VREDESACTIE zoekt een coördinator (x/v/m)

.

Ben jij de coördinator die we zoeken?

Vredesactie zet zich in voor een maatschappij waarin conflicten worden opgelost zonder geweld of het dreigen ermee. Samen zetten we verontwaardiging om in sociale verandering.

Onze campagnes zijn gericht op de afbouw van politieke systemen en industrieën die wereldwijd oorlog in stand houden. We ontwikkelen geweldloze actiestrategieën en we bieden die kennis aan via onze trainingsinitiatieven. We willen mensen bewegen om zich te verzetten tegen militarisering en Belgische en Europese betrokkenheid bij internationale conflicten, en alle oorzaken daarvan.

Voor ons is een rechtvaardige wereld gelijk aan een wereld waarin conflictpreventie, gelijkwaardigheid, solidariteit, en klimaatrechtvaardigheid centraal staan.

Je kent ons misschien wel van campagnes zoals “Bomspotting”, “Stop Wapenhandel” of “Stop Fuelling War”, of via de werking van Tractie, onze trainersgroep.

 

We zoeken op korte termijn een coördinator binnen een horizontaal georganiseerd team van 9 deeltijdse personeelsleden. Onze teamleden geven grotendeels zelf vorm aan hun takenpakket en verantwoordelijkheden en zijn georganiseerd binnen horizontale samenwerkingsgroepen genaamd “domeinen”.

Als coördinator bewaak je de samenhang van de hele organisatie op basis van ons beleidsplan, en waak je over het personeelsbeleid. Je bent ook eindverantwoordelijke voor de zakelijke en financiële gezondheid van Vredesactie. Wanneer het team er zelf niet uitkomt zal je, in overleg met de Raad van Bestuur, knopen moeten doorhakken.

Vredesactie gaat momenteel door een veranderingsproces. Ook daarin zal je een actieve rol spelen.

 

Takenpakket

 • Je faciliteert de dagelijkse interne samenwerking binnen het team en de communicatie met de Raad van Bestuur.

 • Je bewaakt mee de visie, strategische keuzes en beslissingen van de organisatie. Je coördineert samen met iemand van het team de nieuwe cyclus van beleidsplanning en rapportering aan diverse subsidiegevers.

 • Samen met het team en het bestuur werk je een duurzaam personeelsbeleid uit.

 • Je bent eindverantwoordelijke voor het zakelijke en financiële beleid van de vzw en de fondsenwerving.

 

Je profiel

 • Je bent een fan van onze visie (https://www.vredesactie.be/wie-we-zijn).

 • Je bent gemotiveerd om in een horizontaal georganiseerd team te werken.

 • Je bent in staat om besluitvorming te omkaderen en faciliteren. Je kan verschillende perspectieven erkenning geven, maar je kan ook moeilijke knopen doorhakken.

 • Je bent vertrouwd met het decreet sociaal-cultureel werk.

 • Je hebt een goede kennis van financiële processen en je vindt jouw weg in vzw-wetgeving, personeelsbeleid en boekhouding.

 

Ons aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur.

 • Minimum 60% inzet (23u/38), een hoger percentage is bespreekbaar.

 • Verloning volgens barema B1A van het paritair comité 329.01, plus maaltijdcheques en 100% terugbetaling van vervoerskosten.

 • Een kantoor in Antwerpen, op wandelafstand van de stations Antwerpen-Berchem en Antwerpen-Centraal. We werken op kantoor op dinsdagen en donderdagen. Op andere dagen is telewerk mogelijk.

 

Selectieprocedure

 • Stuur jouw CV en motivatiebrief (en/of filmpje) naar hava@vredesactie.be ten laatste op 05/05/2024.

 • De vacature staat open tot 05/05/2024. Gesprekken gaan door eind mei.

 • Indiensttreding zo snel mogelijk.

 

Voor vragen over deze vacature en de sollicitatieprocedure kan je terecht bij els.lauriks@s-l-impact.com of 0474 04 24 80.

Vredesactie selecteert op basis van competenties en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, gender, etnische afkomst, geloof, beperking of nationaliteit.