Steunregister

Waarschuwingsbericht

Submissions for this form are closed.

[English below]

Op 14 november 2008 sloten vredesactivisten symbolisch het ministerie van Defensie. “Minister van Defensie De Crem trekt ons land steeds dieper in een uitzichtloze oorlog in Afghanistan.” aldus het persbericht van die dag. De actie verliep strikt geweldloos en er werd niets beschadigd.

Vijf jaar later, op 10 december 2013, besliste de raadkamer in Brussel om Vredesactie correctioneel te vervolgen voor deze actie wegens het opzettelijk beschadigen van andermans onroerende goederen. Dit is een grove aanfluiting van het recht op vrije meningsuiting. Het lijkt erop dat minister De Crem gebruikt maakt van SLAPP (strategic lawsuit against public participation): het instellen van juridische procedures om critici de mond te snoeren. Het ministerie van defensie viseert Vredesactie en vredesactivisten met aanklachten voor futiliteiten, met meestal een heel zwakke bewijsvoering, maar bedoeld om uit te putten en af te schrikken.

Foto's van de actie in 2008 vind je op onze flickr pagina. Meer info vind je hier.

Teken het steunregister hieronder. Alle reacties worden onderaan deze pagina weergegeven.
Wil je als organisatie de steunverklaring ondertekenen? Klik dan op deze pagina.

[English]

On the 14th of December 2008, peace activists symbolically closed the Belgian Ministery of Defence (MoD). According to the press release of that day: “Belgian Minister of Defence Pieter De Crem drags our country ever deeper in a hopeless war in Afghanistan”. The action was strictly non-violent, and nothing was damaged.

Five year later, on the 10th of December 2013, a Brussels court decides to criminally prosecute Vredesactie for "deliberate property damage". This is a gross insult to the right to free speech. It seems minister De Crem wants to SLAPP us starting court procedures  to silence critics (SLAPP = strategic lawsuit against public participation). The MoD aims at Vredesactie and peace activists with indictments for futilities, with very weak evidence, just to exhaust and deter them.

Pictures of the action in 2008: flickr page. Meer info (in Dutch): here.

Sign the register of support below. If you want to sign as an organistation, please click here.

 

2008 - Oorlog start in Europa. Zij moet ook gestopt worden hier in Europa. Om die reden sloot Vredesactie het ministerie van Defensie.
Op 14 november 2008 sloten vredesactivisten symbolisch het ministerie van Defensie.
Het ministerie van defensie viseert Vredesactie en vredesactivisten met aanklachten voor futiliteiten, bedoeld om uit te putten en af te schrikken. Klik hier om het steunregister te tekenen.
[English below / Francais au-dessous]
Van: Jan Buelinckx
Boodschap: Een gezonde democratie heeft behoefte aan contestatie, actie, debat en dialoog. Activisten voor de rechtbank brengen draagt daar niet toe bij.
Van: Benjamin Clarysse
Boodschap: Leve Vredesactie!
Van: paul lus schrijvers
Boodschap: Wie bang is voor kritiek, is geen uitvoerende publieke functie waard.
Van: Jan Jasper Mathé
Boodschap: Uit sympathie.
Van: Pieter Deleu
Boodschap: Democratisch protest zo ongemotiveerd de mond willen snoeren, in plaats van zijn eigen beleid te verantwoorden. Wat zielig van Vladimir De Crem.
Van: vredesduif
Boodschap: Een beetje verf op "hun" ministergevel is een peulschil tegenover de BESCHADIGINGEN die de witteboordcriminelen tegenover de mensheid plegen... Dat de rechter daarover eens nadenkt alvorens te beslissen.
Van: Piet van kerckhoven
Boodschap: Evenveel visie! Janoekovitsj-De Crem 1 front, had ik het niet gedacht. Wat gaat Obama daar van denken?
Van: Charles
Boodschap: Als open en geweldloos debat geen plaats meer krijgt in de openbare ruimte, maar enkel in een rechtzaal, ben ik bang voor democratie. Because i can't afford a lobbyist.
Van: patricia
Boodschap: Hebben onze rechtbanken echt niets beters te doen dan mee te heulen met hun "ministers"? Gaan we terug naar af door onze monden toe te laten snoeren... en dan nog door "nen-de-kremlin" !?
Van: Joe Lampasa
Boodschap: no more wars! vrede! vrede! vrede! !!!
Van: Michael Nuyten
Boodschap: In verre landen "democratie" verspreiden. Maar zelf er een totalitaire agenda op na houden.
Van: Amin Khallouf
Boodschap: Absurd en kinderachtig.
Van: Peter
Boodschap: Dit is een nogmaals een uitholling van de democratie. Controle van organisaties over de overheid is gezond en mag absoluut niet op deze manier onmogelijk worden gemaakt. Ik heb steeds naief geloofd in onze democratische rechtstaat maar de laatste jaren hebben mijn ongelijk bewezen.
Van: Fred Louckx
Boodschap: Een democratie die geweldloze actie criminaliseert verliest elke geloofwaardigheid.
Van: ewoud vandepitte
Boodschap: tegen de criminalisering van actie past maar 1 antwoord: meer actie!
Van: Dietrich Muylaert
Boodschap: "Democratie en vrije meningsuiting blijven een utopisch ideaal in deze 'verlichte' samenleving," mijmert de havik.
Van: Joris Meys
Boodschap: Er is niks illegaals aan heel deze actie. Waarom ons nu al overbelast justitie-apparaat zich daar 5 jaar lang mee moet bezig houden, is onbegrijpelijk. Dat minister de Crem zijn prioriteiten niet weet te zetten, is ronduit angstaanjagend.
Van: Lene Jacobs
Boodschap: als de ruimte voor actie een barometer is voor de gezondheid van de samenleving zijn het donkere dagen.. - tijd voor actie! do 19.12 - 9u30 - Bxl!
Van: Pieter Jan Van den Berge
Boodschap: pure pesterijen, triestig
Van: Veerle Van Mele
Boodschap: volhouden die vrede
Van: Andre September
Boodschap: Eens te meer wordt het geweldloos opkomen voor vrede, vrije meningsuiting en democratie brutaal gefnuikt door de heersende macht. CREMineel is dat!
Van: Eveline van Hooijdonk
Boodschap: Democratisch gerechtvaardigd geweld noem ik dit. Ik blijf geweldloos en verbeten om recht te doen aan een vredevolle mening.
Van: Vincent Schampaert
Boodschap: Hup hup Vredesactie!!
Van: Rob Verbruggen
Boodschap: Het recht op vrije meningsuiting is absoluut.
Van: joeri thijs
Boodschap: Silence is consent. Vreedzaam protest mag niet gecriminaliseerd worden.
Van: An Willems
Boodschap: Tijd voor meer actie.
Van: Veerle Deloof
Boodschap: veel absurder kan het niet.
Van: Saar Keunen
Boodschap: vreemd dat het aanklagen van crimineliteiten als crimineel wordt veroordeeld..
Van: pia pauwels
Boodschap: :-(
Van: Seger van Leemputten
Boodschap: Te absurd !!
Van: ir Georgius L. J. Beenker
Boodschap: Minister: schande! Bloed aan je handen
Van: Hubert D'Haenens
Boodschap: verplicht?
Van: bruno libbrecht
Boodschap: Omdat vreedzaam vechten voor vrede en mensenrecht en - plicht is!
Van: Jeroen beeckx
Boodschap: Poetin achterna!:-(
Van: matthias de groof
Boodschap: criminalisering van activisme is totalitair en dus anti-democratisch
Van: lut de geest
Boodschap: Nooit zich de mond laten snoeren !
Van: bie van giel
Boodschap: Laten we onze democratie niet verder uithollen.
Van: Jan Anton Gilles
Boodschap: Vrije meningsuiting is een democratisch recht, indien mr De Crem een politiestaat wil maken is hij goed bezig
Van: Wout Muyldermans
Boodschap: Steun.
Van: Elvis Peeters
Boodschap: Afwasbare verf op een officiële gevel. Dat gaat de minister van defensie te ver. Over de grond van de zaak zwijgt hij in alle talen. Hoe afwasbaar is democratie?
Van: Patrick Lateur
Boodschap: Mijn steun.
Van: Veerle Taeleman
Boodschap: een minister van defensie en wat voor enen tegen vredesactivisten, van tegenpolen gesproken. Waar zijn we mee bezig, wanneer vreedzaam protesteren nu ook al niet meer kan zonder dat je bang moet zijn voor sancties!!
Van: Jan Van Criekinge
Boodschap: Als geweldloos actievoeren voor sociale en politieke verandering in een democratische samenleving zo goed als onmogelijk wordt gemaakt door juridische procedures, mogen we ons ernstig zorgen beginnen maken over onze democratie en haar vrije meningsuiting.
Van: Bert Quirijnen
Boodschap: steun
Van: pieterjan ponsaerts
Boodschap: op een vreedzame manier opkomen voor een vredevollere wereld en tegen militaire interventies die onvermijdelijk een extra groot bloedbad, een pak extra slachtoffers, pijn en verdriet met zich meebrengen, is toch niet meer dan logisch, een doodnormale zaak!
Van: Bart De Blende
Boodschap: !
Van: An Maeyens
Boodschap: Onvoorstelbaar! Actievoeren en wanfeiten aan de kaak stellen is een democratisch recht en mag niet gecriminaliseerd worden.
Van: Greet Poelvoorde
Boodschap: mijn steun
Van: Hugo Poelman
Boodschap: Kafkaiaanse intimidatie
Van: Sophie Vanonckelen
Boodschap: Mijn welgemeende steun voor Vredesactie bij deze lachwekkende poging tot het criminaliseren van legitieme acties. Niets is belangrijker dan vrede!
Van: Erik Vlaminck
Boodschap: Man, man, man...
Van: Eddie Cautaers
Boodschap: Op een vreedzame manier opkomen tegen militaire interventies die onvermijdelijk een extra groot bloedbad, een pak extra slachtoffers, pijn en verdriet met zich meebrengen, is niet meer dan logisch. Geweldloze actie is een recht.
Van: jan vanhaelen
Boodschap: Is dhr. De Crem dan misschien eerder een minister van oorlog???
Van: Bea Vanelslander
Boodschap: Beste meneer De Crem, U vecht zo graag mee voor democratie, maar weet u nog wel wat dat woord betekent?
Van: nadine
Boodschap: Dit is een grove aanfluiting van het recht op vrije meningsuiting
Van: Rudi Beaufays
Boodschap: De omgekeerde wereld!
Van: Katrien Spelkens
Boodschap: te zot voor woorden
Van: Elisabeth Van de Poel
Boodschap: Mooi staaltje van democratie, mijnheer De Crem!
Van: Luk Vervaet
Boodschap: Steun aan de zeldzamen die de moed hadden om in dit land iets meer te doen tegen de oorlog dan te roepen : "not in our name". Intussen wordt De Crem in 2014 wellicht de nieuwe chef van de NATO, als dank voor zijn - en dus ons - engagement in de oorlog
Van: Wim d'Hooge
Boodschap: De democratie die repressief optreed tegen één van zijn eigen beginsels, waar gaat dit naartoe? Wat voor hersen/harteloze mensen besturen in onze naam eigenlijk ons land. Of mag ik dat niet zeggen uit angst voor een gasboete of andere sancties?
Van: Maggi Poppe
Boodschap: Dit is geen recht, maar onrecht, het recht van de sterkste. FOEI.
Van: Ariane Van Obberghen
Boodschap: Vrije meningsuiting moet gevrijwaard blijven.
Van: Verhaverbeke
Boodschap: op naar eeuwige vrede
Van: Kitty Snieders
Boodschap: "Why is it that the wrong people are in jail and the wrong people are out of jail? Our problem is civil obedience"....Matt Damon
Van: de waele
Boodschap: Misbruik van macht is dat De Crem. Een opleiding gehad bij Poetin Actie voeren is een recht.
Van: Guy Graulus
Boodschap: Het heeft decenia geduurd voor de wereld niet anders meer kon dan toegeven dat Mandela gelijk had. Zo zal de geschiedenis ook uitwijzen wie het hier bij het rechte eind heeft. Volhouden!
Van: Raf Stroobants
Boodschap: De Poetin van de lage landen?
Van: Wim De Ceukelaire
Boodschap: Ter verdediging van de democratie en het recht om actie te voeren.
Van: diny van beylen
Boodschap: stop de criminalisering van activisme.
Van: Jan Rutgeerts
Boodschap: In een periode dat iedereen erkent dat de geweldloze actie van Mandela de juiste keuze was om geweld te voorkomen en een politieke strijd te beslechten, is deze juridische actie een zwaktebod en stemt ze tot nadenken ...
Van: Dimitri Dedobbeleer
Boodschap: Sterkte!!
Van: Dirk Verbist
Boodschap: In veerkracht.fov.be roepen we de overheden op om de juridisering en criminalisering van geweldloze actie tegen te gaan. Wat Vredesactie nu meemaakt toont helaas nog maar eens aan dat er best snel en grondig juridisch werk rond wordt geleverd.
Van: erik willems
Boodschap: shame on you, De Crem!
Van: Marcus Pletinck
Boodschap: voor een sterke Vredesactie !
Van: Luc Sanspou
Boodschap: erg overdreven reactie !! op deze vredige vredesactie !!!
Van: Roosen Marie-Rose
Boodschap: omdat het belangrijk is dat verzet mogelijk blijft in een democratie
Van: Bruno Van Parijs
Boodschap: Stop met het criminaliseren van openbaar protest...respecteer de vrije meningsuiting!
Van: Danny Bonte
Boodschap: Omdat tegenspraak belangrijk is voor een democratie.
Van: Filip De Bodt
Boodschap: Tja, hier gaan we weer. Wie wordt er tegenwoordig niet geviseerd. Gelukkig zijn er nog heel wat mensen die weerstand blijven bieden. Proficiat.
Van: Andreas
Boodschap: Geweldloze actie is een recht in een ware democratie. Stop met het veroordelen van mensen die zich inzetten voor een betere wereld.
Van: Jan De Clercq
Boodschap: leve vredesactie!
Van: Esther Vandenbroucke
Boodschap: Voor het recht op geweldloos actievoeren!
Van: Tom Kenis
Boodschap: Het is onaanvaardbaar dat Minister De Crem belastinggeld spendeert (een gerechtsonderzoek van 5 jaar) om vermeende schade van 200 EUR te verhalen. Dat is 'onderhands' voor 'onderdrukking van vrije meningsuiting en het protestrecht'. Een rechtstaat onwaardig. Dat is bullenbakkenpolitiek zoals je die verwacht van een Vladimir Putin. Ruimer gezien, samen met het recente geval van de GAS-boete voor online commentaar op een krantenartikel, zie ik een angstaanjagende trend van onderdrukking van sociale en burgerlijke rechten. Die trend moet omgebogen worden. Het ontslag van minister De Crem, die blijkbaar lang genoeg minister is om zich heer en meester te voelen, zou een goed begin zijn.
Van: Marius Dekeyser
Boodschap: Alle steun voor Vredesactie, geweldloze actie moet steeds mogelijk blijven. Tot zover de lippendienst van onze regering aan de nagedachtenis van Nelson Mandela.
Van: Melis Luc
Boodschap: CDNV partij van de burger! Of toch niet?
Van: tim schockaert
Boodschap: om andreas te citeren: 'Geweldloze actie is een recht in een ware democratie. Stop met het veroordelen van mensen die zich inzetten voor een betere wereld.'
Van: sara van dyck
Boodschap: Geweldloze actie is geen misdaad, maar een basisrecht.
Van: Hans Verbruggen
Boodschap: Geweldloze actie is een recht.
Van: Josée NECKEN
Boodschap: Sterk en "intelligent" op onze benen staan om onze democratie te vrijwaren is belangrijk. Het voorbeeld van de tot rijpheid gekomen Mandela kan ons daarbij helpen.
Van: luk vaes
Boodschap: De Crem is een machtswellusteling en een bullebak.
Van: Lotte Van Nevel
Boodschap: Gisteren tekende ik nog de petitie van Amnesty International voor vrije meningsuiting in Rusland. Nooit gedacht dat ik vandaag hetzelfde ging moeten doen voor België... Neen, minister De Crem, Poetin is NIET het goeie voorbeeld!!
Van: Spike
Boodschap: Our society is a total failure..
Van: Sandy Guethling
Boodschap: Ik ben verontwaardigd en ik neem het niet !
Van: Bart Azijn
Boodschap: De voorbije hadden politici woorden te kort om de grote figuur Nelson Mandela te bewieroken omwille van zijn geweldloos verzet in een gewelddadige samenleving. Maar wanneer burgers in een democratisch bestel hun recht op vrije meningsuiting opeisen, kan dit plots niet meer? De woorden "graf" en "witgekalkt" dansen een woeste samba.
Van: Ilse Hackethal
Boodschap: Actievoeren is een basisrecht.
Van: Lucas Plovier
Boodschap: Lang leve vrije meningsuiting!
Van: Tim Everaert
Boodschap: Actievoeren = basisrecht.
Van: Guido Pannekoek
Boodschap: Geweldloze actie is geen misdaad, maar een basisrecht.
Van: hugo van de gaer
Boodschap: vrijheid
Van: Pol Van den plas
Boodschap: Protest is geen misdaad, oorlog voeren wel!
Van: giovanni
Boodschap: Geweldloos actie voeren is een recht. Is 40 oorlogsvliegtuigen kopen dat ook, meneer De Crem?
Van: Liesbeth Van Bael
Boodschap: Neem ons recht op een eigen mening niet af! Neem ons recht op een geweten niet af! Neem ons recht op ons zijn niet af! Neem ons mensen-recht niet af!
Van: Anke Hintjens
Boodschap: Oorlog is het probleem, niet het actievoeren ertegen.
Van: Ludwig Maes
Boodschap: disproportionele nonsense, vulgarity wins
Van: Luc Vermeeren
Boodschap: Er zijn belangrijkere zaken waar justitie haar tijd in moet steken. Geweldloos protest verdient met respect behandeld te worden!
Van: Elien Swinnen
Boodschap: Protest is geen misdaad, oorlog voeren wel!
Van: Bert Lelieur
Boodschap: Omdat tegenspraak belangrijk is.
Van: Marc Maeyens
Boodschap: Mooie publiciteit voor Vredesactie.
Van: Koen Calliauw
Boodschap: Opnieuw een aanslag op de burgerrechten. Deze moet luidruchtig beantwoord worden !
Van: Fiateren Verspil
Boodschap: Zag met 1 oog de Amnesty int. commercial....
Van: Chris Van Noten
Boodschap: met kanonnen op muggen schieten ?!
