Wat doen we?

Vredesactie geeft al sinds de jaren tachtig workshops en trainingen rond geweldloze actie en strategie. Hierin kan je leren hoe je op een geweldloze, maar toch standvastige, zelfzekere en effectieve wijze je stem - en die van vele anderen- in het publieke debat kan laten gelden. Op deze pagina vind je een chronologisch of thematisch (via kleurencode) overzicht van de workshops en vormingen of trainingen die we al organiseerden of nog op de agenda staan.

Enerzijds zetten we trainingsdagen op ter voorbereiding van onze eigen acties en campagnes (zoals Bomspotting en NATO GAME OVER).

Anderzijds delen we onze visie en ervaringen ook graag met andere groepen in onze samenleving die bekommerd zijn om sociale, politieke of ecologische thema's. Zo gaven we de afgelopen jaren vorming aan een brede waaier van groepen: we waren bijvoorbeeld te gast op het Wereldkamp van Broederlijk Delen, het klimaatactiekamp, een landbouwactiekamp, bij werknemers zonder papieren, ABVV- jongeren, CATAPA , JNM en het Gentse fietsactie-collectief Trapkracht. Misschien vult jouw organisatie of groep binnenkort deze reeks wel aan?

Behalve trainingen geven, bouwt onze trainersgroep hun ervaring en know-how rond geweldloze actie en campagnestrategie verder uit. Op skill-share of 'training de trainers'-weekends zitten we samen voor discussie en vorming rond specifieke thema's. Op die manier actualiseren en verdiepen we de expertise die we hier rond hebben ontwikkeld.

Trainers van Vredesactie zijn ook op internationaal vlak actief. Onder andere op actiekampen zetten we, samen met trainers uit andere Europese landen, trainingen op om mensen actief voor te bereiden op een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. Internationale samenwerking geeft de trainers de kans te leren van de ervaringen van andere groepen. Hiervoor zetten we onder andere samen met de WRI een Europees netwerk van actietrainers op.

januari 2015

Brussel - 150 deelnemers
Het Algemeen Christelijk Vakvervond (ACV) loopt zich warm voor het congres van eind 2015 waar de strategische koers bijgestuurd zal worden. Ter voorbereiding vindt er op 22 januari een studiedag over actievoeren plaats voor 150 militanten. Roel Stynen van Vredesactie verzorgt een inleiding over actievoeren: welke plaats heeft actievoeren binnen een democratie en hoe komt dit onder druk te staan...
Antwerpen - 70 deelnemers
Stadslandbouw in Antwerpen; het bekoort velen blijkbaar. Op dinsdagavond kwamen niet minder dan 70 mensen samen om enkele eerste pasjes te zetten om zich te organiseren in een stadslandbouwnetwerk. Een diverse groep presenteerde zich: sommigen waren er beroepsmatig mee bezig, anderen doen het in hun vrije tijd, alleen of georganiseerd. Wout, die actief is binnen de trainersgroep van Vredesactie,...
Brussel - 15 deelnemers
'Sociale verandering: wat is dat?' In plaats van een theoretische uiteenzetting om deze vraag te beantwoorden, koos docente Emke Dierickx, voor het derde jaar op rij, om Vredesactie uit te nodigen. Tweedejaars studenten Sociaal-Cultureel Werk werden zo activisten voor een namiddag onder begeleiding van Roel en Brecht, twee trainers van Vredesactie. Studenten zoeken naar acties die ze zelf kenden...

oktober 2014

Brussel - 10 deelnemers
Een tiental activisten die zich inzetten voor een rechtvaardige vrede in Palestina en Israël willen het over een andere boeg gooien. Ze ervoeren de realiteit in Israël en Palestina aan de lijve; ze komen er vandaan of verbleven er voor een bepaalde tijd. Sindsdien voeren ze geregeld actie in België, waarbij ze zich richten tot lokale beleidsmakers en het Belgische publiek. Maar de Europese Unie...
Gent - 20 deelnemers
Voor het eerst richt Vredesactie zelf een vormingsreeks in onder de noemer 'Actiecursus: van verontwaardiging tot actievoeren in drie avonden'. Het publiek: geëngageerde mensen uit het Gentse die een gezonde interesse tot honger naar vreedzaam actievoeren hebben. De bedoeling: mensen uit diverse bewegingen en actiegroepen bij elkaar brengen om een geweldloze actiecultuur aan te zwengelen. Op de...
Roeselare - 13 deelnemers
Milieuzorg op School (MOS) viert feest op 1 oktober. De genodigden: middelbare scholen uit West-Vlaanderen die zich vorig schooljaar hebben ingezet voor het milieu. Zij worden in de bloemetjes gezet met een prijs en een nazomers ijsje, maar kunnen ook een aantal workshops volgen. Leerlingen kunnen halt houden bij trashbeats, waar afval tot muziek wordt omgevormd, bij upcycling, waar afval...

