NAVO

Een historiek van Vredesactie (1968-2013)

Vredesactie is een pluralistische, pacifistische en politiek ongebonden vredesorganisatie sinds haar ontstaan in 1968. Dit artikel gaat in vogelvlucht door onze geschiedenis: van de Internationale van oorlogstegenstanders (jaren '60 en '70) langs de Florennade (jaren '80) en de AFCEA wapenbeurzen in Brussel (jaren '90), en de Bomspotting, Trainstopping en NATO Game Over acties (jaren '90 en 2000), tot de acties tegen wapenhandel in de Europese wijk in Brussel (sinds 2013).

[Lees verder]
handen in de lucht
Nieuwe gevechtsvliegtuigen: wat zeggen de politieke partijen?

In aanloop naar de Global Day of Action on Military Spending (14 april) vroegen de vredesbewegingen de politieke partijen naar hun standpunt inzake de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. Willen zij nieuwe gevechtsvliegtuigen? En hoe gaan we dat betalen?

[Lees verder]
de quiz van 6 miljard voor partijbureau van Open VLD
Afghanistan: de NAVO op de puinen van tien jaar oorlog

Op 5 december 2011 kwamen in Bonn honderd delegaties uit de hele wereld samen op de Afghanistanconferentie om zich over de toekomst van Afghanistan te buigen. De NAVO en haar bondgenoten bereiden de exit voor, na meer dan tien jaar zinloze oorlog. Vredesactie sprak met de Nederlandse journalist Arnold Karskens over tien jaar NAVO-oorlog. Karskens schrijft voor de krant De Pers en is al sinds de jaren tachtig correspondent in Afghanistan.

[Lees verder]
cartoon drie f16s