Stop de illegale wapendoorvoer naar Israël. Hou België mee verantwoordelijk.

Vallende bommen

Lees onderaan deze pagina een opiniestuk dat meer duiding geeft over waarom ons land medeplichtig is aan oorlogsmisdaden en hoe we onze overheden daarvoor verantwoordelijk kunnen houden!

Vredesactie start een juridische strijd tegen de Belgische overheden om de aanvoer van militair materiaal naar Israël, die deels gebeurt via de Antwerpse haven en de luchthavens van Luik en Zaventem, te stoppen. 

Jij kan ons hierbij helpen! 

Lees hier hoe

1. Word klokkenluider

Als klokkenluider bezorg je ons informatie waar we niet zomaar bij kunnen. Werk jij bij de
haven van Antwerpen, de luchthaven van Zaventem of Bierset, de stedelijke administratie of
de brandweer op die plaatsen, de douane, de FOD Mobiliteit, de FOD Economie, … en heb
je toegang tot informatie over de cargo op deze schepen en vliegtuigen? Word klokkenluider
en lek deze informatie aan ons.

Klokkenluiden kan anoniem, als je enkele voorzorgen neemt. Drop een USB-stick of
fotokopieën in onze brievenbus. Wij schrobben je bestanden schoon zodat ze niet gelinkt
kunnen worden aan jouw smartphone of digitale camera. Op www.vredesactie.be/klokkenluider
lees je waar je nog op moet letten.

2. Doe aangifte

Om te tonen dat je als burger bezorgd bent over de illegale wapendoorvoer, kan je hierover
bij je lokale politiekantoor aangifte doen. Je meldt dan een misdrijf en er wordt een pv
opgemaakt. Wanneer Vredesactie dan kan aantonen dat er verschillende aangiftes gedaan
zijn, creëren we meer draagkracht voor onze aanklacht. Laat het ons dus ook even weten op
contact@vredesactie.be wanneer je een aangifte hebt gedaan (vermeld 'aangifte' in het
onderwerp van je mail). Je vindt hier een modelbrief en meer info op www.vredesactie.be/handleiding-klacht-neerleggen .

3. Verspreid onze boodschap

Vertel je vrienden, familie, buren, collega's, … over onze acties. Deel zeker ook onze posts
op sociale media, zo bereiken we samen nog meer mensen.
Kreeg je onze poster in de bus? Hang die dan aan je raam! Heb je nog geen poster en wil je
er graag nog een ontvangen? Stuur ons dan gerust een mailtje op contact@vredesactie.be.
Via deze link kan je de poster ook zelf downloaden en afdrukken.
 

Naast deze acties kan je ons ook steunen door een gift te doen. Alle beetjes helpen! Stort je
bijdrage op BE02 5230 4030 0040 of via vredesactie.be/steun. Voor giften vanaf 40 euro
bezorgen we je een fiscaal attest.

Opiniestuk: De doorvoer van militair materiaal naar Israël maakt ons land meer dan ooit medeplichtig aan oorlogsmisdaden

De voorbije weken stromen de beelden van Israëlische luchtbombardementen in Gaza binnen. Ook de Palestijnse bevolking wordt hierbij tot doelwit gemaakt en zo vielen er al duizenden burgerslachtoffers. Dit is in strijd met het internationaal humanitair recht. Burgers krijgen het bevel te vertrekken uit het noordelijke deel van de reeds overbevolkte Gazastrook, anders worden ze beschouwd als medeplichtig met Hamas. Daarnaast verklaart Israël een volledige stad tot doelwit, wat het principe schendt dat er steeds een onderscheid moet zijn tussen burgers en de strijdende partijen. De bombardementen zijn van een nooit geziene intensiteit. 

Hierdoor zijn we dagelijks getuige van oorlogsmisdaden. Maar dat durft niemand te zeggen: onze overheden krijgen met moeite de vraag over de lippen om alsjeblieft het internationaal humanitair recht te respecteren. Meer nog, ze maken zich zelfs medeplichtig aan deze oorlogsmisdaden. 

Een veilige tussenstop voor wapenstromen 

België is opnieuw een gewillige tussenstop in een internationale wapenstroom (net zoals enkele jaren geleden bij Saudi Arabië). De aanvoer van bommen en munitie naar Israël gebeurt deels via het Belgische luchtruim en de haven van Antwerpen. 

Vliegtuigen van de Israëlische maatschappij El Al pendelen tussen de Verenigde Staten en Israël, en maken een tussenstop in Bierset om bij te tanken. In het verleden bleek de lading regelmatig militaire goederen te bevatten. Zo'n doorvoer wordt ook op Zaventem gesignaleerd. Hetzelfde zien we in de haven van Antwerpen. Daar passeren wekelijks schepen van de Israëlische rederij ZIM, die een contract heeft voor militaire logistiek met de Israëlische overheid. Ook op die schepen bleek in het verleden regelmatig een militaire lading te zitten. 

Dit alles is in strijd met het Wapenhandelsverdrag, wat stelt dat staten geen overdracht van wapens mogen toelaten wanneer ze weten dat die gebruikt worden voor oorlogsmisdaden en aanvallen gericht tegen burgers en burgerdoelwitten. Dat is, eenvoudig gesteld, illegaal. 

Onze overheden kijken de andere kant op 

De Belgische federale en gewestelijke overheden kunnen die doorvoer verhinderen, maar kiezen ervoor om dit niet te doen. El Al heeft toelating nodig van de FOD Mobiliteit voor elke overvlucht of doorvoer van een militaire lading. ZIM heeft een vervoersvergunning voor explosieven van de FOD Economie nodig. Deze toelatingen krijgen ze al jaren, ondanks de strijdigheid met het Wapenhandelsverdrag. 

ZIM heeft in principe ook een doorvoervergunning voor militaire goederen van de Vlaamse overheid nodig, maar gezien die overheid geen enkele moeite doet om de lading van de schepen te kennen, kan het bedrijf die verplichting negeren. De informatie over munitie wordt doorgegeven aan de haven en de burgemeester, maar daar voelt niemand zich geroepen om de Vlaamse exportcontrolediensten op de hoogte te stellen. Dit komt neer op schuldig verzuim. En, wanneer de oorlogsmisdaden dagelijks van het Tv-scherm spatten, op medeplichtigheid. 

Voor alle duidelijkheid, de aanvallen van Hamas op Israëlische burgers zijn ook een oorlogsmisdaad. Maar dit vormt geen rechtvaardiging voor Israël om zelf op grote schaal oorlogsmisdaden te begaan. En ook niet voor onze overheden om, in strijd met hun internationale verplichtingen, de andere kant op te kijken. 

We roepen dan ook de federale en gewestelijke overheden op om deze doorvoer te verhinderen. Elke toelating voor zo'n doorvoer moet geweigerd en verhinderd worden, conform het Wapenhandelsverdrag en de eigen verplichting om de naleving van het internationaal humanitair recht te verzekeren. 

Wapenstroom