Wat doen we?

Vredesactie geeft al sinds de jaren tachtig workshops en trainingen rond geweldloze actie en strategie. Hierin kan je leren hoe je op een geweldloze, maar toch standvastige, zelfzekere en effectieve wijze je stem - en die van vele anderen- in het publieke debat kan laten gelden. Op deze pagina vind je een chronologisch of thematisch (via kleurencode) overzicht van de workshops en vormingen of trainingen die we al organiseerden of nog op de agenda staan.

Enerzijds zetten we trainingsdagen op ter voorbereiding van onze eigen acties en campagnes (zoals Bomspotting en NATO GAME OVER).

Anderzijds delen we onze visie en ervaringen ook graag met andere groepen in onze samenleving die bekommerd zijn om sociale, politieke of ecologische thema's. Zo gaven we de afgelopen jaren vorming aan een brede waaier van groepen: we waren bijvoorbeeld te gast op het Wereldkamp van Broederlijk Delen, het klimaatactiekamp, een landbouwactiekamp, bij werknemers zonder papieren, ABVV- jongeren, CATAPA , JNM en het Gentse fietsactie-collectief Trapkracht. Misschien vult jouw organisatie of groep binnenkort deze reeks wel aan?

Behalve trainingen geven, bouwt onze trainersgroep hun ervaring en know-how rond geweldloze actie en campagnestrategie verder uit. Op skill-share of 'training de trainers'-weekends zitten we samen voor discussie en vorming rond specifieke thema's. Op die manier actualiseren en verdiepen we de expertise die we hier rond hebben ontwikkeld.

Trainers van Vredesactie zijn ook op internationaal vlak actief. Onder andere op actiekampen zetten we, samen met trainers uit andere Europese landen, trainingen op om mensen actief voor te bereiden op een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. Internationale samenwerking geeft de trainers de kans te leren van de ervaringen van andere groepen. Hiervoor zetten we onder andere samen met de WRI een Europees netwerk van actietrainers op.

april 2013

- 12 deelnemers
Twee trainers van Vredesactie trokken  in januari naar een intensieve training voor trainers in het Britse Margate. Op verzoek van het Britse trainerscollectief Turning the Tide, kwamen twee Amerikaanse trainers van Training for Change over naar het VK om een onderdeel van hun T4T te faciliteren. Hun benadering baseert zich op "Direct Education". Hierbij vertrek je als trainer/facilitator...
- 12 deelnemers
Twee trainers van Vredesactie trokken  in januari naar een intensieve training voor trainers in het Britse Margate. Op verzoek van het Britse trainerscollectief Turning the Tide, kwamen twee Amerikaanse trainers van Training for Change over naar het VK om een onderdeel van hun T4T te faciliteren. Hun benadering baseert zich op "Direct Education". Hierbij vertrek je als trainer/facilitator...

maart 2013

Kortrijk - 15 deelnemers
Een tiental actievelingen van Jong Groen kozen tijdens hun congres rond jeugdwerkloosheid voor de workshop " in actie": ze kregen veel praktische tips over hoe je een goede actie op poten kan zetten en werden uitgedaagd om enkele al dan niet uitvoerbare acties uit te denken over het thema jeugdwerkloosheid.

februari 2013

Gent - 10 deelnemers
Samen met Agir pour la Paix organiseerde Vredesactie voor haar trainers een vormingsweekend over 'strategie en bewegingsopbouw'. Dit in navolging van een Europees uitwisselingsproject in november 2012 waar dit thema voor een week onder de loep werd genomen. Een drietal trainers die aan dit uitwisselingsproject deelnamen gaven in dit weekend de kennis door aan hun mede-trainers.

januari 2013

Brussel - 12 deelnemers
Negen studenten sociaal-cultureel werk kregen als deel van hun lessenpakket rond sociale activering een praktijkvorming rond wat actievoeren nu precies inhoudt. Ze bekenen het grote scala actievormen dat voorhanden is, hoe je het best tot de organisatie ervan overgaat en welk effect een bepaald soort actie kan hebben. Eén van de studenten: " ik heb nu zelf een heel goed beeld gekregen over...

Pagina's