Van: riet steel
Boodschap: voor het recht op geweldloos actievoeren!
Van: Thierry Serrien
Boodschap: Alles wordt verkocht, incluis ons geboortebewijs. Maar voor de wind weg een woord over vrede plaatsen, dat wordt weggeblazen met beroep op de wet.
Van: Corine Van Kelecom
Boodschap: Kritisch zijn blijft nodig.
Van: Nathalie De Cock
Boodschap: 'Afwasbare verf op een officiële gevel. Dat gaat de minister van defensie te ver. Over de grond van de zaak zwijgt hij in alle talen. Hoe afwasbaar is democratie?' (Elvis Peeters)
Van: Sirgid Laget
Boodschap: Je moet het de minister van oorlog wel nageven als hij er geen in het buitenland mag gaan voeren dan maar eentje tegen de vrije meningsuiting in eigen land, je hoeft de deur niet uit en het is lekker CO2 neutraal en goed voor het milieu. Alles om nog eens te brullen als een muis en met de spierballen te rollen! Mijnheer de minister: de activisten zijn het probleem niet, oorlog voeren wel!
Van: sonia hamidi
Boodschap: ze moeten niet van hun macht profiteren om anderen te manipuleren, misbruiken heet dat en daar kan ik echt niet tegen
Van: Antoine Vandendriessche
Boodschap: je mening uiten is geen misdaad, onschuldige burgers doodschieten wel.
Van: Pieter lapeire
Boodschap: We hebben geen nood aan een nieuwe Rambo!
Van: David Van der Maat
Boodschap: "Strategic lawsuit against public participation" - het klinkt als een regelrechte aanval op vrije meningsuiting. Tijd om hier op een zo mogelijk juridische manier tegenin te gaan. Koekje van eigen deeg, en zo.
Van: bettina billiau
Boodschap: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/12/11/de-crem-wil-vrije-meningsuiting-bestraffen-vredesactie-voor-correctionele-rechtb
Van: leen laenens
Boodschap: Van Humbeeck in knack nav verkiezing Snowden tot man van 2013: "Sinds 11 september 2001 is er nu ook een koude oorlog aan de gang tegen alle burgers, die gemakshalve allemaal verdacht zijn. Het beeld dat overblijft, is dat van een wrange, vijandige wereld waarin iedereen uiteindelijk jacht maakt op iedereen." Opkomen voor vrede is verdacht, oorlog voeren onvermijdelijk??? Mister de Crem, morgenochtend wat langer in de spiegel kijken alsjeblief........
Van: Erwin Snelders
Boodschap: Hoeveel monden kunnen gevoed worden met de prijs van één vliegtuig?
Van: Adinda Minnebo
Boodschap: Vredes- en milieu-activisten, zelfs de braafste, worden gecriminaliseerd terwijl de echte criminelen (witteboord en andere) vrolijk fluitend door het leven gaan. Ik heb niet veel op met de meeste ministers, weinigen hebben al hun waarde bewezen, maar De Crem spant wel de kroon wat betreft hersenloze actie.
Van: Veerle de Smaele
Boodschap: Criminaliseren van geweldloos protest is ondermijning van democratie
Van: Mark Neefs
Boodschap: Democratisch basisrecht toch, vrije meningsuiting ??
Van: seppe horsten
Boodschap: 3,14
Van: Olivier Beys
Boodschap: Hoort niet in een democratisch land.
Van: bie callewaert
Boodschap: hoe lang en hoeveel zullen we nog pikken!
Van: Tine Belmans
Boodschap: Ik vind dit zeer onterecht en hoop dat er snel van mening wordt veranderd omtrent deze vervolging!
Van: Rafaël De Bruyne
Boodschap: fight war, not wars
Van: Tom Wouters
Boodschap: Ik sta geweldloos aan jullie kant bij volgende actie. let's spill some theater blood.. in naam van de vrijheid, amen!
Van: Johan De Keyser
Boodschap: Repressie in België heeft wel vaker een belachelijk kantje. Heel die schertsfiguur deze keer...
Van: maarten henkens
Boodschap: al mijn steun!
Van: Sandra Gysens
Boodschap: Laten we dit niet langer pikken !
Van: Hilde Vandamme
Boodschap: Laten we inderdaad niet langer pikken
Van: Diederik Strubbe
Boodschap: Schande! Dit proces is duidelijk een intimidatiepoging!
Van: Hildegarde Van Ostaeyen
Boodschap: Je mening uiten is geen misdaad!
Van: Luce maes
Boodschap: Bondgenoot
Van: Lut Smeets
Boodschap: niet opgeven !
Van: steven josephi
Boodschap: vrije meningsuiting is een democratisch basisrecht
Van: Eddie Vaes
Boodschap: Acties tegen oorlog en militair vertoon in landen waar we niets te zoeken hebben moet kunnen.
Van: Marian van Vliet
Boodschap: Vrijheid van meningsuiting is de vrijheid van burgers om hun overtuigingen kenbaar te maken, zonder controle vooraf door de staat. Niet absoluut, maar wel een democratisch recht.
Van: Pascale Wils
Boodschap: Triestig en zielig! We kunnen alleen hopen dat meer mensen dit niet blijven slikken. Helaas ligt de meerderheid der Belgen nog niet wakker van het feit dat hun rechten meer en meer beknot worden ("En toen ze mij kwamen halen, was er niemand meer om te protesteren").
Van: Linde Jacobs
Boodschap: Ook mijn schoudertjes onder deze steunactie!
Van: Bernd fink
Boodschap: Een vreedzaam protest is een van de weinige middelen voor burgers om aan te tonen dat ze niet akkoord gaan met een beleidsregel. Verkiezingrn zijn immers vaak ontoereikend.
Van: Nora Azdad
Boodschap: www.partijrossem.be
Van: Bruno De Wit
Boodschap: De Crem heeft aangekondigd dat hij 40 nieuwe gevechtsvliegtuigen wil aanschaffen om ten oorlog te trekken. We zullen nog veel samen actie moeten voeren. Daarom steun aan jullie actie! Geen man, geen vrouw, geen cent voor het leger!
Van: J. Browaeys
Boodschap: Geweldloze vrije meningsuiting moét kunnen.
Van: Tom Lauwaerts
Boodschap: Hallo? Waar gaan we naar toe? "The problem is civil obedience", speech van Howard Zinn uit 1970, actueler dan ooit? Laat ons het tegendeel bewijzen.
Van: Thierry van Dort
Boodschap: Komaan Pieter, die Cremlin grap heeft nu al lang genoeg geduurd.
Van: Filip Heyns
Boodschap: Onvoorstelbaar!
Van: An Jacobs
Boodschap: vrije meningsuiting is een basisrecht voor iedereen!
Van: korneel moreaux
Boodschap: grove aanfluiting van onze rechten, de crem awoe!
Van: Jorid
Boodschap: Mijn volle steun.
Van: Pieter Teirlinck
Boodschap: Vrede vzw is solidair met Vredesactie. Organisaties en individuen die het beleid contesteren mogen niet het onderwerp worden van dergelijke praktijken. Hopelijk is dit geen nieuwe en blijvende trend: GAS-boetes, correctionele vervolgingen, ... what's next?
Van: Karen Van Dijck
Boodschap: Mijn steun hebben jullie!
Van: martine van de moer
Boodschap: stop wapenleveringen
Van: Frank Cockx
Boodschap: voor de vrijwaring van het recht van iedereen om geweldloos deel te nemen aan het maatschappelijk debat en kritisch te denken en te handelen in de publieke ruimte in functie van een meer rechtvaardige, solidaire, ecologisch en sociaal duurzame samenleving
Van: J. Leppens
Boodschap: Geweldloze vrije meningsuiting moét kunnen.
Van: Marieke Verburgh
Boodschap: Mijn volle steun.
Van: Rose Vandewalle
Boodschap: Ik heb alleen maar bewondering voor deze mensen die met hun symbolische actie de Masters of War danig in hun blootje zetten.
Van: De Koninck Diane
Boodschap: voor een wereld zonder oorlog
Van: Mieke Fiers
Boodschap: Ik wil voor mijzelf, mijn kinderen, mijn landgenoten, geen systeem waar degenen met oprechte kritiek monddood gemaakt worden!
Van: Eric Van den Eynde
Boodschap: Brave New World en 1984 lijken niet ver meer af maar daar doe ik niet aan mee ! Geen denken aan.
Van: Jef Peeters
Boodschap: Zonder vrije meningsuiting is er geen democratie!
Van: bauwke
Boodschap: Dit toont alleen maar hoeveel schrik ze van ons hebben. Omdat ze weten dat we gelijk hebben. Dit toont hoe sterk we te samen zijn!
Van: Caroline D.
Boodschap: Ik steun jullie geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid-acties!
Van: Bert De Geyter
Boodschap: Omdat vrijheid ven meningsuiting het begin is van alle kunst en met uitbreiding daarvan alle vormen van samen leven, maken en zijn.
Van: Josiane Burrick
Boodschap: Het wordt griezelig hoe de vrije meningsuiting gecriminaliseerd word...ik ben er niet gerust in, in deze evolutie, en steun daarom reacties hierop. Dit moet stoppen
Van: Lander Vander Linden
Boodschap: Tot zover het democratische karakter van de heer De Crem..
Van: Marleen Van Poeck
Boodschap: aan minister De Crem: we leven in een democratie. Dit ontgaat u blijkbaar. Ik ben zeer verontwaardigd door deze belachelijke demarche om alweer organisaties en hun activisten - die zich de moeite getroosten om het geweldloos op te nemen voor ons allemaal en onze toekomst - monddood te maken. Wanneer gaan politici zich terug onafhankelijk van hun sponsors, de economische grootmachten, opstellen?
Van: Malanka Lannoyé
Boodschap: Ze zouden beter De Crem zijn mond snoeren. Met al de onzin die hij uitkraamt!
Van: Gerard
Boodschap: De Crem(lin) lonkt, door naar de rechter te stappen, naar de kandidatuur "Secretaris Generaal" van de NAVO. Met zijn reactie verstevigd hij zijn KORDAAT optreden, zijn CV wordt aangevuld met "'t is een harde". Verhoogd zijn kans om BAAS te worden van de NAVO? Niets is De Crem vreemd om met listig knotsende ellebogen voor zichzelf DE karrière van zijn dromen waar te maken. 't Is geen gemakkelijke vent die man uit het Cremlin! Vrijemeningsuiting? Voor het KC)remlin vreemde woorden toch. Stem in 2014 voor partijen die zulke venten op hun lijsten kunnen missen als de pest. DAT kan een goed begin zijn. vrede voor iedereen. Er bestaat minstens zo één partij in Vlaanderen, Brussel en Walonië.
Van: Lu
Boodschap: Wordt het geen tijd voor een ander "politiek" systeem!!
Van: hanne celis
Boodschap: geweldloze actie is noodzakelijk voor de vrije meningsuiting, het debat en de democratie!
Van: Hermans Anja
Boodschap: Wat is dit nu weer voor kul? (wel een zéér gevaarlijke kul!) Los van het feit of hier nog sprake is van een redelijke termijn mbt de strafvervolging; (meer dan 5 jaar!) Men wil klaarblijkelijk vervolgen via art.534ter SW. Hierop staat 1-6 maanden gevangenisstraf en een boete van 26 tot 200 euro. (natuurlijke personen) Volgens het conversiemechanisme (rechtspersonen) art.41bis SW: vrijheidsstraf en geldboete of een van die straffen alleen, is de omrekening dan: min 500 x 1=500 euro max 2000 x 6=12.000 euro Daarbij nog eens de toepassing met de opdecimes betekent dat die boetes nog eens x6 gedaan moeten worden, zodus hangt Vredesactie een boete van minimum 3.000 euro en maximum 72.000 euro boven het hoofd. En als justitie het idd helemaal gortig wil maken kan men volgens art.35 SW en art.36 SW (straffen aan misdaden en wanbedrijven gemeen, toepasselijk op rechtspersonen) de ontbinding en/of een tijdelijk of definitief verbod een werkzaamheid te verrichten die deel uitmaakt van het
Van: Erwin van Horenbeeck
Boodschap: steun
Van: Maes
Boodschap: Het is een basisrecht voor iedereen. Don't mess with us. "Strategic lawsuit against public participation" - Tis als een aanval op vrije meningsuiting. Tijd om hier een stok voor te steken !
Van: inge
Boodschap: 5 jaar en oplopende kosten... voor 200 euro schade ... en dan mensen en groeperingen voor de rechtbank dagen ... Hoe noemt men dat ook al weer ? RECHTSMISBRUIK
Van: Govaerts Jürgen
Boodschap: No WAR, No P.d.Crem
Van: Daphnis Bockstael
Boodschap: Het is hoog tijd om het ministerie van oorlog af te schaffen. Onmiddelijk te vervangen door een raad van burgers.
Van: Leo Broers
Boodschap: Ik steun de actie en het recht op vrije meningsuiting. En blijkbaar ben ik niet alleen!
Van: Brecht Linden
Boodschap: Geweldloze actie speelt een cruciale rol in een 'democratie' en mag niet gecriminaliseerd worden!
Van: Bogaerts Myriam
Boodschap: Meneer De Crem zou zich beter bezig houden met de opruim van de aanwezige kernraketten in Kleine Brogel ipv het vervolgen van vredesactivisten. Die raketten vormen een gevaar voor de mensheid en zijn totaal achterhaald als afschrikmiddel voor de USSR (is de muur al niet een tijdje gevallen?....).
Van: Boudewijn Cox
Boodschap: Meneer De Crem heeft duidelijk gebrek aan gezond verstand, ethiek en ...liefde(?)
Van: Jan Veryke
Boodschap: Criminaliseren van sociaal protest in Spanje. Criminaliseren van geweldloos verzet en democratische rechten in België. Fiscale fraude blijft ongestraft. Dit mag niet passeren!
Van: Ellen Desmet
Boodschap: In naam van de vrije meningsuiting!
Van: Robrecht Vanderbeeken
Boodschap: CD&V in actie, De Crem: het ware gelaat van de sjeven aan de macht
Van: Kim Claes
Boodschap: Omdat je bezorgdheid uiten om vernietigende oorlogen geen misdrijf is.
Van: Lefevre Kim
Boodschap: Omdat ieder die van de recht(s)e lijn wil afwijken om iets nuttigs en goeds te bereiken blijkbaar moet gestraft worden...
Van: verbist david
Boodschap: voor de vrije meningsuiting!
Van: Ilse Plessers
Boodschap: Ik steun jullie!
Van: Bieke Van Paemelen
Boodschap: En dat terwijl Nelson mandela door de hele wereld herdacht en geëerd wordt voor verzet tegen onrecht. De Crem maakt zich wel heel belachelijk!
Van: Lieve
Boodschap: waanzinnig.
Van: jef
Boodschap: Is het niet mogelijk om De Crem zelf te vervolgen wegens intimidatie, of het onrechtmatig gebruiken van onderzoeksmiddelen of dergelijke?
Van: wim christiaens
Boodschap: omdat het nodig is! In naam van de vrije meningsuiting!
Van: Deman Dries
Boodschap: Omgekeerde wereld..
Van: Demeulenaere François
Boodschap: free speach !
Van: Hannelore
Boodschap: Leve critici! Leve uw stem laten horen! Leve opkomen voor rechten! Leve Vredesactie en zijn activisten! Leve vrijheid!*
Van: stefaan mommerency
Boodschap: Full support!
Van: Mario Franssen
Boodschap: Wanneer beslist de raadkamer van Brussel om de Belgische Staat te vervolgen voor de aanwezigheid van kernwapens op haar grondgebied? Ik dacht dat wapens die een hele bevolking treffen en niet enkel strijders illegaal waren. Maar ik kan me vergissen. Misschien is een actie waarbij geen slachtoffers vallen, en die zich richt tegen een uitzichtloze oorlog, net iets belangrijker.
Van: Gill Pion
Boodschap: Democrazy!
Van: smet andries
Boodschap: De kernwapens op Kleine Brogel liggen daar niet oficieel , dus zijn ze illegaal .Dat ze daar hun latijn eens in steken.
Van: Josefine
Boodschap: kan het nog absurder? Ik geef mijn volle steun aan de Vredesactie! Geweldloos!
Van: Ruben Boucké
Boodschap: Vrijheid van meningsuiting is veel meer dan 200€ waard, het is onbetaalbaar. En elke overheid die dit wil inperken met dit soort acties zijn dictatoriaal en moeten bestreden worden!
Van: iris keiser
Boodschap: De mensen van forum voor vredesactie vervolgen is een zware schending van het recht op de vrije meningsuiting! shame on you!!!
Van: Dorien
Boodschap: Onaanvaardbaar.
Van: Liesbeth Verlinden
Boodschap: Volle steun aan vredesactie! Heeft het gerecht dan niets beter t doen?
Van: bieke vandenbosch
Boodschap: alle steun aan vredesactie
Van: Tobias Van Os
Boodschap: De zoveelste poging om kritische burgers het zwijgen op te leggen. Ga door met het goede werk, Vredesactie!
Van: Jan Modaal
Boodschap: Het wordt stilaan tijd we onze beste minister De Crem tegen zichzelf beschermen. Geloofwaardig en bekwaam was hij al niet, maar nu hij zwakzinnig wordt zal een pamper niet langer volstaan om het in zijn buurt netjes te houden. aan allen zou ik zeggen; geeft er nog maar eens een lap op!!!
Van: Frank Van Maroey
Boodschap: Shame on you, De Crem
Van: Ward Belmans
Boodschap: Ga door met jullie werk, Vredesactie! Laat jullie niet intimideren door ministertje Crembo.
Van: job buhck
Boodschap: Ik kan niet volgen graag meer uitleg, men spreekt over beschadiging van onroerende goederen door afwasbaar bloed als misdaad? Maar van verschillende landen het onroerend goed tot puin herleiden en "versieren" met het bloed van de bewoners zou dat niet zijn? Misschien gelden er andere regels voor roerende goederen? afbreken is kennelijk minder strafbaar?
Van: Sabine Verlinden
Boodschap: neem het niet!
Van: Evert Eeckhout
Boodschap: De wapenfabrikanten doen goede zaken met Defensie, maar wie nog? Het ego van De Crem?
Van: Hugo Loquet
Boodschap: Er is een pad naar hem genoemd Want een straat kon er niet af Onkruid groeit er, duinroos bloeit er Het is een stuk buiten de stad Weinig mensen kom je tegen Op het Pieter De Crempad Zelfs een hond keert halverwege weer terug Het loopt dood...
Van: Stef Van De Gehuchte
Boodschap: Grondbeginsel van de democratie...
