Wat doen we?

Vredesactie geeft al sinds de jaren tachtig workshops en trainingen rond geweldloze actie en strategie. Hierin kan je leren hoe je op een geweldloze, maar toch standvastige, zelfzekere en effectieve wijze je stem - en die van vele anderen- in het publieke debat kan laten gelden. Op deze pagina vind je een chronologisch of thematisch (via kleurencode) overzicht van de workshops en vormingen of trainingen die we al organiseerden of nog op de agenda staan.

Enerzijds zetten we trainingsdagen op ter voorbereiding van onze eigen acties en campagnes (zoals Bomspotting en NATO GAME OVER).

Anderzijds delen we onze visie en ervaringen ook graag met andere groepen in onze samenleving die bekommerd zijn om sociale, politieke of ecologische thema's. Zo gaven we de afgelopen jaren vorming aan een brede waaier van groepen: we waren bijvoorbeeld te gast op het Wereldkamp van Broederlijk Delen, het klimaatactiekamp, een landbouwactiekamp, bij werknemers zonder papieren, ABVV- jongeren, CATAPA , JNM en het Gentse fietsactie-collectief Trapkracht. Misschien vult jouw organisatie of groep binnenkort deze reeks wel aan?

Behalve trainingen geven, bouwt onze trainersgroep hun ervaring en know-how rond geweldloze actie en campagnestrategie verder uit. Op skill-share of 'training de trainers'-weekends zitten we samen voor discussie en vorming rond specifieke thema's. Op die manier actualiseren en verdiepen we de expertise die we hier rond hebben ontwikkeld.

Trainers van Vredesactie zijn ook op internationaal vlak actief. Onder andere op actiekampen zetten we, samen met trainers uit andere Europese landen, trainingen op om mensen actief voor te bereiden op een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. Internationale samenwerking geeft de trainers de kans te leren van de ervaringen van andere groepen. Hiervoor zetten we onder andere samen met de WRI een Europees netwerk van actietrainers op.

Volg vanaf september 2017 één van de twee nieuwe trajecten van zes maanden. Lees verder voor meer info!
Geweldloos actievoeren kan je leren. Een geweldloze houding is geen evidentie. Een training geweldloze actie creëert een veilige omgeving waarin je vaardigheden kan leren die van pas komen tijdens acties en in de voorbereiding ervan.
In Vlaanderen werden de eerste trainingen geweldloze actie georganiseerd in 1982 door Vredesactie
Het opzetten van een geweldloze actiestrategie is er op gericht om zo'n dialoog af te dwingen: je verovert voor jezelf een stem.
Vredesactie geeft al sinds de jaren tachtig workshops en trainingen rond geweldloze actie en strategie. Op deze pagina vind je een chronologisch of thematisch overzicht van de workshops en vormingen die we al organiseerden of op de agenda staan.
Heb je actieplannen? Wil je een ei kwijt rond een thema, maar weet je niet waar te beginnen?

februari 2017

Klimaatcoalitie vroeg ons advies over het opzetten van acties: hoe pakken we dat aan? hoe brengen we onze boodschap het best over? welke juridische risico's lopen we? hoe gaan we daarmee om? Een trainer van Vredesactie gaf een bruikbaar kader en een antwoord op vele vragen. We blijven beschikbaar voor verder opvolging en training.

december 2016

SK Gerda, Sint-Niklaas - 25 deelnemers
ACOD nodigde Vredesactie uit voor training rond actie organiseren en strategie op de jaarlijkse vergadering van basisgroepen uit de regio Waas en Dender. Vijfentwintig militanten, allemaal werkzaam in lokale openbare diensten, namen deel. In voorbereidende gesprekken gingen we na wat de precieze verwachtingen waren en welke obstakels en vragen de ACOD-leden tegenkomen op de werkvloer en in hun...

