Stop Fuelling War!

Vier mensen staan op een boot en houden een banner vast, waarop staat 'stop fuelling war'

De fossiele economie is een oorlogseconomie.

We blijven kiezen voor eeuwenoude recepten die schade toebrengen aan mens en natuur. De Russische inval in Oekraïne maakt dit verhaal pijnlijk duidelijk.

De Europese afhankelijkheid van fossiele brandstoffen spijst de Russische oorlogskas, met de hulp van het Belgische Fluxys. Het gasbedrijf sloot een twintigjarig contract ter waarde van 1 miljard euro met het Russische Yamal LNG voor de opslag en overslag van gas. Ondanks de inval in Oekraïne loopt dit contract ongestoord verder: sinds 24 februari 2022 kwamen 126 tankers toe in Zeebrugge.

De Zeebrugse haven is een draaischijf voor de Russische gasexport. Het vloeibare gas komt uit Rusland, wordt in Zeebrugge opgeslagen en overgezet ("overslag") op andere tankerschepen. Die exporteren het gas richting de rest van Europa, Azië en het Midden-Oosten. 72% van alle Russische LNG-overslag gebeurde in de haven van Zeebrugge. 93% van dat gas wordt meteen geëxporteerd, buiten de EU. Maar ook Europa wordt afhankelijker van de Zeebrugse connectie door de afsluiting van Russische pijpleidingen. België alleen al voerde 28% meer Russisch LNG in in 2022.

Terwijl Fluxys er zo voor zorgt dat de export van Russisch gas onverstoord verder kan gaan, blijft de Russische oorlogskas gevuld – en Fluxys pikt nog een graantje mee.

Zolang België de Russische gasexport blijft faciliteren, helpt ze Poetin in Oekraïne.

Het contract tussen Fluxys en Yamal LNG moet dus op de schop. En daarvoor moet ook de Belgische overheid haar verantwoordelijkheid nemen. Ze kan aanpassingen in de wetgeving doorvoeren waardoor het contract makkelijker opgezegd kan worden én ze kan ijveren voor een embargo op Russisch gas. Zolang België de Russische gasexport blijft faciliteren, helpt ze Poetin in Oekraïne. Tegelijkertijd blijft de overheid investeren in wapenleveringen aan Oekraïne. Op die manier voedt ze beide kanten van het conflict en houdt ze het verder in stand. Is dit werkelijk wat de Belgische overheid wil?

Een gasveld in Yamal, Siberië

Vrede kan niet fossiel zijn.

Als we de eindeloze spiraal van conflict en fossiele brandstoffen willen doorbreken, moeten we stoppen met investeren in fossiele infrastructuur. Fossiele brandstofgiganten verdedigen koste wat het kost hun politieke en economische machtspositie, met alle gevolgen van dien. Ons huis, onze aarde staat letterlijk in brand. Meer olie en gas importeren uit Israël, Qatar of Saudi-Arabië dreigt onze afhankelijkheid van oorlogszuchtige en dictatoriale regimes enkel groter te maken.

Het is hoog tijd voor een ander verhaal, voor hoop in plaats van afbraak. Klimaatwetenschappers van het IPCC zijn duidelijk: tegen 2030 moeten er verregaande en ongekende veranderingen doorgevoerd worden in zo wat alle aspecten van de maatschappij. Een snelle transitie naar hernieuwbare energie is dan niet alleen de goedkoopste, maar ook meest rechtvaardige oplossing. De strijd tegen het einde van de wereld staat voor ons gelijk aan de strijd die steeds meer mensen voeren om het einde van de maand te halen. Globale solidariteit en zorg zijn daarbij sleutelwoorden: als niet iedereen mee is, verliezen we alsnog.

In het geval van Fluxys, begint dit globale verhaal erg lokaal. Fluxys is voor 77% in handen van Belgische steden en gemeenten via Publigas. Als aandeelhouders kunnen ze wegen op het beleid van het gasbedrijf. Aan bijna elk gemeentehuis wapperde wel een Oekraïense vlag en heel wat gemeenten schaarden zich achter het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie. Deze twee engagementen zijn onverenigbaar met het contract tussen Fluxys en Yamal LNG.

Dat contract moet dus op de schop; daar gaan wij voor zorgen. Wij, dat ben jij ook. Oorlog en klimaatcrisis beginnen hier, in jouw gemeente. We kunnen het ook hier stoppen.

Doe mee!

In het afgelopen jaar ondernamen we reeds verschillende acties om de Belgische financiering van de Russische oorlogsmachine aan banden te leggen:

Maar voorlopig valt onze boodschap op een koude steen. Het wordt tijd om de druk op te voeren! 

Organiseer je lokaal!

Fluxys is voor 77% in handen van alle Belgische steden en gemeenten. Daarom kiezen we ervoor om van onderuit de democratische controle over onze energie-infrastructuur op te eisen. Antwerpen (3,85%), Brussel (1.75%), Gent (3.15%) en Brugge (0.74%) zijn belangrijke aandeelhouders van Fluxys. In deze steden zullen we opstartmomenten organiseren. Samen bepalen de tactieken waarmee we de lokale druk opbouwen. Wil je meedoen?

Laat het ons hier weten!

Ook als je in een andere stad of gemeente actie wilt voeren, laat het ons zeker weten, dan kijken we wat we samen kunnen doen!

Schrijf je burgemeester aan!

Hier vind je een brief [PDF] die je kan richten aan je gemeentebestuur. We vragen hen om samen met ons bij Fluxys te pleiten om de Russische gasdoorvoer stil te leggen of alvast op te schorten. Stuur jij de brief op en laat het ons weten! Dat kan op twee manieren:

  • Stuur ons een eenvoudig mailtje (tom@vredesactie.be)
  • Zet een foto of bericht op sociale media met de hashtag #StopFuellingWar (en tag ons @Vredesactie!)

Voer mee actie op 9 mei!

We laten de algemene vergadering van Fluxys niet onopgemerkt voorbij gaan. Samen met Tegengas, Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace roept Vredesactie op voor een lunchmobilisatie voor de deuren van de hoofdzetel. Van 13u00 tot 14u00, op de Kunstlaan 31, 1040 Brussel. Laat je ons even weten als je erbij bent? Dat kan hier

Mensen staan op een brug met een STOP EACOP banner

De fossiele economie is een oorlogseconomie.

Feiten over het belang van Fluxys' dienstverlening voor de Russische oorlogskas

Wat weten we precies over Fluxys? Hoe kan je het verhaal doorprikken dat ze gewoon onze vriendelijke gasnet-uitbaters zijn, die flink de groene waterstoftoekomst voorbereiden? Hier hebben we enkele cijfers bij elkaar gezet die de cruciale rol van Fluxys voor de Russiche LNG-export aantonen, een export-sector die bovendien steeds belangrijker wordt om de Russische oorlogskas op peil te houden. 

twee mensen staan bij een sluis waar een Russische olietanker in ligt, met een banner 'stop fuelling war'