Van: Patrick V uit Laken bij Brussel
Boodschap: Klopterop!
Van: Monika Metzger
Boodschap: Das darf nicht sein!
Van: Maike Bretschneider
Boodschap: ben sprakeloos als ik zoiets lees...in welke eeuw leven wij toch alweer???
Van: Marianne De Fossé
Boodschap: Plaatsvervangende schaamte ...
Van: Maarten Devos
Boodschap: Ik steun ten volle dit soort geweldloze actie die nodig zijn in ons land. Een democratie is pas een echte democratie als het een georganiseerd meningsverschil is. Daarvoor zijn geweldloze uitingen van meningen noodzakelijk.
Van: Karl Duc
Boodschap: Een GAS-boete voor té lange tenen bij ministers, graag.
Van: EHLINGER ALAIN
Boodschap: Minister De Crem is een potentaat die niet achter de vrije meningsuiting staat.
Van: Olivier V
Boodschap: goeie moed aan de activisten
Van: dirk seymus
Boodschap: wacht maar op zijn nieuwe vliegerkes...
Van: De Greef Frie
Boodschap: Blijven gaan!
Van: Michel Vanhoorne
Boodschap: Proficiat met jullie lef ! LEF is solidair met jullie strijd.
Van: Pieter Schepens
Boodschap: Beschamende praktijken, een minister onwaardig.
Van: Katleen Dejonghe
Boodschap: Leve Vredesactie!
Van: lutgard robijn
Boodschap: Oorlog is het probleem, niet het actievoeren ertegen.
Van: Kristin De Winter
Boodschap: De Crem probeert gebruik te maken van een tijd van crisis en economische uitzichtloosheid om ook de democratische vrijheden de nek om te wringen. Vijf jaar na de feiten worden jullie als criminelen vervolgd. We moeten er alles aan doen om - vlak voor de verkiezingen - De Crem te ontmaskeren als een man met totalitaire trekken.
Van: Tom De Sutter
Boodschap: Geweldloos protesteren zonder beschadigingen is niet strafbaar. Vervolging is intimidatie.
Van: Ingrid Thys
Boodschap: al dat rood ziet er afschrikwekkend uit, goed dat ik vooraf gelezen had dat het theaterbloed was. Ongelofelijk dat de minister overheidsgeld misbruikt om justitie van belangrijke zaken af te houden.
Van: Michel Depaepe
Boodschap: Bullebak De Crem, jouw soort hebben we niet nodig.
Van: Johan De Nys
Boodschap: Na de GAS-boetes, de rechtzaak tegen de Patatista's,... heeft de overheid de smaak te pakken om iedere vorm van politieke oppositie de mond te snoeren. :-/ Maar laat dat net een reden zijn om het verzet in een versnelling hoger te schakelen!
Van: Patrick Ghyselen
Boodschap: Het Internationaal Gerechtshof stelt dat Crembo en zijn voltallige regering zelf tegen de Neurenberg-principes ingaande handelingen telt, doordat “de bedreiging met of het gebruik van kernwapens in het algemeen in strijd [is] met de regels van internationaal recht die van toepassing zijn gedurende gewapend conflict, en in het bijzonder met de beginselen en regels van humanitair recht”. Dit lijkt me iets zwaarder wegend dan het symbolisch sluiten van een overheidsgebouw.
Van: Paul Van Cappellen
Boodschap: Steun!
Van: Tom Lemahieu
Boodschap: Doen! Blijven doen! Niet plooien!
Van: Koen
Boodschap: Schandalig dat gemeenschapsgeld voor zo'n rechtszaak moet dienen. Zijn er geen andere "noden" ? Oók bij Defensie zelf ! Schandalig dat Justitie zich dààr mee moet bezighouden. Seponeren die zaak én ferme boete of bolwassing voor De Crem.
Van: ronny de clercq
Boodschap: (y)
Van: bie callewaert
Boodschap: actie voeren is legitiem in een democratie. geweldloos, niets beschadigd, wat is uw probleem De Crem?
Van: Vandesteene tine
Boodschap: Mijn steun voor alle vredesactivisten!
Van: Daniel Walenta
Boodschap: Als ik deze lijst onderaan eens bekijk, hoop ik dat de reacties blijvend toestromen. En vergeet het niet, mensen: Samen staan we sterker! Laat ons allen daar tegen in gaan want er staat heel wat op het spel. Niet alleen voor ons maar voor de volgende generaties. Mijn volledige steun!
Van: Jannick D'Hondt
Boodschap: Weer een aanval op het recht van vrije meningsuiting en het recht op actievoeren! De democratie krijgt weer een slag van de molen... Don't give up! Samen staan we sterk!
Van: Tom Bruynooghe
Boodschap: "Courageous people do not fear forgiving, for the sake of peace." Nelson Mandela
Van: ir Jan Vroman
Boodschap: De Crem neemt fundamentele beslissingen zonder de democratische spelregels te respecteren.
Van: Vinus Bleyen
Boodschap: Geweldloze vredesactivisten verdienen ons respect, i.p.v. gerechterlijke vervolging. Geweldloze actie is een essentiëel deel van onze democratie!
Van: Myrah Vandermeulen
Boodschap: Dit is belachelijk. Gasboetes voor beledigingen op het internet, proces tegen Vredesactie, ... Mogen we nog een vrije mening hebben of wordt die ons nu ook al opgelegd?
Van: Marc Van Gysel
Boodschap: Beschamend en onwaardig voor een democraat (sic)
Van: Ruud Kops
Boodschap: We zien een algehele tendens (wereldwijd) waarin burgers meer en meer de mond worden gesnoerd maar met name in het zogenaamde "vrije" Europa. Eigenlijk laat De Crem hierdoor weten zich te schamen voor al zijn acties en mag de bevolking de waarheid beter niet weten. Gelukkig bestaat Vredesactie om de waarheid boven tafel te krijgen. Keep on going.
Van: John Loose
Boodschap: dit is zo flagrant, dat dit niet zomaar mag passeren - moeten we niet met zijn allen de gevel van het ministerie nog eens rood kleuren - het rood van de schaamte van de minister?
Van: Sabine Huyghe
Boodschap: Te absurd voor woorden. Niet laten gebeuren!
Van: Yves Larock
Boodschap: Never doubt that a small group of thoughtful, commited citizens can change the world. (M. Mead)
Van: luka
Boodschap: Defensie bestaat enkel en alleen voor de wapenhandel. Stop de wapenhandel, stop de oorlog! Eerst de mensen, dan pas de winst!
Van: Chris Van Rooy
Boodschap: Steun aan alle vredesactivisten, laat jullie niet doen dit is onaanvaardbaar!!!
Van: Winfried Huba
Boodschap: Zonde voor de gerechtskosten; belachelijk van onze krijgsminister.
Van: Pol Thoné
Boodschap: Nee mijnheer De Crem, Gij zult de CD&V NIET grootmaken. Door uw oorlogsstokerij , uw aanvallen op de vredesbeweging, ons geld vermorsen aan dure oorlogstuigen...Ik begrijp niet dat er nog iemand op die partij wil stemmen. Dus vredesactivisten, weg met de CD&V!!!
Van: tine vervaet
Boodschap: 't is duidelijk dat hij al volop aan het solliciteren is ;-)
Van: Bart Behiels
Boodschap: Woeps... De zoveelste uitschuiver van de Crem. Wanneer gaan media al deze verhalen eens bundelen en een correct portret scheppen van deze man en zijn ministerie?
Van: David Baele
Boodschap: Als dat het antwoord van De Crem is in België zegt dat veel over hoe hij vreedzaam protest in Afghanistan beantwoordt. Proficiat met de actie en veel succes!
Van: tom van vucht
Boodschap: schande dat het recht om te protesteren steeds meer door verschillende politici word onderdrukt.. doe zo voort vredesactie..
Van: Dirk Vermeulen
Boodschap: Sociale acties zijn broodnodig. Fundamentele rechten zijn in gevaar. Dit bewijst het juist.
Van: Karin Permentier
Boodschap: Vive la paix!
Van: Judith Vindevogel
Boodschap: .
Van: Lise Opsomer
Boodschap: Sinds wanneer mogen wanpraktijken niet meer geweldloos aangeklaagd worden in een democratie? Schandalig!
Van: Jan Van Herzele
Boodschap: De vrije meningsuiting met al wat daarbij hoort zijn grondwettelijke rechten. Die proberen in te perken via oneigenlijk gebruik van juridische procedures, gas-boetes, etc., is de weg via de volksvertegenwoordigers proberen te omzeilen. Dat terwijl het officieel de taak is van de koning, de regering dus, de grondwet te doen respecteren.
Van: Yvette Van Hauwe
Boodschap: Te gek om hieraan woorden te verspelen, Mr. De Crem, maar één zaak is zeker: We staan allen achter de vredesactivisten.
Van: ria cabus
Boodschap: Geweldloze vrije meningsuiting is een democratisch recht.
Van: lieve goemaere
Boodschap: all we can say , give peace a chance..
Van: noullez nicolle
Boodschap: schandalig !!! vrije meningsuiting is een democratisch recht. Een systematische verrechtsing binnen het beleid is al een tijdje aan de gang. We mogen dat niet laten gebeuren !
Van: Lieve Boone
Boodschap: Dit is onze democratie onwaardig; gewoon belachelijk dat het gerecht hier tijd moet in steken, en gewoon schandalig dat een christendemocratische (?) minister Vredesactie hierdoor monddood wil maken.
Van: michel verstraeten
Boodschap: rechts rechtser, rechts ... heeft neits met recht te maken, maar met geldhonger en winstbejag. schande van de arrogantie van die zogenaamde christelijke en democratische minister, eerder een prototype van de rechts-amerikaanse gatlikerij. foei, de crem, op een dag is uw liedje uit !
Van: Maria Vanschoonlandt
Boodschap: Pieter De Crem, denk aan je tijd dat je als vakbondsseretaris werkte en wees blij dat mensen geweldloos en zonder schade gebruik maken van hun spreekrecht. Dat is toch iets waar we als ACV voor staan, niet?
Van: Soetkin Desmet
Boodschap: Er zijn dringender problemen aan te pakken, dan het onterecht moeilijk maken van geweldloze vredesacties.
Van: hilde goris
Boodschap: ik ben zeker ook bezorgd. vrije meningsuiting en geweldloos verzet zijn democratische verworvenheden, die nu niet meer gerespecteerd worden.
Van: philippe de henau
Boodschap: N'entarvez pas la liberté d'expression avec une acusation bidon. La Belgique hors de l’Afghanistan!
Van: Paul Borgers
Boodschap: Wat en teken van zwakheid mr De Crem. U bent hier niet in het Cremlin. In dit land zou er democratie moeten zijn.
Van: tine vervaet
Boodschap: de ware aard...
Van: de mey karin
Boodschap: geweldloos ijveren voor vrede kàn en màg nooit veroordeeld worden....
Van: Van den Panhuysen Willem
Boodschap: Schandalige houding van het defensieministerie en opperhoofd De Crem. Repressie tegen geweldloze actievoerders moet breed uitgesmeerd worden in de media. Suggestie voor een artikelkop: "Defensieministerie criminaliseert geweldloze actievoerders via rechtzaak tegen Vredesactie." Of zoiets.
Van: Lieven Vanhemelrijck
Boodschap: Je moet er al wat voor doen om secretaris-generaal te worden van de Navo. En wat denken de CD&V-ers van de basis hierover? 't Is maar slapjes om SLAPP te gebruiken tegen geweldloze vredesactivisten. Laten we met z'n allen een halt toeroepen aan alle beperkingen van de vrije meningsuiting!
Van: Willy Dries
Boodschap: Ik steun Vredesactie volledig in haar kritiek op de intimiderende aanklacht van minister De Crem. Hopelijk gaat de rechter niet mee in zijn oorlogsretoriek!
Van: Hilda L'Ecluse
Boodschap: Mr. De Crem, hier bent U in België, niet in China of Rusland. Het is schandalig dat het gerecht hier tijd moet in steken.
Van: Denise Puttaert
Boodschap: Vredesactivisten sloten symbolisch het Ministerie van Defensie. De actie verliep strikt geweldloos en er werd niets beschadigd. Geweldloze actie is onze enige uitweg om ons verlangen naar vrede en onze afkeer voor overbewapening te uiten. Gandhi en Mandela deden het ons voor.
Van: Jeroen Eerdekens
Boodschap: De wereld op zijn kop: onze minister van oorlog wil vredesactivisten gestraft zien. Als het aan Crembo ligt, zal vrede nog zeer lang op zich laten wachten.
Van: Michiel van 't Hof
Boodschap: Misbruik van het Recht is onrecht.
Van: Josée Necken
Boodschap: Angstaanjagend een maatschappij waar democratische meningsuiting op een vreedzame wijze gebracht niet meer zou getolereerd en helemaal niet meer gerespecteerd zou worden. Vredesactivisten en bruggenbouwers zullen de komende jaren of decennia flink "op hun poten moeten staan" ! Dank aan jullie moedige uitvoerders.
Van: Jan Hellebaut
Boodschap: Alle steun mensen!
Van: Madeline Lutjeharms
Boodschap: Geweldloos protest is onmisbaar in een democratie en mag dus niet bestraft worden.
Van: Synthia Van Camp
Boodschap: De waanzin regeert.
Van: jp
Boodschap: the world is watching
Van: jonas van bockhaven
Boodschap: "Vrede kan niet bewaard worden door middel van strijdkracht. Het kan alleen bereikt worden door middel van ons verstand." Albert Einstein
Van: Ruth Stokx
Boodschap: Tegen deze intimidatie, geweldloze actie blijft nodig, een democratie moet dit toejuichen.
Van: Herman Brangers
Boodschap: geweldloze actie blijft nodig, een democratie moet dit toejuichen
Van: Lander Vander Linden
Boodschap: Uit respect voor het recht op collectieve actie.
Van: Frederik Tilkin
Boodschap: Tegen de intimidatie van anders-denkenden.
Van: Alex Van Loon
Boodschap: We zijn stilaan in een politiestaat terecht gekomen, als de staat geweldloze protestacties of manifestaties via gerechtelijke weg aanklaagt.
Van: Philippe Somers
Boodschap: Schaam U, Mr. De Crem!
Van: Walter Van Looy
Boodschap: Zielig, een kandidaat secretaris-generaal, die denkt zich in NAVO-kringen te moeten profileren met het dwarsbomen van vrije meningsuiting!
Van: Erik Vlaminck
Boodschap: Pussy Riot in België!
Van: Panis Gilbert
Boodschap: Hoe kan dit?
Van: Wim Haazen
Boodschap: De achterhoedegevechten van de verouderde regimes wordt nog even fel omdat ze hun macht en gezag verliezen. Ze zijn toch gedoemd om te verdwijnen. Vandaar hun krampreacties. Nog wat geduld, buddies. De Crem kan het ook niet helpen dat hij met zo'n macho-karakter opgescheept zit. Leuk is wel dat WIJ dat zien maar hijzelf niet. Geniet ondertussen van de kracht van de lach als je hem bezig ziet.
Van: Stijn Steeman
Boodschap: Nu ja, alsof de F-16's niet al eens opzettelijk andermans onroerend goed beschadigd hebben... Hoop dat de rechter een goed statement maakt, dat niemand in geweldloze acties van goedmenende organisaties kan gaan snoeien, daarvoor dient het gerecht niet!
Van: Marianne A. van Ophuijsen
Boodschap: Vrijheid van meningsuiting is een van de fundamentele rechten van de mens
Van: Liebrecht Lierman
Boodschap: Crembo no mo'!
Van: Katrien Theunissen
Boodschap: De tijd en som geld dat de overheid in deze zaak zal steken, kan men beter besteden aan reële problemen.
Van: Jo Creten
Boodschap: Nepbloed kan men opkuisen. Oorlogsmisdaden niet.
Van: Alice Holemans
Boodschap: Wanneer onrechtvaardigheid een wet wordt ,is protesteren een plicht!
Van: Jim Williame
Boodschap: Actie voeren is een democratisch recht.
Van: Antonio
Boodschap: Een slapp in het gezicht van alle vredelievenden
Van: Lori Maes
Boodschap: Vrije meningsuiting en publiek protest mag niet met vrees voor vervolging worden besmet.
Van: Mieke de Loof
Boodschap: Werd lichtzinnig procederen niet afgestraft?
Van: Katrijn Ruts
Boodschap: Eerder aanvallend dan defensief
Van: Lieve Franssen
Boodschap: je ziet het in heel Europa gebeuren: afbraak van de democratische rechten. Ik hoop van harte dat er veel protest is tegen deze grove aanfluiting van de grondrechten van vrije meningsuiting en vereniging. En dat dat protest ook Europees georganiseerd wordt!
Van: rien heyninck
Boodschap: Minister de (c)Rem houdt vooruitgang niet langer enkel tegen maar trekt ons ethisch gezien zonder probleem terug naar de middeleeuwen. tijd voor nieuw bestuur dat de bevolking echt vertegenwoordigd.
Van: Evy Op 't Eynde
Boodschap: Geweldloos protest is een van de steunpilaren van onze maatschappij en dient gerespecteerd te worden door de door ons verkozenen.
Van: Bruno Ramsdonck
Boodschap: Oostblok praktijken in België
Van: Peter Holvoet-Hanssen
Boodschap: Dit geurt zwaar naar censuur en machtsmisbruik, slinks buiten de media om. 6 februari kan ik mij niet vrij maken maar ga ik TOCH komen!
Van: Maarten Huvenne
Boodschap: Vrije meningsuiting is een mensenrecht!
Van: Daan Dekeukeleire
Boodschap: geweldloze acties is een essentieel deel van een democratie!
Van: Emma Kerckhof
Boodschap: We moeten op straat komen!
Van: Bert Van den Brande
Boodschap: zijn de Russen aan de macht?
Van: Bernard Dewulf
Boodschap: Machtsmisbruik.
Van: René Broens
Boodschap: Jesaja 2,4, mijnheer de minister, Jesaja 2,4.
Van: Bert Herregods
Boodschap: Ik herinner me een aantal jaren geleden een betoging met het ABVV voor de hoofdkwartieren van SP-A en CD&V. De SP-A liet een delegatie binnen om met ons te praten. De CD&V barricadeerde zich (letterlijk) en belde de politie op. Ze zijn nog niet veranderd.
Van: aydin
Boodschap: Alle respect voor de mensen die zich inzetten voor de mens, natuur enz.
Van: Arne Aelterman
Boodschap: Een schande dat zoiets in België voorkomt.
Van: Lieven Corneillie
Boodschap: (Geweldloos) activisme is een essentieel onderdeel van een democratie.