augustus 2014

Sint-Joris-Weert - 15 deelnemers
Het participatieve jongerenproject van Vluchtelingenwerk Vlaanderen brengt 15 vluchtelingen tussen de 16 en 22 jaar samen. Samen met de jongeren gaan ze op zoek naar hun dromen. Wat willen ze? Wat vinden ze belangrijk? Welke vaardigheden kregen ze in het verleden om hun toekomst uit te bouwen? Wat liep goed en wat kon beter? De aanbevelingen van de groep worden afgetoetst aan de...

juli 2014

Suffolk, Verenigd Koninkrijk - 50 deelnemers
Op het noordoostelijke Engelse platteland, op een idyllisch plekje in Suffolk, organiseerde Peace News dit jaar de zesde editie van het Peace News Camp. Een vijftigtal vredesactivisten kwam van 31 juli tot 4 augustus samen om, zoals één van de organisatoren het verwoorde; “een toekomstige radicale beweging op te bouwen door nu aan een levende gemeenschap te werken.” Vredesactie droeg hieraan bij...
Ardennen - 6 deelnemers
Activisten en manifestanten allerhande vormen een noodzakelijk onderdeel van verandering. Zonder de jarenlange, tomeloze inzet van stakers, indignado's, bosbezetters, asielactivisten, hackers, aardappeltrekkers, klimaattreinen, krakers of vredesactivisten, zou onze samenleving er wellicht heel wat grimmiger uitzien. Maar hoe zit dat nu met die activisten? Hoe houden zij hun strijd vol? Waar...

juni 2014

Deinze - 10 deelnemers
Onafhankelijk Leven is een vzw die ervoor wil zorgen dat alle personen met een beperking vrij en doordacht kunnen beslissen hoe, waarvoor, door wie, waar en wanneer zij ondersteund worden. In dit kader organiseerde Onafhankelijk Leven in juni de vijfdaagse training "Freedom School". Onafhankelijk leven en maatschappelijke toegankelijkheid zijn nog steeds niet vanzelfsprekend voor mensen met een...

mei 2014

Amougies, Henegouwen - 9 deelnemers
Afgelopen weekend zonderden de trainers van Vredesactie zich af in de Pays des Collinnes, de Waalse Vlaamse Ardennen, om wat dieper te graven in groepsdynamica en facilitatie. Via rollenspel werd er geoefend op het faciliteren van een diverse groep. Hoe ga je om met mensen die sceptisch of uitgeblust zijn? Hoe vang je de onzekerheid van nieuwe deelnemers op zodat ze participeren? Hoe ga je om...

april 2014

Brussel - 20 deelnemers
Met de CTRL+ALT+EU campagne willen Vredesactie en Agir pour la Paix (APLP) de invloed van de wapenindustrie op het Europese beleid aanklagen. De Europese verkiezingen komen eraan, dus dat vraagt om actie! En actie is wat er afgelopen weekend voorbereid werd in Brussel, samen met alle vrijwilligers die beide organisaties mee vormgeven. Vredesactie en APLP willen op deze manier emanciperend werken...

maart 2014

Brussel - 15 deelnemers
"Hoe breng je op een correcte manier jouw boodschap over, in een sfeer die dikwijls gespannen is en met een onderwerp dat gecontesteerd is?" Met die vraag zat Palestina Solidariteit verveeld. Preken voor de eigen kerk is gemakkelijk, maar wat als je geconfronteerd wordt met kritische of sceptische gesprekspartners? Hoe creëer je dan ruimte voor jouw verhaal en jouw boodschap? Vredesactie...
Gent - 14 deelnemers
Deze maand vond een tweedaagse bijeenkomst plaats van Europese trainers omtrent het thema 'vaardigheden voor strategie'. Dit was de vierde sessie dat sinds 2012 rond dit thema plaatsvond. Verschillende trainerscollectieven uit Europa nemen deel aan deze bijeenkomst om hun strategieën voor campagne en sociale verandering te bevorderen, zowel als trainer als campagnevoerder. Er wordt gezocht naar...
Heverlee - 30 deelnemers
Sinds enkele jaren is Vredesactie te gast in de lessen beleidsgericht werken aan de Sociale Hogeschool in Heverlee. We leggen er uit hoe wij onze campagnes opzetten; hoe we aan beleidsbeïnvloeding doen en hoe we andere mensen warm maken om onze campagnes mee uit te dragen. Kortom: Vredesactie doet haar strategie uit de doeken!

Pagina's