mythbuster aangereikt, waarmee je in elke Vlaamse of Brusselse gemeente actie kan ondernemen om de financiering van de Russische oorlogsmachine een halt toe te roepen.”

 

Contact: 

Vredesactie - Mattijs Van den Bussche: 0487 78 37 12