Van: Kristof Brunfaut
Boodschap: It's a free world untill you kick the establishment's interests. Shameless, Decrem.
Van: Aris Paraskevopoulos
Boodschap: Meneer De Crem, eens te meer laat U uw waar gelaat zien. Ik hoop dat de afrekening volgt tijdens de volgende verkiezingen.
Van: bob docx
Boodschap: Verdient dit geen tegenproces voor een roekeloos en tergend geding ?
Van: Han Soete
Boodschap: "Boyun Egme" (Geef niet op!")
Van: lutcoene
Boodschap: niets is belangrijker dan vrede
Van: Piet De bisschop
Boodschap: ik steun jullie actie !
Van: Peter Geerinck
Boodschap: nie pleuje!
Van: Kristof Van Hooymissen
Boodschap: Het recht op vrije meningsuiting is het fundament van onze rechtsstaat en gaat boven alles!
Van: Andres Toye
Boodschap: Wie doet hier een ander schade aan? Wie pleegt fysiek en psychisch geweld ?
Van: evelien vrambout
Boodschap: respect voor kritische mensen die hun kop durven uitsteken en actie ondernemen.. vooral blijven verder doen!
Van: Jean-Pierre Van Bulck
Boodschap: Omdat de vrijheid van mening ons grootste goed is!
Van: Van Renterghem Jan
Boodschap: Succes!
Van: Natasja
Boodschap: Geen strategische oorlog tegen geweldloze actie, geen rechterlijke wapens tegen een roep om vrede, geen grenzen tegen menselijkheid...
Van: Diana van den Broek
Boodschap: Schandalig. Volgens mij kun je artikel 780bis gerechtelijk wetboek inroepen (De partij die de rechtspleging aanwendt voor kennelijk vertragende of onrechtmatige doeleinden kan worden veroordeeld tot een geldboete van 15 euro tot 2.500 euro, onverminderd de schadevergoeding die gevorderd zou worden. In dat geval, wordt in dezelfde beslissing daarover uitspraak gedaan voor zover schadevergoeding voor tergend en roekeloos geding wordt gevorderd en toegekend.)
Van: Aziza Falki
Boodschap: Dictatuur vermomd als een democratie, de ergste soort
Van: Jacky tange
Boodschap: De actie bracht geen schade toe. Veroordelen is ongepast.
Van: Eeckhout
Boodschap: Elke dictatoriale poging om het leven te beroven van zijn verrassingen en zijn mogelijkheden is een misdaad ! (Ai Weiwei)
Van: Tim De roeck
Boodschap: Opkomen voor de vrije meningsuiting
Van: Roos e Fraine
Boodschap: Steun aan al wie protesteert tegen een ministerie van oorlog!
Van: marij daemen
Boodschap: free world?
Van: Ivan De Jonge
Boodschap: Net als een kat kijkt staart De Crem naar de vinger en niet naar wat die aanwijst.
Van: Lander Carrijn
Boodschap: De actie was een volledig schadeloze vorm van meningsuiting. Vervolging zou een schande zijn.
Van: Tom Kenis
Boodschap: Vrije meningsuiting geldt voor iedereen. Altijd, tenzij daarmee de rechten van iemand anders in het gedrang komen. Dat laatste was bij deze protestactie tegen Belgische betrokkenheid bij de uitzichtloze Afghaanse oorlog absoluut niet het geval. Minister De Crem toont met deze juridische actie dat hij geen gevoel voor humor heeft, en zeer onzeker is wat betreft zijn eigen beleid. Zijn slaafs Atlanticisme wat betreft wapenaankopen en nutteloze interventies zijn slecht voor ons land, en slecht voor de wereld. Het recht om dat te zeggen is onaantastbaar. Of zou dat moeten zijn.
Van: johan
Boodschap: Spreek de mensen van vredesactie vrij aub en geef het signaal aan veel mensen uit onze maatschappij dat we ook het recht mogen hebben op een eigen mening en dat ook mogen uiten. Het recht op vrije meningsuiting is al zo miniem in dit land hoewel velen dit staalhard zullen ontkennen. Dank bij voorbaat.
Van: Katrien Lenaerts
Boodschap: Schandalig. Schaamteloos. Onverantwoord. Arrogant. Hopelijk krijgt dit voldoende aandacht in de media en brengt dat De Crem en co serieuze imagoschade toe. Tijd voor verandering.
Van: Anja
Boodschap: Ziekte van deze tijd op alle niveau's blijkbaar: zich bezighouden met zichzelf belangrijk maken in plaats van echt iets te doen met het mandaat waar de belastingbetaler voor betaalt.
Van: Lizette Stiers
Boodschap: Geweldloze acties is een democratisch recht
Van: Laura Buelinckx
Boodschap: Een vredesactie op deze manier de mond snoeren is ontzettend 'slapp'!
Van: lejo vanhaelen
Boodschap: Vrije meningsuiting aanklagen zou misschien bestraft moeten worden met GASboete!
Van: Mileen Christiaens
Boodschap: Onbegrijpelijk... In tijden waarin democratie een steeds holler begrip wordt zouden organisaties die deze leegte terug proberen te vullen moeten ondersteunt en toegejuicht worden!
Van: Bart Haerens
Boodschap: een slapp in zijn gezicht!
Van: Joris Meys
Boodschap: Los van de discussie over de vrije meningsuiting en de al dan niet terechte angst van minister De Crem voor kleine pressiegroepen: Hebben we hier nu echt al 5 jaar lang ons overbelast juridisch apparaat mee lastig gevallen???? Alsof die niks anders te doen hebben dan zich uit te laten over wat lefties met een pot afwasbare verf...
Van: Rob Gaens
Boodschap: Elke mens heeft recht op een vrije meningsuiting!
Van: bernard de witte
Boodschap: Wapens groeien niet aan de bomen (oud gezegde). Daarenboven hebben ze geen enkel nut, ze dienen alleen om te kwetsen of te doden (sommige zelfs om ganse massa's mensen uit te roeien). Daarom is burgerlijk verzet hiertegen een plicht die zou moeten beloond worden ipv gestraft. Vrijspraak voor Vredesactie!
Van: Frie J. Jacobs
Boodschap: Onder democratie wordt individuele vrijheid van mening en actie angstvallig bewaakt. (Mahatma Gandhi)
Van: Ine Andriessen
Boodschap: De vrijheid van gedachten, die de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid inhoudt, mag men als volgt definiëren: geen opinie een wet, geen opinie een misdaad. (A. Berckman)
Van: Rachida Lamrabet
Boodschap: Een organisatie die streeft naar wereldvrede verdient een medaille geen proces!
Van: Rachida Lamrabet
Boodschap: Een organisatie die streeft naar wereldvrede verdient een medaille en geen proces!
Van: Jan Roegiers
Boodschap: Vreedzame protestacties kunnen wat mij betreft niet en nooit worden veroordeeld
Van: David Heller
Boodschap: Vrije meningsuiting is geen misdrijf: when freedom is outlawed, only outlaws will be free
Van: De Leyn Kristof
Boodschap: Vrije meningsuiting is een recht, geen misdrijf!
Van: sandra verhaegen
Boodschap: betogingen voor goede doelen mogen niet gesanctioneerd worden. Op straat komen is vaak het enige middel dat we nog hebben om onze stem te laten horen, laat ons dit middel aub nog mogen gebruiken !
Van: Nico Lahaye
Boodschap: Als geweldloze acties niet meer mogen, wat mag dan wél nog? Om de 4 jaar stemmen, en dan weer 4 jaar zwijgen, al dan niet tandenknarsend?
Van: Bruno Tuybens
Boodschap: In een gezonde, mature democratie is altijd ruimte voor geweldloos protest. Ik heb geen inzage in het 'dossier' en ook de scheiding der machten is noodzakelijk, maar als parlementslid volg ik zeker de zaak verder op. Laat deze rechtszaak jullie niet afleiden van jullie waardevolle werk.
Van: Ruben Ramboer
Boodschap: Despoot De Crem is niet aan zijn proefstuk toe. Eerder noemde hij bloggen "een gevaarlijk fenomeen", zou hij een Vlaamse barvrouw in New York hebben laten ontslaan omdat ze een boekje opendeed over Crembo's braspartij in New York, dreigde hij dat "er koppen gingen rollen" toen een vliegtuigbemanning niet wou opstijgen om veiligheidsredenen, diende hij een klacht in tegen een journalist omdat die had geschreven over zijn luxueuze Allerheiligenuitstap naar de Seychellen… Enzoverder. Enzovoort
Van: DEBLA
Boodschap: Vrijspraak voor Vredesactie! FREEDOM.
Van: Michiel Thys
Boodschap:  
Van: naima
Boodschap: De Crem een maand laten meewerken en de helft van zijn loon afstaan aan de vredesactie ipv Slapp strategisch te zijn
Van: ali jansen
Boodschap: alle (kern)wapens de wereld uit!
Van: Maarten Smeets
Boodschap: binnenkort gaat u, Minister van Oorlog, Pieter De Crem, in de Kamer voorstellen om het grootste gedeelte van de F16's te vervangen, daar deze toestellen de vernieuwde nucleaire wapens die zogezegd niet of toch wel in Kleine Brogel liggen niet kunnen dragen. Dit gaat ons miljarden euro's kosten. Mogen wij dan nog Neen zeggen? Of mogen we enkel nog Neen denken?
Van: Giorgo De Groof
Boodschap: Bedankt voor jullie inzet!
Van: An Peeters
Boodschap: We are the 99%!
Van: Geert Verwaest
Boodschap: In een democratische samenleving is het recht om actie te voeren op een geweldloze manier een fundamenteel recht dat dient gerespecteerd te worden en absoluut niet met de voeten mag worden getreden. Het is een schande en een warme samenleving onwaardig en zeker ook een christendemocraat. Daens en Cardijn zouden zich omdraaien in hun graf.
Van: Kristof Cleymans
Boodschap: Full support!
Van: Udo Van Roosbroeck
Boodschap: Het juridisch zwaar aanpakken van een vredevolle actie is typerend voor een dictatuur dat agressie en oorlog boven vrije meningsuiting plaatst!
Van: fulya akyazili
Boodschap: machtsmisbruik is zo fout!
Van: fulya akyazili
Boodschap: overleg en samen sterk AUB
Van: Didier Denis
Boodschap: Instellen van juridische procedures om critici de mond te snoeren is een laffe daad. Er zou eerst een rechtszaak moeten komen om toestemming te vragen zo een procedure op te starten. Een politici dat zich tegen de bevolking keerd is niet lovenswaardig en is geen voorbeeld. Er zijn alternatieven zoals een monoloog hebben en zoeken naar een gezamelijke overeenkomst. Wanneer zal er naar het volk worden geluisterd?
Van: Jos D'Haese
Boodschap: Eerst de GAS-boetes, nu dit. Democratische actie wordt steeds moeilijker gemaakt, en daar mogen we niet mee akkoord gaan. Als het beleid onrechtvaardig is, is het gerechtvaardigd er iets aan te proberen doen.
Van: Jan Deby
Boodschap: Voor vrije meningsuiting als basis voor democratie.
Van: Karel Peeters
Boodschap: Geen schijnprocessen (meer) en zeker niet bij ons in het Westen! Geen geldverspilling meer om de democratie te muikorven. Gebeurt in België al sinds zijn ontstaan: geen privilegies meer!
Van: Dirk Vandenberghe
Boodschap: Zoals het spreekwoord zegt: Wie een hond wil slaan vindt allicht een stok.
Van: jan bervoets
Boodschap: Dit is de binnenlandse oorlog van de militairen tegen de burgers, die in heel Europa in gang wordt gezet. Vandaag de muilkorf, morgen Breendonk. Organiseer weerstand tegen aan het militarisme en de politiestaat die daarvan het gevolg is!
Van: Verbrugghe Lieve
Boodschap: Moeder , in wat voor nen wereld leven wij?
Van: Jan Van Santvliet
Boodschap: Geld voor vrede, niet voor oorlog !
Van: Koen Ooms
Boodschap: 100 jaar geleden waren ze volop een oorlog aan het voorbereiden. Politieke 'leiders' sleurden het volk mee in een slachting in dienst van hun respectievelijke kapitaalgroepen en hun macht. Het verzet ertegen was te zwak. Vandaag willen De Crem en Co ons meesleuren in steeds meer oorlogen en conflicten. En hij criminaliseert het verzet hiertegen om het lam te leggen. Dat gaat niet lukken. Het is tijd dat wij die oorlogen her-denken en dat we het verzet ertegen opvoeren zodat wij ze effectief kunnen tegenhouden of stoppen.
Van: ewoud vandepitte
Boodschap: neen aan de criminalisering van activisme!
Van: G. Michiels
Boodschap: Laten we het positief bekijken: nu komt Vredesactie 5 jaar na datum wel weer opnieuw onder de aandacht en wordt het debat rond SLAPP opnieuw aangezwengeld! Hoera voor vrije meningsuiting!! Jullie hebben in ieder geval mijn steun.
Van: Koen Vanbiesbrouck
Boodschap: Geen woorden.
Van: christina gens
Boodschap: ...
Van: Kasper Libeert
Boodschap: Blijf de Europese wapenlobby aanklagen. Goed bezig!
Van: dekeukeleire jos
Boodschap: Hoe kan iemand uit de christelijke zuil tegen Vrede(sactie) zijn?
Van: Bart De Corte
Boodschap: Recht op vrije meningsuiting moét
Van: Adriaensen Wouter
Boodschap: Vrije meningsuiting is geen misdrijf.
Van: Sofie Pauwels
Boodschap: Ministers die protest op de lucratieve oorlogsvoering als crimineel te bestempelen en activisten als dusdanig vervolgen, zijn zelf crimineel en zoals de boodschap van Vredesactie destijds luidde, kleeft er bloed aan hun handen; democratie is een illusie en het afdwingen is een strafbaar feit. Hopelijk handelt het gerecht rechtvaardig en naar eer en geweten én levert deze schandalige veroordeling nog meer verontwaardiging en bewustwording op in de media en in de hoofden en harten van medeburgers!
Van: Roel van den Bosch
Boodschap: Voor vrede en ontwapening
Van: Dorien Van Dijck
Boodschap: Vrije meningsuiting is een recht.
Van: Nelly Verheyden
Boodschap: ...
Van: Thomas Decreus
Boodschap: Stop de criminalisering van politieke actie! nu!
Van: Gilles Verbeke
Boodschap: Als politieke actie steeds 100% wettelijk moet verlopen, geeft dit een regering vrij spel om te doen wat ze wil.
Van: inge de vriendt
Boodschap: Terechte en geweldloze kritiek op deze manier de mond toesnoeren : crapuleus !
Van: DUPONT Christine
Boodschap: We hebben vredesactie altijd al gesteund. We geven niet op.
Van: Lieve De Vos
Boodschap: Actie voor vrede in deze wereld is een plicht.
Van: Marijke Weyn
Boodschap: de vrije meningsuiting is de beste garantie voor vrede en democratie.
Van: Peter Mertens
Boodschap: Van GAS tot SLAPP, met daar tussenin nog een hele rits nieuwe maatregelen voor surveillance, opsporing en repressie: wat gaan ze nog allemaal uitvinden om de democratische ruimte in te perken en protest te criminaliseren? En dat terwijl Vredesactie maar één ding wil, en geheel terecht: oorlog criminaliseren. Mijn steun hebben jullie!
Van: an defloor
Boodschap: Hoe diep kan een christendemocratisch minister vallen, door een totaal gemis aan respect te tonen voor wie opkomt voor Vrede
Van: Michel Serrien
Boodschap: De warlords, zoals De Crem er zeker een is, doen alles in het genipt en om hun perversiteit te verbergen. Ja het is zeker een afwijking. Ze hebben een afscuw van afwasbaar toneelbloe en tegelijk willen ze echt mensenbloed. Ze gunnen de normale burger zelfs geen btw-verlaging op zijn electriciteitsfactuur, omdat ze de voorkeur geven aan vernieuwing van nutteloze kernbommen en aankoop van een nieuwe generatie al even nutteloze straaljagers. Een vijand om te bestrijden hebben ze nog niet. Misschien de armen dan? Maar die krijgen ze zonder wapens ook wel dood. Door uithongering en bevriezing. Dan maar liever een bom op mijn kop van een nog te vinden vijand dan langzaam doodgeknepen in mijn portemone.
Van: Annemie Daniels
Boodschap: Vrije meningsuiting is geen misdrijf
Van: Chris Geerse
Boodschap: Vanuit Nederland veel bewondering voor jullie vasthoudende acties voor de vrede.
Van: Arnold Van Hove
Boodschap: Duimen dat in deze de geweldloze actie moge zegevieren!
Van: Krista van Velzen
Boodschap: Vredesactie is geen probleem..laat ze met rust!
Van: Harmke Lubbers
Boodschap: Demonstreren is een mensenrecht, geen vervolging voor vredevolle acties!
Van: Hanne couckuyt
Boodschap: alle steun aan vredesactie
Van: Maria Vanschoonlandt
Boodschap: En hoe kan een democratie werken als men geen vrije meningsuiting meer heeft. Is actievoeren geen fundamenteel recht in een rechtsstaat? Goed dat de vakbonden reageren tegen de GAS boetes, hopelijk ook de het steunregister tekenend.
Van: marc maeyens
Boodschap: vrije meningsuiting is geen misdrijf
Van: prof. dr. Lieven De Cauter
Boodschap: Dat de criminalisering van activisme de regel is geworden is en blijft een schande voor de rechtstaat. De civiele maatschappij (civil society, het middenveld) mag dat niet laten gebeuren. Het recht op activisme is integraal deel van de burgerlijke vrijheden. Meer nog: activisme levert een onschatbare bijdrage aan de democratie.
Van: Arne Milleville
Boodschap: Ik wens jullie een hoopvol proces of deze zelfs al zou moet plaatsvinden. Als er geen oppositie is, hoe kan een land dan correct en democratisch draaien. Het machtsspel van de politiek moet stoppen.
Van: Ria Willem
Boodschap: Moet Minister De Crem niet vervolgd worden "wegens opzettelijk beschadigen van andermans onroerende goederen en het toebrengen van lichamelijke letsels" in Afghanistan?
Van: Roosen Marie-Rose
Boodschap: acties zijn belangrijk in de democratie, daarom mijn steun
Van: Barbara Van Dyck
Boodschap: Heeft het ministerie van Defensie niets beter te bieden als antwoord aan mensen die een belangrijk maatschappelijk thema op de publieke agenda houden? Dit proces is een zwaktebod. Dank aan Vredesactie!
Van: E. De Palmenaer
Boodschap: met steun voor vredesacties...
