Voorgestelde zorgplichtwet voor bedrijven gaat niet ver genoeg

Alle logo's van de ondertekenende organisaties

De Europese Commissie schreef een wetsvoorstel om schade door bedrijven in toeleveringsketens in te perken. Dit voorstel gaat niet ver genoeg.

Vredesactie trekt mee aan de kar voor een sterke Europese zorgplichtwet. Zo'n wet zou bedrijven dwingen om hun huiswerk te maken over hun grondstoffen. Smartphonemakers zouden bijvoorbeeld moeten controleren of het koper, kobalt en tantalum in hun toestellen niet uit conflictgebieden komt -- en Vredesactie ijvert ervoor dat wapenhandelaars moeten toezien dat hun tuig niet in handen van mensonterende regimes valt.

Enkele maanden geleden kwam er een eerste voorstel van de Europese Commissie voor zo'n zorgplichtwet, ook bekend als Corporate Sustainability. Dit voorstel moet echter worden aangescherpt als het ook effectief een einde wil kunnen maken aan de schade die bedrijven toebrengen aan de mensenrechten, het milieu en het klimaat.

 

Alle logo's van de ondertekenende organisaties
Het Europese voorstel bevat belangrijke tekortkomingen

Op 23 februari 2022 heeft de Europese Commissie haar voorstel voor een richtlijn betreffende "Corporate Sustainability Due Diligence" bekendgemaakt. Deze richtlijn zou een mijlpaal kunnen betekenen in het minimaliseren van de negatieve effecten van bedrijven op werknemers, gemeenschappen en het milieu wereldwijd. Meer dan 220 NGO's en vakbonden uit de hele wereld verwelkomen het voorstel als een essentiële en langverwachte stap in de richting van de verantwoordingsplicht van bedrijven, verantwoordelijk zakelijk gedrag en toegang tot de rechter.

Het voorstel bevat echter belangrijke tekortkomingen die ervoor kunnen zorgen dat de richtlijn niet het positieve effect heeft dat we dringend nodig hebben. De ondergetekende mensenrechten-, arbeids- en milieuorganisaties en -netwerken roepen het Europees Parlement en de EU-lidstaten op om de tekst aan te scherpen in overeenstemming met wat EU-burgers, werknemers en gemeenschappen die wereldwijd door bedrijfsmisbruiken worden getroffen, luid en duidelijk hebben geëist.

De gezamenlijke verklaring bevat onze collectieve standpunten over hoe het voorstel kan worden verbeterd om te garanderen dat de wet doeltreffend zal voorkomen dat bedrijven schade toebrengen aan de mensenrechten, het milieu en het klimaat, en slachtoffers van misbruik door bedrijven toegang zal bieden tot doeltreffende rechtsmiddelen.

Lees het volledige voorstel