WRI

WRI : War Resisters' International

Een vredesbeweging is per definitie internationaal. De oorzaken en gevolgen van oorlogen zijn nooit binnen een paar grenzen te situeren, en verzet daartegen is bijgevolg een internationaal gebeuren.

Daarom is Vredesactie aangesloten bij de pacifistische beweging 'War Resisters' International' (WRI): Internationale van Oorlogstegenstanders. We vormen een wereldwijd netwerk van organisaties, groepen en personen die allen de WRI-beginselverklaring onderschrijven:
"Oorlog is een misdaad tegen de mensheid. Daarom ben ik vast besloten geen enkele vorm van oorlog te steunen en te ijveren voor de opheffing van alle oorzaken ervan."
 

De WRI werd in 1921 opgericht, onder de naam 'Paco'. Het netwerk wil geweldloze actie tegen de oorzaken van oorlog promoten, en mensen die weigeren deel te nemen aan oorlog, of de voorbereiding van oorlog, over heel de wereld steunen en met elkaar verbinden. Op deze basis werkt het WRI aan een wereld zonder oorlog.

De WRI kiest resoluut voor geweldloosheid als actiemiddel om te vechten tegen onderdrukking en als manier om met conflicten om te gaan. De WRI spreekt zich uit tegen alle vormen van oorlog, of ze nu gevoerd worden door een staat, door een 'bevrijdingsleger' of met een VN mandaat – zelfs als ze een humanitaire militaire interventie genoemd worden.

www.wri-irg.org

 

 

Vredesactie is een pluralistische vredesbeweging die radicaal pleit voor een maatschappij waarin...
1968 - 1978 Vredesactie ontstond formeel als organisatie in 1968 onder de naam ‘Internationale...
WRI : War Resisters' International Een vredesbeweging is per definitie internationaal. De...