Van: Ludo Abicht
Boodschap: Indien men de wet toepast om deze activisten te straffen, zou men best ook een aanklacht indienen tegen minister De Crem voor onnodig en roekeloos in gevaar brengen van mensenlevens.
Van: L Levin
Boodschap: Het recht op geweldloos protest en vrije meningsuiting moet worden gehandhaafd. Ik betuig hierbij mijn steun aan Vredesactie.
Van: Marijke Moulaert
Boodschap: Waar zijn we mee bezig????
Van: Luc Motmans
Boodschap: Alle steun. Nu nog afwachten of de media dit aub oppikken.
Van: Bart VK
Boodschap: Slaap zacht, mr. Crembo en co.
Van: Nico Van der Donck
Boodschap: Oorlog is terrorisme met een groter budget. Vrije meningsuiting is geen misdrijf, maar een manier om grote misdrijven zoals oorlog aan de kaak te stellen.
Van: frank van houtte
Boodschap: met volle steun voor vredesactie!
Van: Karla Nuyts
Boodschap: Coup-de-theatre-bloed
Van: Kris Cuppens
Boodschap: SLAPPstick!
Van: Arpaïs Du Bois
Boodschap: al mijn steun
Van: Vergauts Erika
Boodschap: Angstaanjagend dat er geen begrip meer is voor vrije meningsuiting en geweldloze acties voor vrede worden veroordeeld.
Van: Nedialka Ivanova
Boodschap: al mijn steun van harte
Van: Danny Bonte
Boodschap: Onze steun heb je!
Van: Veerle Bettens
Boodschap: beangstigend hoe het parket tijd en geld investeert in het beknotten van vredesactivisten. Mijn steun hebben jullie!
Van: De Smet Marc
Boodschap: Blijven knokken.
Van: Harrie Mol
Boodschap: En als de gevel wel rood gebleven was, dan was dat nog geen reden voor een correctionele vervolging. Een instelling als een ministerie moet daar boven kunnen staan. Maar ja, De Crem, een na-trappertje hè.
Van: Koen Van Poucke
Boodschap: Het zal altijd een kapoen blijven, de Pieter..
Van: Guy Leemans
Boodschap: Triest. Juridisch geweld om de mond te snoeren...
Van: Det Stynen
Boodschap: Vrije meningsuiting is heel belangrijk. Tegengestelde opvattingen en meningen moeten aan elkaar getoetst kunnen worden.Of is de mening van de overheid alleenzaligmakend ???
Van: Carine De Baets
Boodschap: Geen Russische toestanden in Vlaanderen!
Van: Linda Suy
Boodschap: Criminalisering van activisme is misdadig.
Van: Tess Van Deynse
Boodschap: Schandalig, terwijl ze geen misdaad hebben gedaan!
Van: Hilde Juchtmans
Boodschap: dat ze zich eens bezighouden met de echte problemen die om vervolging vragen.
Van: Raes Anja
Boodschap: Vrije meningsuiting is geen misdrijf !
Van: An Vanhulle
Boodschap: jammer dat ik er donderdag 7/2 niet kan bij zijn, bij deze
Van: Fleurackers
Boodschap: Veel succes
Van: Ann Vereecken
Boodschap: ik steun de vredesacties
Van: Floris Bombeke
Boodschap: Geweldloze acties die worden gecriminaliseerd.. Schandalig!
Van: Helena Elshout
Boodschap: recht op vreedzaam protest!
Van: Prof. Dr. Eric Corijn
Boodschap: Criminalisering van activisme wordt stilaan de regel en dat bedreigt de democratie! Het is de taak van de rechterlijke macht de vrije meningsuiting te garanderen en niet te pas en te onpas privaat bezit en "onroerende goederen" bovenaan te plaatsen.
Van: Erika Gacoms
Boodschap: niet opgeven!
Van: D. JOUSSE
Boodschap: Peace cannot be kept by force ; it can only be achieved by understanding. Albert Einstein
Van: Sabine Verlinden
Boodschap: Dit kan niet
Van: Mark Neefs
Boodschap: Het is een basisrecht om je mening te mogen uiten !!
Van: Nathalie De Sutter
Boodschap: Dit is te schandalig voor woorden. Jullie verdienen onze steun dubbel en dik. Veel succes!
Van: Werner Trio
Boodschap: dit soort cynisme moet de wereld uit
Van: mong Rosseel
Boodschap: we blijven verontwaardigd en dus geëngageerd
Van: Maarten Minnaert
Boodschap: Vredesactie heeft het recht en de plicht om te strijden voor vrede, en dus tegen oorlog en tegen elke bijdrage aan oorlog!
Van: Lara Ramos Pereira
Boodschap: Schandalig en triest. Waar gaan we naartoe??
Van: Kris De Winne
Boodschap: oorlog voeren is geen vorm van vrijemeningsuiting. ooit zullen wij vrij zijn dus eg met de wapenindustrie
Van: Prof. Dr. Eva Brems
Boodschap: Zelfs als Vredesactie wordt vrijgesproken (iets anders kan ik me niet voorstellen) is dit proces problematisch, omdat dergelijk criminaliseren van maatschappelijk activisme tot zelfcensuur leidt bij het middenveld, en zo onze democratie verarmt.
Van: pascal debruyne
Boodschap: Na de gas boetes die activisten en het.middenveld beperken, krijgen we nu een regering die de democratie verder uitholt, en geweldloze actie vervolgd. democratie...wie gelooft die mensen nog?
Van: Frederic Vanhauwaert
Boodschap: Stop met criminalisering middenveld
Van: Anke Jacobs
Boodschap: Ook mijn steun aan Vredesactie
Van: Servaas Lateur
Boodschap: Opzettelijk beschadigen van andermans onroerende goederen lijkt me eerder een handeling eigen aan een ministerie van Defensie. Dat middenveld en burgers op deze manier aangemaand worden te zwijgen en hun (al dan niet zinnige) kritiek voor zich te houden, maakt mij behoorlijk colèrig.
Van: Hanne Daniels
Boodschap: Wanneer wet onrecht wordt, is verzet een plicht.
Van: Francine Mestrum
Boodschap: Het is van essentieel belag de fundamentele waarden van democratie en vrije meningsuiting te beschermen.
Van: Veerle van rie
Boodschap: Geachte minister ik zou het waarderen als u ons belastingsgeld niet verkwist aan een nutteloos proces en de tijd en professioneel inzicht van onze juristen inzet ten bate van een vredevolle samenleving en niet aan bezigheidstherapie. Zowel u als de actievoerders hebben veel nuttiger dingen te doen.
Van: Werner Govaerts
Boodschap: Vroeger werd in de pers heel verontwaardigend bericht over dergelijke intimidaties in de Sovjet-Unie of in China. Nu gebeurt het hier en geen kat doet zijn mond open ...
Van: Lebuïn D'Haese
Boodschap: Ik maak een beeld met klei van deze aarde, meneer de minister, een grote groep mensen, die u zodanig omringen dat u bezwijkt onder hun woorden. Wij zullen nooit zwijgen. Geen slot, geen wet: wij zullen nooit zwijgen.
Van: Marcel De Prins
Boodschap: Ik steun actie voor vrede van Vredesactie
Van: Lisa Marechal
Boodschap: Hallucinant! Waar is het recht op vrije meningsuiting? Waar is het recht op vreedzaam verzet?
Van: Annemie Maes
Boodschap: een aanfluiting van de vrije mening, een democratie onwaardig
Van: Pieter De Gryse
Boodschap: Voor Groen is het niet aanvaardbaar dat geweldloos protest vanuit het middenveld door deze strafrechtelijke aanpak potentieel effectief wordt bestraft en in elk geval geïntimideerd.
Van: Ashley Vandekerckhove
Boodschap: We evolueren meer en meer richting een dictatuur.. Hopelijk beseft de Belgische bevolking dit op tijd en doen we er samen iets aan!
Van: Martine Dewulf
Boodschap: waarvoor is minister De Crem zo bang?
Van: Laurens Lavrysen
Boodschap: Bombarderen, zogenaamd om democratie te brengen, kan Crembo wel, maar democratie in eigen land?
Van: Swyngedouw Erik
Boodschap: hoe post-democratie in the praktijk gestalte krijgt.
Van: Daan van Kalmthout
Boodschap: Vreemd dat er hier, en in andere Europese landen, intoleratie bestaat tegenover het recht op vrije meningsuiting. Een democratische waarde waarvan het soms lijkt of we er alleen theoretisch voor staan.
Van: Prof. dr. Dirk Voorhoof
Boodschap: De collectieve uitoefening van de vrije meningsuiting gaat onvermijdelijk gepaard met enige rustverstoring. Ook geweldloze actie met een duidelijke maatschappelijke boodschap, zoals in dit geval, is beschermd door het recht op expressievrijheid en vrijheid van demonstratie. Strafvervolging en correctionele veroordelingen horen in dergelijke context niet thuis in een democratische samenleving. Bij herhaling heeft het Europees Mensenrechtenhof duidelijk gemaakt dat nationale overheden vaak deze basisprincipes met de voeten treden. De vervolging tegen de vredesactivisten toont aan dat in België nog al te vaak de toepassing van het Europees Mensenrechtenverdrag wordt genegeerd. Een uitgelezen kans voor de rechtbank om dit recht te zetten en de minister van defensie te verplichten tot een spoedcursus mensenrechten.
Van: Janne Poort - van Eeden
Boodschap: In een democratie is het recht op vrije meningsuiting wezenlijk. Beleidsmakers moeten blij zijn, dat er mensen zijn die zich betrokken voelen bij wat er gebeurt en die hun mening op een geweldloze manier uiten. De regering krijgt dan zicht op wat er leeft in de samenleving en kan in dialoog haar maatregelen nemen. Leve de levende democratie!
Van: Bart Boone
Boodschap: Vrije meningsuiting is geen misdrijf!
Van: ria cabus
Boodschap: Het recht op meningsuiting is een elementair recht. En opkomen voor vrede is een mooi engagement. Het is belangrijk voor de democratie dat we deze activisten steunen.
Van: Charles Ducal
Boodschap: In het geding: het recht niet onverschillig te zijn, niet moedeloos te zijn, aanwezig te zijn.
Van: Dirk Clauwaert
Boodschap: U benoemt de man nog zo vriendelijk "Minister van Defensie", feitelijk dacht ik al een tijdje aan de heer De Crem als "Minister van Oorlog". Niemand spreekt van een "uitzichtloze verdediging in Afghanistan", toch?
Van: saskia de coster
Boodschap: een haantje dat agressief uithaalt om zijn macht te manifesteren, aiaiai.
Van: Maarten Dierckx
Boodschap: Bah!
Van: Willy Clarysse
Boodschap: vrijheid van meningsuiting is voor mij essentieel recht en ik sta daarom ook volledig achter dit initiatief.
Van: Thomas Blommaert
Boodschap: Straf de armen. Straf het werkvolk. Straf de vluchtelingen (maar niet de fiscale). Straf jongeren voor het eten van een broodje in de portiek van een huis van God. En nu dus: sleep wie op vreedzame wijze zijn mond open trekt tegen oorlogsgekletter voor de rechter. Wat scheren de haviken met de dag lager. Indignez-vous!
Van: Duran Kutlu
Boodschap: Vrije meningsuiting en alle geweldloze vormen ter expressie van vrije meningsuiting zijn demokratisch en aldus niet "vervolgbaar'.
Van: Karel De Weerdt
Boodschap: Voor het vergieten van nepbloed kom je voor de rechter. Voor het vergieten van écht bloed word je gepromoveerd tot baas van de NAVO.
Van: helena schoeters
Boodschap: Shame on you, minister De Crem.. Als u echt denkt dat Vredesactie 'de slechten' zijn in het 'oorlogje spelen', dan doet me dat enkel heel erg vrezen voor de andere beslissingen die u de afgelopen jaren hebt genomen..
Van: Karel De Weerdt
Boodschap: Voor het vergieten van nepbloed kom je voor de rechter. Voor het vergieten van écht bloed word je gepromoveerd tot baas van de NAVO.
Van: Remco Va Hauwermeiren
Boodschap: Alweer een bewijs dat actie en burgerlijke ongehoorzaamheid nódig zijn.
Van: Jessica Nys
Boodschap: Vrije meningsuiting is een fundamenteel recht!
Van: Nigel Williams
Boodschap: Als toekomstige kandidaat NAVO baas wil De Crem bewijzen dat de correcte vertaling van De Crem = 'Lakei'. Prosecute the warmongers not the peacemongers.
Van: Irina Meeusen
Boodschap: Vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel recht en geen misdrijf.
Van: Bert Anciaux
Boodschap: Ik ondersteun 100% jullie actie en heb de minister hierover ondervraagd. Het is onaanvaardbaar hoe men, meer en meer, progressieve actievoerders poogt het zwijgen op te leggen. De acties van Vredesactie zijn steeds geweldloos en met respect voor andermans eigendom. De klacht van defensie kan alleen maar als een pure intimidatie bekeken worden.
Van: sp.a-Senaatsfractie
Boodschap: Een land zonder respect voor actievoerders is een land zonder democratie.
Van: Miek Vrints
Boodschap: Dit is een grove aanfluiting van het recht op vrije meningsuiting.
Van: Wim Van Roy
Boodschap: Het uiten van een mening - mooi, kritisch, inspirerend, anders,... tot zelfs vervelend toe -, het blijft een democratisch basisrecht.
Van: Paula Gorissen
Boodschap: Op een geweldloze manier actie voeren is een basisrecht in België, ik steun de acties van Vredesactie.
Van: Jos Beckers
Boodschap: iedereen heeft het recht om actie te voeren
Van: anne baudouin
Boodschap: een vreedzame actie beantwoorden met een rechtszaak lijkt op een oorlogsverklaring
Van: Carmen Van Puyenbroeck
Boodschap: No SLAPP in Belgium!
Van: Lin Ploegaert
Boodschap: wij willen nooit meer oorlog, nergens meer oorlog.
Van: Georges Spriet
Boodschap: Geen politieke repressie
Van: Ariane van Obberghen
Boodschap: Zijn de meeste politici niet gestart als actievoerders die protesteerden tegen het toenmalig bewind of tegen onzinnige oorlogen en dergelijke? Waren ze ook geen actievoerders die idealen nastreefden en durfden opkomen voor hun mening? Zijn ze dit vergeten? Vreedzame acties repressief aanpakken eindigt in een dictatoriaal bewind. Willen we daar naartoe?
Van: Annelies Henderickx
Boodschap: Dit is te belachelijk voor woorden: puur machtsmisbruik, Crembo! Ik steun elke vorm van geweldloze actie en vrije meningsuiting. Laat de media deze slapp maar oppikken en zo de mensen wakker schudden. Goe bezig, Vredesactie!
Van: Jan Bassez
Boodschap: Megalomaan De Crem doet het weer...
Van: Ruben Segers
Boodschap: Politieke actie kan niet verboden worden, actie voeren moet! Politiek leeft van dit soort vreedzame acties, of je het nu doet in een democratie of niet. Oorlog doodt politiek in de ware zin van het woord.
Van: Pieter Verbeek
Boodschap: Het neo-liberale project krijgt pas helemaal vrij spel als het middenveld wordt opgeruimd. Crembo draagt zijn steentje bij in het kader van zijn carrièreplanning. Wat een triest schouwspel.
Van: Joke Bilcke
Boodschap: Volle steun voor vredesactie.
Van: Barbara van Limburg Stirum
Boodschap: Ik steun van harte jullie aktie
Van: hugo vreven
Boodschap: Het Onrecht , Onrechtvaardigheid ,- justitie - en staats- Corruptie ,- valse getuigenissen , achterhoudingen en kwaadsprekerij zal nog " EEN TIJD" voortduren , waar gelukkig toch wel ,binnen afzienbare tijd EEN EINDE aan zal komen . STRUGGLE FOR PEACE TILL THE END .
Van: john roosbroeckx
Boodschap: De hh De Crem en aanhangers hebben enkel interesse voor hun eigen vel en pluimen te halen via hun medewerking aan deze onzinvolle oorlogen.Dat ze zich beter houden aan wat er in ons eigen land kan gedaan worden om de vrede ,overal, te bewaren dan pas kan men spreken over een vrije meningsuiting te handhaven.
Van: Lucas Catherine
Boodschap: Weer een truuc van Crembo op Navobaas te worden?
Van: Kristof Lauwers
Boodschap: De Crem begint communistische trekken te vertonen.
Van: Jef Peeters
Boodschap: Geen criminalisering van burgerorganisaties die hun politieke rechten als burger uitoefenen!
Van: Kristof Van Hooymissen
Boodschap: "If the power of love overcomes the love of power, the world wil know peace" - Jimi Hendrix
Van: Winfried Huba
Boodschap: Toon eens echt moed, meneer De Crem: ga zelf in Afghanistan vechten.
Van: Jozef De Coster
Boodschap: Mensen moeten méér in plaats van minder voor hun mening uitkomen.
Van: Ide Henk
Boodschap: Is Belgie een democratie, of een politiestaat ?
Van: Pil
Boodschap: criminalisering van activisme = machtsmisbruik vrije meningsuiting is een voorbeeld van beschaving
Van: Andres Vandereycken
Boodschap: Vredesbewegingen vervolgen voor hun boodschap moet pas worden bestraft!
Van: Dominique Meyfroot
Boodschap: Op een vreedzame manier actie voeren ter verdediging van standpunten en visies is een basisrecht van onze samenleving en één van onze fundamentele vrijheden. Vandaar mijn steun aan jullie actie.
Van: Annelies Buggenhout
Boodschap: De democratie faalt...
Van: José Delrue
Boodschap: Vredesactie heeft een geweten. De Crem heeft dat niet !
Van: Demetsenaere Patrick
Boodschap: Heb vroeger nog bij het Huis v/d Vrede, gevestigd in Elsene (Brussel), gewerkt. De boodschap was en is nog altijd even duidelijk: VREDE VOOR ALLE MENSEN OP DEZE AARDBOL ! Voorts pleit ik voor het afschaffen van atoomwapens OVERAL. Het is duidelijk dat we allen in een vreedzame wereld willen leven waar geen onrecht meer bestaat! Pleidooien voor vrede zijn er in het verleden al genoeg geweest. De enige oplossing is en blijft: WEG MET AL DIE HAAT! (Bemin uw naaste gelijk uzelf.) Voorts zou ik zeggen: de juiste ministers op de juiste plaats (dus weg met De Crem!). TIJD VOOR VREDESACTIES OVERAL WAAR ONRECHT DOOR OORLOG IS ONTSTAAN!!!
