Stop Fuelling War

Stop Fuelling War

De Fossiele economie is een oorlogseconomie. Hoewel Fluxys grotendeels in publieke handen is, wordt het bedrijf als een multinational gerund, en wordt winst bóven vrede, mensenrechten en milieu gesteld. Alle (inwoners van) Belgische steden en gemeenten zijn aandeelhouder van Fluxys. Laten we van onderuit de democratische inspraak in het beheer van onze infrastructuur terug opeisen!

De Europese afhankelijkheid van fossiele brandstoffen spijst de Russische oorlogskas, met de hulp van het Belgische Fluxys. Het gasbedrijf sloot een twintigjarig contract ter waarde van 1 miljard euro met het Russische Yamal LNG voor de opslag en overslag van gas. Sinds de inval in Oekraïne op 24 februari 2022 kwamen 126 tankers toe in Zeebrugge. De Zeebrugse haven werd zo een draaischijf voor de Russische gasexport. Het vloeibare gas komt uit Rusland, wordt in Zeebrugge opgeslagen en overgezet op een andere tanker voor het richting de rest van Europa, Azië en het Midden-Oosten wordt geëxporteerd. Van alle Russische LNG-overslag gebeurde 72% in de haven van Zeebrugge. Van dat Russisch gas, verlaat 93% opnieuw de EU. Terwijl Fluxys er zo voor zorgt dat de export van Russisch gas onverstoord verder kan gaan, blijft de Russische oorlogskas gevuld – terwijl Fluxys nog een graantje meepikt.

Fluxys is voor 77% in handen van alle Belgische steden en gemeenten. Als aandeelhouders kunnen ze wegen op het beleid van het gasbedrijf. Daarom kiezen we ervoor om van onderuit de democratische controle over onze energie-infrastructuur op te eisen. Antwerpen (3,85%), Brussel (1.75%), Gent (3.15%) en Brugge (0.74%) zijn belangrijke aandeelhouders van Fluxys. In deze steden zullen we opstartmomenten organiseren. Samen bepalen de tactieken waarmee we de lokale druk opbouwen. Wil je meedoen?

Ik doe mee!