De wereld veranderen, gesprek na gesprek.

mensen in gesprek

Peter Polder is lid van het Nederlandse trainercollectief Stroomversnellers. Op vraag van de lokale actiegroep Recht op Lucht kwam hij op 19 januari in Antwerpen, een workshop geven. Peter, Pui Yee (Tractie) en Tessa (Recht op Lucht) delen hun ervaringen. “We moeten gewoon vaker het gesprek van mens tot mens aangaan”.

Deep Canvassing is een strategie voor verandering, waarbij het gesprek centraal staat. Radicale empathie en een open en actieve luisterhouding blijkt namelijk een van de meest effectieve manieren om mensen te doen nadenken en van mening te doen veranderen. Hierbij houd je je eigen overtuigingen tijdelijk voor je en stel je in plaats daarvan open vragen. Wie op die manier veel mensen wil bereiken zal letterlijk langs honderden, zo niet duizenden, deuren moeten gaan. Deep Canvassing in vakjargon.

 

Peter Polder: Ik werd geinspireerd door voorbeelden uit de Verenigde Staten. Op basis van diepgravend onderzoek  in de VS naar deep canvassing rondom onderwerpen zoals bijvoorbeeld transfobie , racisme of haat naar de LGBTQ+ gemeenschap, blijkt dat je 5% tot 10% van de mensen die je spreekt van mening kan laten veranderen. Dat lijkt weinig, maar is desondanks honderdmaal effectiever dan flyers, stickers, posters, memes of dure TV-reclames.

 

De opbouw van een deep canvassing gesprek is belangrijk. De Amerikaanse LGBTQ+ activist David Fleischer ontwikkelde een methode voor effectieve gesprekken van zo’n twintig minuten. Dit is aanzienlijk langer dan de gesprekken waarmee bijvoorbeeld politieke partijen langs de deuren gaan, dat soort gesprekken zijn dan ook vaak enkel bedoeld om enkel mensen te bereiken die het al met je eens zijn. Een deep canvassing-gesprek volgt een vast stramien:

1. Begin met de vraag hoe mensen op een schaal van een tot tien staan tegenover een bepaald onderwerp.

2. Gebruik een persoonlijk verhaal om de gevoelens van je gesprekspartner over dat onderwerp dieper te verkennen.

3 Vraag je gesprekspartner naar een soortgelijk eigen verhaal.

4. Kom terug en maak de connectie met je beginvraag.

5. Ga in op de zorgen die je gesprekspartner uit.

6. Stel de begin vraag opnieuw, waar staat je gesprekspartner op dit onderwerp nu op een schaal van een tot tien?

“Radicale empathie oefenen door actief te luisteren, daar komt het op neer.”

Pui Yee: Deep canvassing is een heel andere methode dan wat we van Tractie en vooral van Vredesactie-campagnes gewend zijn. Met de kracht van onze overtuiging gaan we juist het conflict aan. We bezetten dan het dak van een wapenfabriek of blokkeren een militair domein. Altijd geweldloos natuurlijk. Dat is niet te negeren. Zo brengen we het publieke debat op gang over thema’s die de aandacht ontsnappen.

 

Peter: Het conflict opzoeken, en soms zelfs actief polariseren, is uiteraard een strategie waar ik achter sta. Ik stond bv. mee aan de wieg van GroenFront! Daarmee gingen we de strijd aan met vernielers van natuur. Geloof me vrij, deep canvassing was het laatste waar we aan zouden gedacht hebben (lacht). Het zijn gewoon andere strategieën voor verandering – soms werkt de ene beter, soms de andere.

 

Tessa: Het is precies omdat er rond mobiliteit zoveel gepolariseerde meningen bestaan dat we bij Recht op Lucht het gesprek willen aangaan met een veel breder deel van de bevolking. We geloven dat daar de oplossingen liggen – bij de mensen, en niet bij experts of politici. Als we actief met meer mensen in gesprek gaan, en hun wijsheid benutten, vinden we creatievere oplossingen die voor meer mensen werken.

 

Pui Yee: Met een open en actieve luisterhouding met elkaar praten, en op die manier radicale empathie oefenen – dat vind ik het mooie aan deep canvassing. Er zijn zoveel vooroordelen en ook wij ontsnappen daar niet aan. Maar als we echt leren luisteren naar elkaar, komen diep gewortelde behoeftes naar boven en kan er plaats gemaakt worden voor begrip en herkenning. Hoe kwetsbaar en moeilijk dat ook is.

 

Peter: Het mooie aan de Recht op Lucht campagne is dat ze erg concreet is, en schaalbaar. Want vergis je niet: het is een strategie die de actieve inzet vraagt van vrijwilligers. Bij Milieudefensie zette ik een landelijke deep canvassing campagne op met honderden vrijwilligers met de bedoeling om tienduizenden gesprekken te voeren en zo de verkiezingen te beïnvloeden. Dat was wat ambitieus (lacht).

 

Tessa: Daarin zien we ook de grootste uitdaging. Zelfs voor onze plannen gaan we tientallen actieve vrijwilligers nodig hebben om de straat op te gaan. Natuurlijk willen we hen niet zomaar de straat op sturen. We willen hen mee begeleiden via bijvoorbeeld een training rond verbindend communiceren. Gelukkig zijn er trainers van Tractie die al aangegeven hebben daarbij te willen ondersteunen.

Links en inspiratie

Changing the conversation
David Fleischer [youtube]

How We Can Reduce Prejudice with a Conversation
David Fleischer (youtube)

Deep Canvassing: een gespreksvorm die extreem rechts kan stoppen.
Stroomversnellers