Wie zijn we?

Vredesactie is een pluralistische vredesbeweging die radicaal pleit voor een maatschappij waarin conflicten worden opgelost zonder geweld of het dreigen ermee. Vredesactie is een motor voor de ontwikkeling van geweldloze actie en de invulling van een pacifistisch vredesbeleid.

Vredesactie zet mensen in beweging. Empowerment en pacifisme (*) zijn volgens ons twee zijden van dezelfde medaille. Via campagnes en trainingen verhogen we de geweldloze weerbaarheid van deelnemers: de eigen kracht om in verzet te komen tegen onrecht en geweld.

Vredesactie is politiek ongebonden: we zijn niet gegroeid vanuit een politiek ideologische groepering, religieuze of wereldbeschouwelijke strekking. Het pluralistisch karakter van de beweging weerspiegelt zich in de mensen die er zich actief inzetten.

Vredesactie is aangesloten bij de pacifistische beweging ‘War Resisters International’ (WRI). We vormen een wereldwijd netwerk van organisaties, groepen en personen die allen de WRI-beginselverklaring onderschrijven: “Oorlog is een misdaad tegen de mensheid. Daarom ben ik vast besloten geen enkele vorm van oorlog te steunen en te ijveren voor de opheffing van alle oorzaken van oorlog.”

Vredesactie is een basisdemocratische organisatie waarbij deelnemers op zoveel mogelijk manieren hun eigen engagement kunnen opnemen.

* Pacifisme

Pacifisme betekent: het op geweldloze wijze streven naar en doelgericht werken aan een meer geweldloze en rechtvaardige samenleving. Pacifisme is hierbij geen toestand, maar een proces. Een pacifistische houding impliceert dat men zich actief inzet en een groot vermogen aan geweldloze weerbaarheid ontwikkelt. Pacifisme en geweldloosheid vertegenwoordigen het tegenovergestelde van passiviteit en weerloosheid.

In zijn/haar relatie met andere mensen streeft een pacifist naar duurzame vrede. Hierbij wijst hij/zij geweld als middel om die vrede te bereiken af. Een pacifist baseert zijn/haar relaties met andere mensen steeds op gelijkwaardigheid en richt zich bij een conflict niet op de persoon, maar op de inhoud van het conflict. Een pacifist respecteert steeds de menselijke waardigheid van zijn tegenstrever.  

Vredesactie is een pluralistische vredesbeweging die radicaal pleit voor een maatschappij waarin...
1968 - 1978 Vredesactie ontstond formeel als organisatie in 1968 onder de naam ‘Internationale...
WRI : War Resisters' International Een vredesbeweging is per definitie internationaal. De...