Van: Verduyn jeroen
Boodschap: Het geslacht De Crem heeft allang de voeling met de gewone burger verloren, laat staan die met de geengageerde burger. Als er iemand in de Belgische politiek dictatoriale trekjes vertoond, is hij het wel!
Van: Van der Helst Katrien
Boodschap: recht op vrije meningsuiting maakt inherent deel uit van een democratie
Van: Vanlangendonck Geert
Boodschap: Proces is pure intimidatie, geeft ook aan dat overheid bij inhoudelijke discussie met standpunten Vredesactie nooit gelijk kan halen.
Van: Patrick De Backer
Boodschap: Vrije meningsuiting en vreedzame acties en protest zijn een fundamenteel recht van de mens !
Van: Tony Coppens
Boodschap: Foei! foei! AFWASBARE verf ....
Van: Anne Remery
Boodschap: Veel succes op 6 februari '14.
Van: Rudy Vanschoonbeek
Boodschap: vrije meningsuiting is een fundamenteel recht
Van: inez louwagie
Boodschap: stop deze intimidaties!
Van: Gertjan De Boeck
Boodschap: Laat julie maar niet doen!
Van: Nico Haemers
Boodschap: Misbruik van rechtsmiddelen om te intimideren! Overigens ben ik van mening dat de NAVO moet afgeschaft worden.
Van: Elisabeth Seeuws
Boodschap: Beweging maken is het begin van verandering.
Van: Liesbeth De Winter
Boodschap: Een gevaarlijk precedent voor de democratie
Van: johan petit
Boodschap: fight the powers that be !
Van: Els Keytsman
Boodschap: Vrije meningsuiting is een grondrecht.
Van: Heidi Neukermans
Boodschap: Wat is er mis met geweldloze actie en niets beschadigen?!
Van: Bart Verhaeghe
Boodschap: Uit memorandum van samenwerkingsverband van middenveld in Vl/Bxl: "Verenigingen zijn geen criminelen: het voeren van geweldloze actie voor een politiek of breed maatchappelijk doel, mag niet langer strafrechtelijk vervolgd worden. Het beknot ook het recht op vrije meningsuiting. Een wetswijziging moet dit onmogelijk maken". Go Go Go Vredesactie (e.a.)
Van: Marieke Van Coppenolle
Boodschap: Geweldloze vrije meningsuiting hoort niet thuis voor de correctionele rechtbank.
Van: Minne De Boeck
Boodschap: Merry crisis and a happy new war!
Van: Patrick DESCY
Boodschap: Zonder vrije meningsuiting is er geen democratie !!!
Van: Gwendoline Daems
Boodschap: protest tegen oorlog en wapenhandel is een noodzaak en kon tot nu toe wel, waarom ineens niet meer?? Een schande en schaamte om vredesactivisten voor het gerecht te dagen!
Van: Greet Wilssens
Boodschap: activisme levert een onschatbare bijdrage aan de democratie. Angst voor vrije meningsuiting en protesten creëren kan gewoonweg niet anno 2014 en in West Europa!
Van: Luc Driesmans
Boodschap: Deze vervolging is een schande! Oorlog dient alleen maar de belangen van het groot kapitaal en de eraan verbonden macht! Alleen vrede dient de gehele mensheid. Leve de geweldloze vredesactivisten!
Van: Alain Platel
Boodschap: Uiteraard alle steun zowel van mij persoonlijk als van het danstheater gezelschap waarvan ik lid ben.
Van: Lajos Molnar
Boodschap: hier is evenveel democratie als elders op de wereld: enkel bij de machthebbers... :-(
Van: Annelies Schorpion
Boodschap: Vredesactie is een broodnodige organisatie, ik wens jullie een eerste procesdag vol solidariteit en steun;
Van: Wout Lootens
Boodschap: Vrije meningsuiting zooo nodig ter bestrijding van sociale afbraak voor de zo grote meerderheid en verrijking van zo'n kleine minderheid.
Van: Bart Cabanier
Boodschap: Vrije meningsuiting is geen misdrijf
Van: Kim Buyst
Boodschap: Vrije meningsuiting mag niet aan banden gelegd worden!
Van: Lief Cuyvers
Boodschap: Protesteren tegen oorlog is het opnemen van een belangrijke verantwoordelijkheid als burger. Daar mag geen straf tegenover staan.
Van: Mieke Fiers
Boodschap: Geen democratie zonder vrijheid van mening!
Van: Tia Danckaert
Boodschap: Iedereen heeft recht op zijn/haar mening!
Van: rene jochems
Boodschap: Vrije meningsuiting is geen misdrijf. Engagement in de samenleving is een burgerplicht.
Van: céline
Boodschap: La liberté d'expression et d'action non-violente ne sont pas condamnable dans une démocratie
Van: Pablo
Boodschap: vrije meningsuiting en vreedzaam protest!
Van: Eric Collignon
Boodschap: Geweldloos protest tegen oorlog zo afstraffen.. België schaam je!
Van: Anton Schuurmans
Boodschap: Wat hadden deze activisten moeten doen? Braaf een persbericht uitsturen en wachten tot ze ooit zouden worden opgepikt? Overigens, onze politici maken mooi weer bij protesten van de oppositie in Oekraïne maar eens in België moet iedereen in het gareel lopen?
Van: van bladel chantal
Boodschap: vrije meningsuiting is een recht!
Van: Christine D'aes
Boodschap: Ik hoop dat die poging tot intimidatie van mondige, vredelievende burgers, door de pers uitvoerig in het nieuws gebracht wordt n.a.v. dit proces; de journalisten van radio, TV en "kwaliteitskranten" moeten hier eindelijk goed geïnformeerd en kritisch over berichten. We moeten hier allemaal sterker uitkomen!
Van: Henk de Smaele
Boodschap: Er moet plaats blijven voor politieke actie en protest
Van: Maebe Robert
Boodschap: De taal van de macht komt uit de bek van onbekwame baasjes die verder niemand aan het woord willen laten.
Van: Jan Moerman
Boodschap: We zullen blijven strijden voor inspraak, en we zijn met steeds meer.
Van: Hade Vanhoutte
Boodschap: Sommige/veel? mensen met macht hebben het heel moeilijk met het toelaten van en luisteren naar andere meningen. Terwijl dat toch de enige weg is om tot goede beslissingen te komen. Jammer.
Van: Tine Weckhuyzen
Boodschap: Recht op geweldloze actie! Succes met de strijd, Vredesactivisten!
Van: Anja De Greve
Boodschap: Burgers moeten een onbeperkt recht hebben om vreedzaam te protesteren
Van: Wereldwinkel
Boodschap: succes met de strijd!
Van: SEYKENS CHRISTINE
Boodschap: Omdat oorlog alles is wat we niet begrijpen moeten we hier en elders de vrede bewaren. Vrede begint met vrije meningsuiting en verdraagzaamheid.
Van: Rosendor
Boodschap: Criminaliser la protestation non violente est inacceptable.
Van: Vera Florus
Boodschap: succes, op een goede afloop!
Van: Mia Van de Velde
Boodschap: Ga ervoor met onze steun
Van: Leen Vervaeke
Boodschap: Waar gaan we naartoe, als geweldloos verzet al misdadig is?
Van: Mark Blockeel
Boodschap: Vrede en 'stop de oorlog' een utopie noemen zegt niets over de haalbaarheid maar alles over de bereidheid om er ons voor in te zetten
Van: Pol Thoné
Boodschap: Waar blijft nu het protest van Dehaene, Claes en Verhofstadt? Zij hadden toch mooie woorden voor Time For Peace? Dus toch wolven in een schapenvacht!!
Van: hilde moens
Boodschap: Cremmeke, je zou je moeten schamen, geweldloze protesten mag en kan je niet criminaliseren. Wij leven in een democratie!
Van: Bruno Peeters
Boodschap: Blijf vrede verkondigen
Van: jo
Boodschap: hou vol! wat vredesactie doet kan je met geen 1000 gevechtsvliegtuigen.
Van: Hugo Loquet
Boodschap: Kremlin, De Crem = Machtswellustiging
Van: Filip Huyzentruyt
Boodschap: Besteed onze rechtsmiddelen beter
Van: Dirk De Zutter
Boodschap: Deze minister wil geen pottenkijkers die spreken. Alleen hij spreekt, alle anderen moeten monddood.
Van: Sien Deklerck
Boodschap: Deze aanklacht is regelrechte intimidatie. Veel succes!
Van: Isabelle Van Hiel
Boodschap: Het recht op collectieve actie is een mensenrecht!
Van: Liesbet De Wit
Boodschap: Make love not war
Van: Micheline Vanackere
Boodschap: geweldloze actie = vrije meningsuiting = een basisrecht
Van: anneleen eb
Boodschap: geweldloze actie = vrije meningsuiting = een basisrecht
Van: Jasmien Wildemeersch
Boodschap: er is geen reden om geweldloze actie te bestraffen
Van: Josee Goethals
Boodschap: geweldloze actie willen bestraffen is onrechtvaardig, onzinnig, contraproductief.
Van: Gilbert Desmet
Boodschap: Pieter doet wanhopige pogingen om Sec-Gen van de NAVO te worden, alhoewel de NAVO de US-bezettingsmacht is in Europa, al 69 jaar. Zelfs de Duitse bezetting heeft nooit zo lang geduurd!
Van: Joël Dupont
Boodschap: ongehoord !
Van: Benedicte Swennen
Boodschap: geweldloze actie = vrije meningsuiting = een basisrecht
Van: Verheyen Jos
Boodschap: Geweldloze vredesactie en vrije meningsuiting terzake moeten hoe dan ook door iedereen getolereerd worden. Wie daar anders over denkt heeft een verborgen agenda!
Van: Tim Zijlmans
Boodschap: Onvoorstelbaar dat deze minister 5(!) jaar van het OM vraagt om hier een zaak rond te maken. Alsof het OM niks beters te doen heeft dan de democratische grondrechten aan te vallen. Hopelijk heeft de rechter meer verstand dan De Crem en spreekt hij Vredesactie vrij van alle aanklachten. Anders schept hij een zeer gevaarlijk precedent dat de staat ongetwijfeld vaker gaat misbruiken om kritische stemmen te bestraffen. Overigens ben ik van mening dat de NAVO afgeschaft moet worden.
Van: Nina Sarens
Boodschap: Vrij meningsuiting is een basisrecht!
Van: jan colebrants
Boodschap: meespreken, minder vechten
Van: guy tordeur/barend claessens
Boodschap: het recht op vrije meningsuiting is een democratisch grondbeginsel en mag nooit beknot worden. Dit is onaanvaardbaar voor een land dat de democratische waarden hoog in het vaandel draagt
Van: Fons Martens
Boodschap: Vrije meningsuiting en vreedzaam protest moeten kunnen in een democratie!
Van: De Prins Marc
Boodschap: Kan er spijtig genoeg niet bij, anders had ik beslist gekomen. Hopelijk komt er geen echtproces van, anders is dat een enorme deuk aan de democratie.
Van: bien
Boodschap: België hoe langer hoe meer Absurdistan en De Crem, hoe SLAP van hem, misbruikt gemeenschapsgeld, - middelen en tijd door zo'n proces ... nooit van crisis en besparingen gehoord?
Van: M.A.A Vlasblom
Boodschap: VRIJE MENINGSUITING IS GEEN MISDRIJF.Geen straf voor dingen die geen misdaden zijn!!!
Van: Bert Schollaert
Boodschap: pro vrije meningsuiting
Van: Erna Janssens
Boodschap: Ik duim voor een goede afloop
Van: De Raes
Boodschap: ludieke actie => vercremde reactie
Van: Gerrit Buunk
Boodschap: De overheid behoort naar het volk te luisteren, in plaats van de mensen de mond te snoeren.
Van: Herman Verbruggen
Boodschap: Veel succes
Van: Desmet Ellen
Boodschap: Free speech can never be a crime!
Van: diana behets
Boodschap: WAR STOPS HERE. Vrede begint bij ons. Vrije opinie uiten is geen oorlogsdaad.
Van: Sara Laes
Boodschap: Moge rechtvaardigheid zegevieren !!!
Van: frédéric van den abbeele
Boodschap: ministeries van oorlog zijn een anachronisme in de 21e eeuw, sluit ze
Van: Maarten Van Opstal
Boodschap: LUV
Van: Stephan Brües
Boodschap: If no one is harmed and nothing damaged, then a protest against bloody wars that is bloody itself must be possible without severe punishment. Therefore I declare my solidarity with Vredesactie.
Van: gerda roeykens
Boodschap: Zeker geweldloze vrije meningsuiting moet kunnen in een democratie!
Van: Johan Schoubben
Boodschap: Nu de grondwet toch weer eens herzien zal worden, moet de minister misschien artikel 33 ook eens herlezen: "Alle machten gaan uit van de Natie". De eigenlijke macht in een democratie ligt bij de Natie en dat zijn wij allemaal, de burgers. In een particratie als België is het net aan te moedigen dat burgers hun recht op vrije meningsuiting (Art. 19 GW) uitoefenen en zeker als dit, zoals hier, geweldloos gebeurt. Tekenend voor het vermeende 'staatsgevaarlijke' karakter van protest is natuurlijk dat de minister 5 jaar nodig heeft om het vervolgen van dit soort activiteit op de rol te krijgen. Vreemd dat in tijden van economische crisis geen middelen bespaard worden om oorlogje te kunnen blijven spelen en de critici gerechterlijk te vervolgen. A class act! Succes, lieve mensen!
Van: cindy
Boodschap: geen woorden...
Van: Guy Dermul
Boodschap: een minister van landsverdediging berecht burgers die hun land met woorden verdedigen waar hebben we dat nog gehoord
Van: Frans Thys
Boodschap: Ik zou een ferme GAS-boete uitdelen!! Aan de gerechtelijke macht en degenen die de vrije meningsuiting willen muilbanden welteverstaan!
Van: Koen Theys
Boodschap: Cremkoek
Van: Christine Schweitzer
Boodschap: The Afghan war is a crime, not your action which harmed no one!
Van: Anne Dietrich
Boodschap: What fear does the Minister of Defence harbour to do this? Seems to me that he is scared to his bones of your courageous nonviolent action. With the legal case he will achieve just the contrary: Slapping nonviolent activists will make their work more public, and - who knows? - more people may follow your good example in future...
Van: Marleen Van Poeck
Boodschap: Dankzij het recht op vrije meningsuiting en geweldloze actie blijft deze planeet leefbaar. Schrikwekkend dat dit basisrecht wordt beknot.
Van: Sébastien Hendrickx
Boodschap: Crembo: Expendable!
Van: hilde de windt
Boodschap: vrije meningsuiting: is dat niet een recht van de mens?
Van: joke clijsters
Boodschap: Vrijheid voor alle meningsuitingen en vormen van vreedzaam verzet!
Van: Mien Schoors
Boodschap: dat je het al niet meer vreedzaam mag opnemen voor de vrede...dit is al te straf!
Van: mia boets
Boodschap: Crembo to Afghanistan,or NY kan ie nog wat de beest uithangen,en dienster laten ontslagen!!!!!!!!!!!!!! die sprak ook de waarheid!!!!!!!!
Van: Siette Vriesema
Boodschap: De overheid behoort naar het volk te luisteren, en helemaal niet de mensen de mond te snoeren.
Van: Inge Maes
Boodschap: geen woorden enkel schaamte
Van: Anne Humblet
Boodschap: waar zijn ze toch bang voor?
Van: Anne Vandebergh
Boodschap: /
Van: Sandra Van Gucht
Boodschap: Vrije meningsuiting is dé basis van een échte democratie van en voor de mensen en niet voor de lobby's ! Get up stand up for justice!
Van: Inge Van Bakel
Boodschap: Omdat vrije meningsuiting een basisRECHT is!!!
Van: maria verdin
Boodschap: ...
Van: patrick vermeulen
Boodschap: volhouden tot vrede is bereikt
Van: Ludo Van Gils
Boodschap: als vrije meningsuiting wordt afgeschaft of beknot... schiet er enkel onmondige slavernij over, ... mensonwaardig!
Van: Tine Heyrman
Boodschap: alles voor vrije meningsuiting!
Van: Walter bressinck
Boodschap: Laat ons onze mening uiten
Van: nora hendriks
Boodschap: nice day for a revolution
Van: Fred Valkenburg
Boodschap: voel u gesteund
Van: Kelly Schonkeren
Boodschap: !
Van: thabang moonen
Boodschap: zie wat er gebeurt als eigen profileringsdrang het geweten uitschakelt, en waarom ? om hogerop te klimmen ? shame on you
Van: Toon Depijpere
Boodschap: /
Van: nele vandecappelle
Boodschap: vrije meningsuiting is het allerbelangrijkste om ons te wapenen tegen al het onrecht in deze wereld..
Van: S.R
Boodschap: Intimidatie en machtsmisbruik, mogelijk door het belastinggeld van de burgers..betalen wij misschien idioten zoals de crem om ons onze burgerrechten te ontzeggen? I don't think so! @de crem: stop met verspillen van ONS belastinggeld door ons récht op vrije meningsuiting via een rechtbank te ontnemen onder het mom van beschadigen van goederen! Wij betalen jou en jij staat ten ONZE dienste, vergeet dat niet!!
Van: Bodemeijer
Boodschap: Er is niets ernstigs gebeurd. Er is niets kapot gegaan er zijn geen mensen gekwetst. Het is volgens mij normaal dat een instelling/gebouw geviseerd kan worden als men een standpunt wil verdedigen. Wees volwassen en laat de zaak inde minne vallen. Vriendelijke groet
Van: ir Sjors/G.L.J. Beenker
Boodschap: Was dat 't enige wat ten laste kon worden gelegd? Kreatief, hoor!
Van: daphnis
Boodschap: over and over again: free speech is not a crime!
Van: jan germer
Boodschap: De Crem is volgens mij in de leer gegaan bij Poetin !
Van: Regi Rotty
Boodschap: Leve de ludieke uitingen van onze vrije mening !
Van: Wim Van Caelenbergh
Boodschap: Geef geen macht aan wie geen kritiek kan verdragen.
Van: maria volckaert
Boodschap: minister De Crem bezondigt zich aan machtsmisbruik door deze wet oneigenlijk te gebruiken, dit mag niet ongestraft gebeuren
Van: Nicolas Lahaye
Boodschap: Vrijheid van meningsuiting is geen misdrijf. Toch niet in een democratie...
Van: Hendrik Maryns
Boodschap: SLAPP, wat erg dat dat bestaat.
Van: Inge Vermeire
Boodschap: De Crem zal vredesactivisten hiermee niet uitputten noch afschrikken maar enkel sterken in hun overtuiging dat acties als deze levensnoodzakelijk blijven.
