Actietraining Ik Stop Wapenhandel.eu in Gent

Datum: 
zaterdag, 16 april, 2016 - 10:00
Duur: 
dag
Aantal deelnemers: 
20

De campagne Ik Stop Wapenhandel loopt warm en bereidt  zich weer voor op actie! En om dat op een gedegen manier te doen, worden er trainingen georganiseerd waar er geoefend wordt op tal van vaardigheden en attitudes die belangrijk zijn voor de acties die in de pijplijn zitten. Met een twintigtal deelnemers gingen we in april aan de slag, ter voorbereiding van een geslaagde actie aan wapenfabriek Advionics.

De campagnemedewerker Bram gaf een inhoudelijk inleiding over de campagne met informatie over Vlaamse en Europese wapenhandel. Vervolgens werd er gesleuteld aan communicatievaardigheden: hoe leg je aan omstaanders uit waarom je actie voert? Wat als die omstaander een hele andere mening is toegedaan dan jij; hoe leg je dan je betrachtingen uit? De deelnemers krijgen een rol toebedeeld en ontmoeten elkaar als activist of als omstaander en gaan in dialoog.

Maar wat als de gemoederen oplopen en de confrontatie agressief dreigt te worden of al is? Samen met de groep wordt er via een inspringrollenspel gezocht naar effectieve vormen om in zo'n confrontatie in te grijpen, om verdere escalatie te voorkomen en de situatie te bedaren. Deze oefening sluit aan bij de visie van actieve geweldloosheid die Vredesactie uitdraagt: bij iedere actie respecteren we de menselijke integriteit, ook van mensen die we als ideologische tegenstanders beschouwen. Bij geweldloosheid wordt er nog even stilgestaan in de briefing, om het concept, zoals het gehanteerd wordt door Vredesactie, te verhelderen. 

Omdat acties al eens op politietussenkomst stuiten, werd er in deze training ook stilgestaan bij het verloop van een aanhouding en wat je beter wel en niet doet als het zover komt. Daarna werd er stilgestaan bij het buddy-systeem, werken in kleine groepjes, snelle (consensus)besluitvorming en de functie van een faciltator bij snel overleg binnen een groep.

In een volgend stadium werd er stilgestaan bij de vraag: wat als je ergens wil binnengaan waar je eigenlijk niet hoort te zijn? Hoe wandel je bijvoorbeeld onopgemerkt langs een receptie? Hoe houdt je je lichaam dan? Hoe werkt overtuiging in op je fysieke houding en vice versa? Er werd gebrainstormd, maar vooral proefondervindelijk vastgesteld door oefeningen en spelletjes.

Tijdens de middag aten we samen dankzij de kookkunsten van een van de Gentse vrijwilligers.

Benieuwd naar de inhoud van zo'n trainingsdag? Zin om zelf actie te voeren tegen wapenhandel? Super, want binnenkort organiseren we weer een reeks actietrainingen ter voorbereiding van de actie tegen de jaarlijkse conferentie van het Europees Defensie Agentschap op 10 november 2016. 

Locatie: 
Gent
Volg vanaf september 2017 één van de twee nieuwe trajecten van zes maanden. Lees verder voor meer info!
Geweldloos actievoeren kan je leren. Een geweldloze houding is geen evidentie. Een training geweldloze actie creëert een veilige omgeving waarin je vaardigheden kan leren die van pas komen tijdens acties en in de voorbereiding ervan.
In Vlaanderen werden de eerste trainingen geweldloze actie georganiseerd in 1982 door Vredesactie
Het opzetten van een geweldloze actiestrategie is er op gericht om zo'n dialoog af te dwingen: je verovert voor jezelf een stem.
Vredesactie geeft al sinds de jaren tachtig workshops en trainingen rond geweldloze actie en strategie. Op deze pagina vind je een chronologisch of thematisch overzicht van de workshops en vormingen die we al organiseerden of op de agenda staan.
Heb je actieplannen? Wil je een ei kwijt rond een thema, maar weet je niet waar te beginnen?