Van: Elise
Boodschap: Dat er in dit land mensen wonen die op een creatieve en vreedzame manier hun mening uiten, dat mensen durven kritisch zijn,... Is dat niet net iets om trots op te zijn?
Van: Jan Nolf
Boodschap: Dit bleek géén onschuldige actie, want zoals de reactie van de minister bewijst, heeft zij politiek pijnlijk raak getroffen. Het zijn geen bakstenen die “beschadigd” werden, het is de 'arrogance of power' die zich beledigd voelt door politieke activisten die gebruik maken van een mensenrecht.
Van: Wouter Frateur
Boodschap: !
Van: mocbilbao@gmail.com
Boodschap: A big hug from Bilbao, we are suffering the same situation The last 21th of january , we had a trial for a nonviolent direct action, and we are waiting for the sentence. http://www.youtube.com/watch?v=7Ey2CkMUP6c For this action: http://www.youtube.com/watch?v=LM25r5mIWX8 The worst of all, they are preparing a new law to make everything a crime All our support and encouragement Strength and disobedience!!
Van: Han Van Roy
Boodschap: rechten zijn er om verdedigd te worden.
Van: Luk Sips
Boodschap: another world is possible
Van: Jelle Debusscher
Boodschap: De Crem in behandeling graag.
Van: Sarah Wagemans
Boodschap: Vrije meningsuiting in gevaar.
Van: Anna Eysermans
Boodschap: Vrije meningsuiting is een recht. De Crem = SLAPPe lul.
Van: Tim Bresseleers
Boodschap: Vrijheid van meningsuiting is geen misdrijf!
Van: Fabrice Havenne
Boodschap: Recht op vrije meningsuiting verdedig ik!
Van: Martha Meeze
Boodschap: Iedereen heeft het recht op vrije meningsuiting!
Van: Aegon Khalida
Boodschap: Geen nieuwe vliegtuigen en kernbommen in ons land, er is hier al miserie genoeg, los die eerst op en koop dan speeltuig!
Van: Rik Hustinx
Boodschap: Vrijheid van meningsuiting is een recht. Jammer genoeg ook voor figuren zoals Crembo. En NEEN, ik wil ook geen nieuwe vliegtuigjes.
Van: Jo Verhenne
Boodschap: 'wegens het opzettelijk beschadigen van andermans onroerende goederen' - de wereld op zijn kop. Niet opgeven!
Van: tom meunier
Boodschap: Vrijheid van meningsuiting is geen misdrijf! verdraagzaamheid is ver zoek ik de wereld tegenwoordig!!
Van: Jona De Beuckeleer
Boodschap: Waar liggen de prioriteiten van onze regering en van dit ministerie?
Van: De Ridder
Boodschap: geen oorlog meer en al die " shit " is overbodig !!!
Van: Erna Franssens
Boodschap: Wel, wel, wel, maak wat papieren vliegtuigjes van gerecycleerd papier, een perfecte bezigheid en No Harm voor mens en dier.
Van: Nina H.
Boodschap: Mensenrechten moeten ten allen tijde gerespecteerd worden
Van: An Claeys
Boodschap: Vrijheid van meningsuiting is geen misdrijf maar een recht!
Van: Erwin Malfroy
Boodschap: Volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens vindt de vrijheid van meningsuiting niet (!) haar beperking daar waar anderen verontrust, gekwetst of gechoqueerd worden !!!
Van: Bart De Blende
Boodschap: !
Van: Silke Cuypers
Boodschap: Vrijheid van meningsuiting is geen misdrijf maar een recht!
Van: Pieter Deleu
Boodschap: Schandalig hoe De Crem geweldloze actie op zulke dictatoriale wijze in de kiem probeert te smoren. Een democratie niet waardig.
Van: kris verdonck
Boodschap: respect
Van: Bart Neys
Boodschap: Vrije meningsuiting is geen misdrijf
Van: Luciano Ferro
Boodschap: Lange tenen hebben die lui...
Van: Scheers Willem
Boodschap: Respect!!!
Van: Johan Van Landeghem
Boodschap: België heeft minder inwoners dan steden als London, New York en Tokyo. Toch wil onze minister van defensie haantje de voorste zijn wanneer het gaat over deelname aan internationale acties. Het geld kan beter gebruik worden voor de bestrijding van de armoede, ontwikkelingshulp (waar is de 0,7 van het BNP), milieu en klimaatverandering, wetenschappelijk onderzoek.
Van: Rudi Beaufays
Boodschap: Een boodschap van VREDE is geen misdaad, een daad van OORLOG is dat wel!
Van: Bart Van Bouwel
Boodschap: Pieter De Crem, en bij uitbreiding CD&V, mijn stem ben je kwijt in mei.
Van: Marianne Cattoir
Boodschap: BE THE CHANGE YOU WANNA SEE IN THE WORLD
Van: Marc Van Thielen
Boodschap: Opkomen voor vrede moet beloond worden, niet gestraft. Crembo moet bestreden worden.
Van: Maude Michils
Boodschap: Als procederen tegen vredesactivisten één van de prioriteiten van Defensie is, zitten we wel met een probleem.
Van: Adri Suykerbuyk
Boodschap: Opkomen voor Vrede moet beloond worden en niet afgestraft!
Van: Roel Sergeant
Boodschap: Hij zou beter verzinnen hoe hij die 4 miljard nuttiger kan gebruiken dan voor speelgoed voor zijn piloten.
Van: Joke Jannes
Boodschap: Toch wel erg dat we nu al steunregisters moeten ondertekenen om het recht op vrije meningsuiting te steunen.
Van: Thea Zurné
Boodschap: Geweldloze actie waardoor vrijheid van meningsuiting wordt uitgevoerd, is een basisrecht in een democratie. Vrijheid van meningsuiting is zelfs een voorwaarde voor democratie.
Van: Tinne Sterckx
Boodschap: Crembo denkt nog altijd dat je vrede krijgt door oorlog te voeren... en dat zo iemand als hij dat postje bekleedt zegt genoeg over de rest van de regering. Weg met die narcistische psychopaat!
Van: Sander Meyskens
Boodschap: Een regering van, voor en door het volk? We wish...
Van: Marianne A van Ophuijsen
Boodschap: Niet de vredesactivisten moeten voor de rechter komen maar degenen die de vrijheid van meningsuiting om zeep helpen, de moordenaars van de democratie!
Van: Pierre De Grote
Boodschap: Deze aanklacht komt neer op pure intimidatie en ondermijnt ons recht op vrije meningsuiting.
Van: Jan Busselen
Boodschap: Zou meneer De Crem niet eerder eisen dat die kernbommen worden teruggetrokken van een rechtbank dan mensen te willen veroordelen die opkomen voor een veiligere en meer vredevolle samenleving? Succes Vredesaktie!
Van: Dirk Pauwels
Boodschap: Wij willen geen bloed aan onze handen door een illegale oorlog die in onze naam wordt gevoerd!
Van: Patrick van lancker
Boodschap: Vrijheid van meningsuiting is geen misdrijf maar een recht!
Van: Trijn Janssens
Boodschap: Oorlog is nooit een goede weg naar vrede, fijn om te zien dat er mensen zijn die zich daar zo hard voor inzetten... Vredelievend actievoeren zou een vak moeten zijn op school ipv dat het de mond gesnoerd wordt!
Van: Sjoertje Verbeke
Boodschap: Voor vrede! Voor vrije meningsuiting!
Van: helge van dievoort
Boodschap: in vredesnaam!!!
Van: Schotte Magalie
Boodschap: Dit is een grove aanfluiting van het recht op vrije meningsuiting. Het lijkt erop dat minister De Crem gebruikt maakt van SLAPP (strategic lawsuit against public participation): het instellen van juridische procedures om critici de mond te snoeren. Het ministerie van defensie viseert Vredesactie en vredesactivisten met aanklachten voor futiliteiten, met meestal een heel zwakke bewijsvoering, maar bedoeld om uit te putten en af te schrikken.
Van: drybooms jef
Boodschap: ze hebben ons altijd wijsgemaakt dat belgie een democratisch land is maar ik vind verre van geen vrije meningsuiting en nog altijd stemplichtig ezv ezv ezv
Van: Anrys Frederik
Boodschap: .
Van: John Arblaster
Boodschap: Leve vrede, en vredesactie!
Van: Annemie
Boodschap: Succes donderdag!
Van: koen princen
Boodschap: an eye for an eye and the whole world would be blind
Van: Christof
Boodschap: Het is erg gesteld tegenwoordig...
Van: Myriam De Neve
Boodschap: Succes
Van: fonne van mechelen
Boodschap: met maar één handtekening en naam maar met veel plezier
Van: Filip Hendrickx
Boodschap: .
Van: Luc Van Overloop
Boodschap: Belachelijk proces...
Van: Isabelle Emanuel
Boodschap: Triestig...
Van: Els Van de Catsije
Boodschap: Give peace a chance!
Van: Annick Van Looy
Boodschap: Als we ook dat al niet meer hebben ....
Van: J.P. Demunter
Boodschap: De Crem, hondje van de USA.
Van: Wendy Heymans
Boodschap: Een schande dat mijn zuur verdiende belastingsgeld voor zoiets wordt gebruikt. Kennen ze dan werkelijk geen schaamte?
Van: Veerle Depoorter
Boodschap: 'democratie' onwaardig
Van: Bert Willems
Boodschap: ... Niet voor niets dat de inwoners van Aalter, het gemeentehuis bestempelen als "het cremlin"
Van: James Prieels
Boodschap: ... En dat wil NAVO secretaris-generaal worden. Klein ventje.
Van: John Cramer
Boodschap: een minister onwaardig
Van: niel
Boodschap: schande
Van: Allemeersch Jan
Boodschap: Een minister onwaardig !
Van: fons vanderleyden
Boodschap: Ik ben diep geschokt omtrent deze gang van zaken. Ik heb niet het minste respect voor deze minister. Vooral als minister met een zogezegd Christelijke instelling, moet hij maar eens heel diep in zijn eigen kijken…. het ziet er allerminst goed uit. Het wordt tijd dat zo'n verantwoordelijke op staande voet hun post verlaten. Hopelijk maakt hij zich ook belachelijk bij het gerecht… en een minister onwaardig ! ! !
Van: Peter van Oorschot
Boodschap: Ik onderteken hiermee het steunregister
Van: Dirk roeygens
Boodschap: Misbruik maken van een machtspositie is de goedkoopste persoonlijke voldoening...ik dacht dat communicatie het sleutelwoord was...
Van: Ann Lourdaux
Boodschap: Met mijn steun!
Van: Luc Rombaut
Boodschap: Ik steun het recht op vrije meningsuiting en een geweldloze manier van actie voeren.
Van: Liesbeth Van Campfort
Boodschap: Hier wordt ik bang van. Als we vandaag niets laten horen, wat wordt het dan morgen?
Van: Jan Cogge
Boodschap: Voor het recht op vrije meningsuiting!
Van: Sonja Acx
Boodschap: Voor het recht op vrije meningsuiting!
Van: Marleen Neus
Boodschap: Een individu waar België van is overspoeld.... Ministers hun taak is om een voorbeeld te stellen voor de bevolking. Nou, dat dachten velen onder ons.... Euh, België een democratisch land?
Van: Koen Masquillier
Boodschap: Voor sommigen lijkt de vrijheid van meningsuiting enkel te bestaan op de dag van de verkiezingen. Verder moet men zwijgen. We laten ons de mond niet snoeren!
Van: Patrick De Lil
Boodschap: Als we de maatschappij zien als een organisme, dan zijn protestacties als deze te interpreteren als tekenen dat het organisme serieus ziek is. Als dan gekozen wordt voor repressie in plaats van dialoog, dan bewijzen we niet beter te zijn dan de dieren waarover we ons meester wanen. Was vrije meningsuiting geen voorwaarde om van een democratie te kunnen spreken ?
Van: Marnix Matthys
Boodschap: Hebben we zulke acties niet gezien in het Duitsland van voor de oorlog? Toen werden ook zulke "processen" gevoerd. Wat is de volgende stap? Boekenverbrandingen? Foei ministerke!
Van: bauwke
Boodschap: "onze levens beginnen met eindigen de dag waarop we zwijgen over de dingen die er toedoen" M.L. King
Van: Koen G
Boodschap: Steek ons belasingsgeld in iets nuttig zoal Armoede, economie, gezondheid en natuur.
Van: Jo Creten
Boodschap: Fantastisch dat Vredesactie onze privacy beschermt! Zijn sociale websites eigenlijk niet gevaarlijker dan theaterbloed?
Van: Britt Stinissen
Boodschap: Een vredesactie voor de rechtbank dagen?? Waar gaat het met ons land naartoe...
Van: Jens Verwaerde
Boodschap: Heer Decrem, u bent het als minister (én dus politicus) verschuldigd aan uzelf en de maatschappij dat u vrije meningsuiting hoog in het vaandel voert. Het aanklagen van deze betogers is een ondemocratisch signaal.
Van: Peter Goossens
Boodschap: Felicitaties voor Vredesactie. De Crem brengt jullie actie van 5 (vijf!) jaar geleden helemaal fris in het nieuws. Wat een overwinninig voor jullie! Alsof het allemaal opnieuw gebeurd...
Van: karel dhaluin
Boodschap: Minister van Defensie De Crem is ziek heel ziek , zoek voor die man een goede psychiater !
Van: Johan Bultiauw
Boodschap: I have a dream...
Van: Mans Chris
Boodschap: ik teken voor recht op vrije meningsuiting, voor onze toekomst
Van: Katie Vaneechoutte
Boodschap: Genoeg is genoeg.
Van: Jonas Geirnaert
Boodschap: Ik spreek in deze context niet graag in militaire termen, maar ik wens Vredesactie een verpletterende overwinning en meneer De Crem de totale nederlaag.
Van: Stijn Van Achter
Boodschap: Voor geweldloze vredesactie.
Van: Lieve Van Acker
Boodschap: Een pluim voor de vredesactivisten... zo moeten er meer zijn!
Van: van de velde christel
Boodschap: Mijn steun
Van: pascal versavel
Boodschap: Halt aan onze minster van oorlog
Van: Evert Baetens
Boodschap: "opzettelijk beschadigen van andermans onroerende goederen". Amai, is dit een ironische wink van het ministerie? Het criminaliseren van activisten die belangrijke thema's in de verf zetten begint blijkbaar normaal te worden. Zonder activisten en publiek maken van politieke plannen, zouden we voor dat we het weten 5 miljard aan gevechtsvliegtuigen hebben die nucleaire ladingen kunnen droppen, waar zijn we mee bezig.
Van: Catherine De Bock
Boodschap: De vredevolle actie van Vredesactie wil mensen bewust maken. Hen hiervoor aanklagen getuigt alleen maar van angst van het ministerie van "defensie" om hun acties in Afghanistan,... bekend te maken. De aanklacht tegen Vredesactie schendt in extreme mate het recht op vrije meningsuiting!
Van: Enthoven Wesley
Boodschap: ...
Van: tom arrow
Boodschap: may peace be with U
Van: Louis Verdonck
Boodschap: Vrije meningsuiting!!! Politiekers, tekent allen een contract als ge verkozen wordt, is uw termijn voorbij en ge hebt geen vooruitgang geboekt, gedaan met uw politieke carriere en mandaten etc., voor u en uw naasten. Moge dit u de mogelijkheid bieden om tot inzichten te komen en samenwerkingen aan te gaan zodat u, als verkozenen, ons dient en wij met onze vrije meningsuiting u kunnen feliciteren. Met uw huidige actie probeert u angst te creeren, die tijden zijn voorbij!
Van: Tania Van Hoofstadt
Boodschap: https://www.facebook.com/groups/1394777237436342/?fref=ts
Van: De Meyer Sara
Boodschap: Vredevolle, geweldloze acties om het belang van de vrede aan te kaarten moeten kunnen! Niet te begrijpen dat een minister hiertegen een juridische procedure in gang zet... Veel succes op het proces!
Van: Bellefroid Gerlinde
Boodschap: Mijn steun tegen elke vorm van oorlog of uitbuiting...voor vrede!
Van: Seb Arblaster
Boodschap: I hope the media attention in the papers helps!
Van: Luc De Keersmaecker
Boodschap: Deze minister heeft enkel de ambitie om secretaris generaal van de NATO te worden. Bij ieder van zijn acties schuift hij een bankje vooruit naar dit "postje".
Van: De Vilder Jimmy
Boodschap: Crembo doet zijn naam eer aan !
Van: Alleman Laura
Boodschap: Beste, Iedere persoon die geboren wordt op deze aarde heeft het recht een mening te hebben en deze vrij te kunnen gebruiken!! Waarom hier zo moeilijk over doen? Is tegenwoordig een vredeactie ook al strafbaar? En de politici zouden ons moeten steunen hierin, maar dit gebeurt precies niet altijd :(....
Van: Johan en Marleen
Boodschap: voor vrede!!!!
Van: dirk van pelt
Boodschap: Volgende maal een likje kinderverf over zijn hoofd, ik trakteer op een bus shampoo. Crembo reageert altijd nijdig op kritiek, ipv het debat aan te gaan.......
Van: Veerle Noppe
Boodschap: vrije meningsuiting is geen misdrijf, ik kan het niet beter zeggen.
Van: Kris Verheyen
Boodschap: alle succes toegewenst om Crembo te stoppen! voor het democratische recht op vrije meningsuiting!
Van: Joke Vandamme
Boodschap: peacefull actions deserve peacefull reactions
Van: Els Cant
Boodschap: Alle steun voor vredesactie!
Van: Johanne
Boodschap: Oorlog en onderdrukking kunnen geen basis vormen voor een vrede-, liefde- en bewustzijnsvolle maatschappij! Het budget dat wereldwijd voor oorlogsdoeleinden wordt verspild, kan op een totaal andere manier worden ingezet voor de wereldvrede en de mensenrechten!
Van: Jef van Ruyssevelt
Boodschap: De wereldwijde sociale genocide zal opstanden doen rijzen waar het establishment al lang rekening mee houd. Daarom ook de enorme investeringen in sociale controle. Het instellen van juridische procedures tegen verzetsactiviteiten is daar onder meer een voorbeeld van.
Van: Christel Janssens
Boodschap: Poetin in Rusland, De Crem bij ons, mijn steun gaat uit naar alle mensen die tegen zulke figuren ingaan: het recht op vrije meningsuiting is te belangrijk. Succes op jullie proces, Vredesactie!
Van: Chris Van Roosendael
Boodschap: En zijn 5 (?) miljard winkelwaar aan nieuwe straaljagers zou men toch ook beter in iets anders steken denk ik? Misschien in armoedebestrijding & werkcreatie? Neen Crem, al hetgeen ik over je hoor klinkt toch wel een beetje "cremineel". Die zit daar niet op zijn plaats denk ik...
Van: Iwan Van Merhaege
Boodschap: Aan de heer de Crem, Gelieve uw ego te verkleinen en gelieve te beseffen dat u een vazal bent. Zo goed als iedereen, in elk land, wil vrede. Schik er u naar als u een democraat bent. Point final. Aan Vredesactie team, No pasaran!
Van: rene jochems
Boodschap: Vrije meningsuiting = DEMO-CRATIE !
Van: Pros Staelens
Boodschap: Vrije meningsuiting is geen misdrijf maar een internationaal aanvaard mensenrecht. De Crem kan beter wat temperen.
Van: Gustaaf De Wilde
Boodschap: Vrije meningsuiting van kritische mensen nodigt uit tot discussies, die kun-nen leiden tot een betere en vreedzamere wereld voor iedereen; kleinzie-ligheid en kortzichtigheid tot onderdrukking van vrije meningsuiting en democratie. Mijnheer De Crem, moet deze "moedige" actie uw volgende opstapje naar het NATO-leiderschap in de verf zetten?
Van: Stijn Smet
Boodschap: Strafrechtelijke vervolging van deze vormen van vrije meningsuiting is compleet onaanvaardbaar en niet noodzakelijk in een democratische samenleving, omwille van het "chilling effect" dat uitgaat van dergelijke vervolging. Wie zal nog vrijuit actie durven voeren tegen de overheid als strafrechtelijke vervolging haar deel wordt?
Van: Collin
Boodschap: ...
Van: Fransw Vergucht
Boodschap: actie van deze pipo zijn te gek voor woorden. Waar arrogantie toe kan leiden!
Van: Javier Garate
Boodschap: Actions against war are not a crime - war is a crime against humanity!
Van: Rik Van Woensel
Boodschap: Beste minister De Crem. Vrije meningsuiting moet je als democraat koesteren, niet ontmoedigen en bestraffen. Uw houding in deze is bovendien buiten alle proportie. Als de uw partijgenoot en Vlaams minister president Kris Peeters ons met open gelaat vragend aankijkt, met naast hem de tekst "in welk Vlaanderen wil u leven?", dan geef ik hem als antwoord: "niet in het Vlaanderen waar niemand nog durft publiek actie te ondernemen, wegens het risico op een GAS boete of vervolging zoals diegene die u nu voert". U dient hiermee de democratie helemaal niet.
Van: Jacques Schram
Boodschap: Democratie is enkel mogelijk als er een vrijheid van mening is. Belgie mag niet door toedoen van een (christelijke?????) dwaas een totaliteir land worden. Zet een minister die de democratie niet respekteert terstond af!
Van: Mare Van Hove
Boodschap: Dit is een democratie hoogst onwaardig!
Van: Marleen Vos
Boodschap: Politici die dit soort tactieken gebruiken, zijn degenen die dienen aangeklaagd te worden...
Van: Teune van der Wildt
Boodschap: Oorlog start in Europa. Zij moet ook gestopt worden hier in Europa.
Van: June Verelst
Boodschap: Zucht... niets beters te doen?
Van: Patrick Weckhuyzen
Boodschap: Het recht op vrije meningsuiting is een mensenrecht.
Van: Frederic Vanhauwaert
Boodschap: Actie voeren hoort bij een democratie
Van: karel
Boodschap: Peace. X
Van: toon vanotterdijk
Boodschap: Ik steun het recht op vreedzaam betogen. De burger heeft het recht gehoord te worden zonder vervolging.
Van: Wim Stubbe
Boodschap: Triestig hoor Pieter...
Van: Chantal Collet
Boodschap: on crie au scandale pour les Pussy Riots et les activistes de Greenpeace enfermés en Russie, mais ici aussi, il reste de la marge... Si Poutine a fait marche arrière, on devrait pouvoir faire reculer De Crem non ?
Van: Youssef Ben Abdeljelil
Boodschap: Niet aankomen aan onze vrijheid op betoging, staken, protesteren, same scholen, aan onze vrijheid op meninguiting. Wij zijn verantwoordelijke burgers, geen kleuters!
Van: delia vermant
Boodschap: Een mening kan zich vertalen op verschillende manieren. Als het vanuit een activistische beweging komt dan is hun mening een engageerde mening. Daar kun je niet aan twijfelen.
Van: Marc Alloing
Boodschap: Wie kiest er voor wapens in vredesnaam?
Van: Kris Vanslambrouck
Boodschap: Opkomen voor een mening is een mensenrecht!
Van: Joke Jacobs
Boodschap: Wie kiest er voor wapens in vredesnaam?
Van: wannes vandenbroeck
Boodschap: Ter info, mijnheer de minister: ons land is een democratie.
Van: Van den Bos
Boodschap: Blijf af van onze vrijheid van mening en betogen
Van: Ria Seels
Boodschap: Vrije meningsuiting wordt ook hier ernstig bedreigd in deze zogenaamde democratie, waar men vergeten is wat demo wil zeggen nl. VOLK=Mensen=bewoners van België die ook zeggenschap hebben.
Van: De Leeuw
Boodschap: La vraie liberté d'expression pour tous !
Van: Jan De Grande
Boodschap: Deze rechtszaak doet me heel erg denken aan de behandeling van de Greenpeace-activisten in Rusland. Pure intimidatie, dit keer door onze 'democratische' overheid.
Van: Mia Van de Velde
Boodschap: Democratie! Wat verstaat de minister daaronder ?
Van: Walter Wybauw
Boodschap: Van harte.
Van: Frank Slijper
Boodschap: No justice, no peace!
Van: Max Frans
Boodschap: Vrije meningsuiting is geen misdrijf, maar een mensenrecht. Voor een aanpak "hart boven hard".
Van: Evi Geypen
Boodschap: vreedzaam protest is een mensenrecht, ook in België
Van: Paul Nies
Boodschap: Justitie à la tete du client!
Van: rudy mahieu
Boodschap: pure intimidatie van een minster die in crisistijd nog miljarden durft investeren aan nieuwe raketten en vliegtuigen terwijl meer dan 15% van onze bevolking in armoede leeft, er grote jeugdwerkeloosheid is... en onze partner : USA niet vies is om ons af te luisteren ans een potentieel gevaar. ONGELOOFWAARDIG.
Van: Jef De Block
Boodschap: Geen commentaar
Van: Joost Beerten
Boodschap: ...
Van: Luk Sips
Boodschap: another world is possible
Van: Stynen Roger
Boodschap: Mijn steun aan alle vredesactivisten!
Van: Jan Kegels
Boodschap: Vrije meningsuiting is een grondrecht van onze maatschappij !
Van: Marleen Bevers
Boodschap: Van harte steun !
Van: sam van tilt
Boodschap: De Crem: minister met verf op zijn muur en bloed aan zijn handen. Hij maakt zich zorgen om zijn muur...
Van: Bjorn Mous
Boodschap: "Onkruid is het verzet van de natuur tegen het bewind van de tuinlieden" (Kokoschka)
Van: Walter Loquet
Boodschap: Onkruid is het verzet van de natuur tegen het bewind van de tuinlieden" (Kokoschka)
Van: Jimmy Loodts
Boodschap: Voor vrije meningsuiting en vrede!
Van: Eveline Cortier
Boodschap: Nu is het officieel: the world has gone mad.
Van: Liebrecht Salen
Boodschap: Voor de vrijheid van meningsuiting vechten miljoenen mensen in de wereld, mijnheer Decrem!
Van: Johanna Calcoen
Boodschap: Laten we ons recht op vrije meningsuiting en de vreedzame uiting hiervan waarop we zo trots zijn hier in het Westen niet laten aantasten. We zijn hier niet in Rusland.
Van: sarah bergmans
Boodschap: Blijkbaar gaan we hier in het vrije westen steeds meer de kant uit van de landen die we steevast met het vingertje wezen ivm vrije meningsuiting. Wat moeten we anders concluderen uit situaties als deze en bv Snowden in de VS?
Van: Giovanni Doom
Boodschap: Blijven strijden voor vrede en mensenrechten! Verzet tegen oorlog en alle oorlogszuchtige "Crembo's" van deze wereld!!!
Van: Naomi Bergmans
Boodschap: Dit kan niet door de beugel.
Van: Luc Horlait
Boodschap: uit verontwaardiging en ongerustheid over het gebrek aan dialoog bij dhr. De Crem.
Van: Johan Nootens
Boodschap: Dat De Crem een pedante oetlul is, wisten we al, maar nu gaat hij wel echt te ver.
Van: Tom Wouters
Boodschap: Het kan in een democratie toch niet zijn dat de overheid niet verdraagt dat mensen geweldloos oproepen voor vrede in de wereld?!
Van: Evraerts Kim
Boodschap: Alle steun voor Vredesactie. Dat Cremo nog wat met zen lego-blokskes gaat spelen.
Van: Brigitte Herremans
Boodschap: Geweldloze actie is een basisrecht in een democratie
Van: Pieter Lapeire
Boodschap: Crembo, een zielig figuur die zich wil profileren als 'politieke en militaire' leider, bewijst nog maar eens zijn onkunde...
Van: Denise Versluys
Boodschap: begint dictatuur zo ??
Van: Anne Verstrepen
Boodschap: Uit verontwaardiging over het machtsmisbruik van Crembo en co. En met veel respect voor de mensen van Vredesactie.
Van: Karolien Schepens
Boodschap: Past volledig in het verhaal van de GAS-boetes. België wordt een controlestaat. Ik onderteken ter steun van Vredesactie, in de hoop mee vraagtekens te plaatsen bij de wijze waarop de dingen evolueren in onze samenleving. Er is nood aan een stevig en kritisch debat.
Van: Ann Matton
Boodschap: amai amai als dat nu al niet zou mogen!! dit is (dacht ik) toch een land waar mensenrechten niet meer moeten afgedwongen worden! Maar in dit geval wel dus, van harte steun!!
Van: Bart Smets
Boodschap: Dit proces zegt meer over Pieter De Crembo wiens idool waarschijnlijk stiekem Poetin is ...
Van: Georges Blanquart
Boodschap: Weg met de intimidatie ! Met veel aandacht bij de volgende verkiezingen.
Van: Wim D'hulster
Boodschap: Als minister van Defensie moet je weten dat het fnuiken van het recht op betogen een van de eerste stappen is van die landen waar later de minister van defensie troepen naartoe moet sturen.
Van: Nemo Maes
Boodschap: Het machtsvertoon dat dhr De Crem gebruikt is NIET evenredig met het geweldloze initiatief van de actievoerders. Mijn gedacht. Lang leve vrije meningsuiting!
Van: siska vansevenant
Boodschap: het recht op vrije meningsuiting en op collectieve actie is essentieel in een democratische rechtsstaat !
Van: Michel Depaepe
Boodschap: Geef vrede een kans en maak frisse ideeën niet monddood.
Van: Heidi Van der Meiren
Boodschap: geweldloze vredesactivisten de mond proberen te snoeren druist in tegen het basisrecht in een democratie.
Van: Lotje De Ridder
Boodschap: Stevig staaltje machtsmisbruik van De Crem. Moge dit een heel mediatiek proces worden waarbij even de puntjes op i gezet worden inzake het recht op vrije meningsuiting.
Van: Celien Calu
Boodschap: Alle steun voor vredesactie, voor vrije meningsuiting en vrede!
Van: Michel GENET
Boodschap: Niet geweldadige vrijemeningsuiting is juist onbespreekbaar.
Van: Niels Knockaert
Boodschap: Handen af van onze rechten!
Van: Nino
Boodschap: Alweer een stap dichter bij de absolute controlestaat als de rechter in het voordeel van minster De Crem oordeelt. Kritiek op het beleid door een directe actie is een fundamenteel recht, en deze vrijheid is een goede graadmeter voor de staat van de democratie.
Van: Annelies Vercruysse
Boodschap: Men moet altijd geweldloze vredesacties kunnen blijven uitvoeren.
Van: Briers Frans
Boodschap: Moet De Crem niet veroordeeld worden voor het nutteloos verspillen van gemeenschapsgeld en roekeloze rechtspleging ? En dan begrijpt niemand hoe het komt dat het gerecht zoveel vertraging heeft
Van: an lescrauwaet
Boodschap: Alle steun voor activisme & vrije meningsuiting!
Van: Kaat Desmet
Boodschap: mijn volledige steun. voor het recht op vrije meningsuiting!
Van: Rita Moons
Boodschap: Vreedzame acties niet toegelaten ? Geweld en oorlog wel ?
Van: de Vrees Agnes
Boodschap: Vrije meningsuiting is geen misdrijf, maar een mensenrecht!
Van: PELICANO-Leon Vercruyssen
Boodschap: Ikzelf en mijn vrouw maken hier véél erger mee. Daarom hier en verder mijn steun. PELICANO-Leon Vercruyssen sociaal assistent-filosoof-schrijver-dissident
Van: Magda Cuppens
Boodschap: Dat je niet meer actie moogt voeren op een ludieke wijze om te sensibiliseren, dit tart elke verbeelding. Dat er meer en beter energie op een vreedzame en rechtvaardige wereld wordt ingezet!
Van: Wim Barbier
Boodschap: Alle steun voor activisme & vrije meningsuiting!
Van: ilse bleuzé
Boodschap: Alle steun voor vredesactie, voor vrije meningsuiting en vrede!
Van: Matthias Van De Walle
Boodschap: Een proces voor een paar honderd euro die onnodig besteed zijn omdat de opkuis door de organisatie voorzien was... zitten zulke uitgaven dan niet inbegrepen in de onkostenvergoeding van een minister? Het was toch de keuze van de minister om deze kuisploeg meteen in te zetten. Langs de ene kant vind ik het heel grappig hoe het ego van iemand zo kan geschaad worden door een vredige actie. Langs de andere kant vind ik het intriest dat het gerecht gebruikt wordt om mensen te vervolgen die oprechte vragen stellen en hun mening uiten. Vredesactie VZW is niet het enige slachtoffer hiervan. Als je organisaties volgt die uit liefde opkomen voor de belangen van hun medemensen dan lees je wel meer van deze verhalen. Dat werpt vragen bij me op over de werking en bedoeling van het gerecht. Pleeg je een ernstige misdaad, dan kan je vrijkomen op basis van een procedure fout. Kom je op voor de mening van velen, neem gerust een advocaat onder de arm want het zal je centen kosten... Ik kan er helaas niet bij zijn
Van: Rik Maekelberg
Boodschap: Waarom werd de heer De Crem niet binnen zijn partij terug gefloten? Dit proces tegen de vredesbeweging lijkt me noch democratisch noch Christelijk.
Van: DAVY MATHEEUWSENS
Boodschap: Stop met de ondemocratische intimidatie van landgenoten die hun ongenoegen over de politieke beleidsvorming op een geweldloze manier uiten! Dit lijkt verdacht veel op de creatie van een politiestaat. De verkozenen hebben een plicht aan de belastingbetalers, en dat zijn NIET de grote firma's die al hun winsten doorsluizen. Desalniettemin zijn het net de belangen van deze laatste groep die steevast worden behartigd! Geef onze democratie terug!!!
Van: Rutgert Verhaegen
Boodschap: Mijn volledige steun !
Van: Wouter Gibens
Boodschap: In het Cremlin staat meningsuiting op een laag pitje...
Van: Jelle Vandewiele
Boodschap: Intimidatie...
Van: Koen Detavernier
Boodschap: Onvoorstelbaar.
Van: Elisabeth Seeuws
Boodschap: Voor vrije meningsuiting en ludiek protest. Tegen de criminalisering van democratische protestacties en -stemmen.
Van: Doris Curio
Boodschap: Absurdistan.
Van: Kitty Snieders
Boodschap: Omdat opkomen voor vrede broodnodig is en als dit op een vreedzame manier gebeurt is het onmogelijk om te veroordelen. Laten we geen dictatuur worden...
Van: vandermot lieve
Boodschap: Recht op vrije meningsuiting!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Van: Robert François
Boodschap: Voor vrije meningsuiting, voor minder verspilling van overheidsgeld, voor minder geweld.
Van: STACINO,Jan
Boodschap: Onze volledige steun
Van: Neufkens Danny
Boodschap: Vrije mening kunnen uiten is een universeel recht.
Van: Mr Hugo Loquet
Boodschap: Wie stemt er eigenlijk op dit soort idioten!
Van: Gilkinet Michèle
Boodschap: Ces procès sont une forme d’intimidation
Van: Schelfthout Frieda
Boodschap: Het is lafheid Mr de minister om macht op deze manier te gebruiken. Het is dom om te denken dat dit mensen zal stoppen om op te komen voor hun eigen mening !! Ik geef m'n volle steun aan deze moedigen.
Van: Javier Carrasco
Boodschap: That's important to show that we won't give up playing our rôle in democracy, even if multinationals and governments would like us to shut up.
Van: Marc Bergmans
Boodschap: Mijnheer de minister, Dit soort intimidatiepogingen maakt uw standpunt niet meteen geloofwaardiger - dat zou zelfs u moeten begrijpen.
Van: Robin Wuyts
Boodschap: "What does censorship reveil? It reveils fear." J.A.
Van: ingrid Vanhoof
Boodschap: Hoe kan het dat deze intimidatie toegelaten wordt door een Christelijke Democratische partij?
Van: Houwen Jan
Boodschap: "in welk Vlaanderen wil u leven?" niet in deze van CD&V
Van: Anne Snick
Boodschap: Kan men aub nog het onderscheid maken tussen de geest van de wet en de letter van de wet? Nu lijkt men alleen nog de lettertjes te kennen en de geest kwijt te zijn.
Van: Dagmar Van Grunderbeeck
Boodschap: Mijn steun hebben jullie!
Van: Jef Van Damme
Boodschap: schandalig
Van: DECROLY, Vincent
Boodschap: Tenez, tenons bon ! Cette action judiciaire est une manoeuvre d'intimidation grossière, du type de celles qui ont ciblé les faucheurs d'OGM, le Collectif contre les expulsions (des personnes sans papiers) ou des travailleurs grévistes. Ne nous laissons pas impressionner. La solidarité doit s'étendre aussi du côté francophone !
Van: Joris Van Dyck
Boodschap: Neen, minister De Crem, Poetin is niet het goede voorbeeld!
Van: J.W. van Leenhoff
Boodschap: Een pijnlijke en schandalige inperking van het recht op vrije meningsuiting en de amputatie van een stuk democratie.
Van: Erwin Vanmassenhove
Boodschap: F*ck een dictatoriale overheid! Dan maar BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID.... ^_^