november 2016

Gent - 6 deelnemers
Greenwash Awarduitreiking Climaxi vzw, een beweging voor sociaal ecologische rechtvaardigheid, rijkte op 30 november haar Greenwash Award 2016 uit. De Greenwash Award is een prijs die toegekend wordt aan de persoon of instantie die het hardst zijn best heeft gedaan zichzelf een groen imago aan te meten, maar dat eigenlijk helemaal niet heeft. De prijs ging dit jaar naar Joke Schauvliege,...

oktober 2016

Leuven - 5 deelnemers
Negen organisaties van mensen met een handicap organiseerden een ontmoetingsdag met aandacht voor uiteenlopende thema's als inclusief onderwijs, toegankelijkheid, mobiliteit, lobbywerk, literatuur, vrije tijd, persoonsvolgende financiering, cultuurparticipatie, tegemoetkomingen,... Trainers van Vredesactie werden gevraagd voor een workshop rond actievoeren. Eerst gingen we na welke actievormen...
Gent, Antwerpen, Brugge, Brussel - 42 deelnemers
Tijd voor actie De wapenhandelstoppers voerden weer actie!  Meer dan honderd vredesactivisten blokkeerden op 10 november de toegang tot de jaarlijkse conferentie van het Europees Defensie Agentschap, in het kader van de campagne Ik Stop Wapenhandel.eu. Op deze conferentie vergaderden CEO’s van de wapenindustrie en politici achter gesloten deuren. De vredesactivisten spanden linten en zaten...

mei 2016

Wijchmaal - 6 deelnemers
KVLV, de grootste vrouwenvereniging van Vlaanderen vroeg Vredesactie om ondersteuning bij het uitdenken en opzetten van een actie op de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, 25 november. Feedback van één van de stafleden na de workshop: "De trainer van Vredesactie bracht interessante kaders en methodieken aan, en stelde belangrijke vragen. Hij heeft ons goed op weg...

april 2016

Gent - 15 deelnemers
De trainersgroep van Vredesactie zette de afgelopen jaren mee haar schouders onder de uitbouw van een krachtige klimaatbeweging, zowel in België als daarbuiten. In augustus 2015 namen enkele trainers deel aan de actie Ende Gelände, een massa-actie van burgerlijke ongehoorzaamheid tegen steenkoolontginning in het Duitse Rheinland. Ze bereidden daar deelnemers voor op de actie en lieten zichzelf...
Gent - 20 deelnemers
De campagne Ik Stop Wapenhandel loopt warm en bereidt  zich weer voor op actie! En om dat op een gedegen manier te doen, worden er trainingen georganiseerd waar er geoefend wordt op tal van vaardigheden en attitudes die belangrijk zijn voor de acties die in de pijplijn zitten. Met een twintigtal deelnemers gingen we in april aan de slag, ter voorbereiding van een geslaagde actie aan...
Brussel - 9 deelnemers
Jong Groen organiseerde een vormingsdag voor haar lokale afdelingen. Twee trainers van Vredesactie zakten af en gingen met een groep actievelingen aan de slag om inspiratie op te doen van elkaar en van andere acties. In de voormiddag stonden we stil bij methoden, strategieën, en boodschappen van publieke acties. In de namiddag werd het concreet: de koppen werden in kleinere groepen samengestoken...

maart 2016

Brussel - 6 deelnemers
Naar aanleiding van de arrestatie van de Palestijnse circusleraar Abu Sakha, wilden de Vrienden van de Palestijnse Circusschool een solidariteitsactie opzetten. Zij vroegen aan Vredesactie een externe begeleider om het proces van hun actievoorbereiding mee in gang te zetten. Twee trainers van Vredesactie faciliteerden hun eerste vergadering en hielpen hen een beter zicht te krijgen op het doel...

september 2015

Antwerpen - 3 deelnemers
Uit De Marge, een steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities, zet een jongerencongres op, waarme ze hopen jongeren te politiseren en te engageren. Maar dat zo'n traject wel heel wat voeten in de aarde heeft en niet zo gemakkelijk op te zetten is. Daarom werd er even aan onze mouw getrokken met de vragen: "Wat is een manier om al die...
Gent - 9 deelnemers
Een tiental trainers van Vredesactie, oude gegadigden, maar ook nieuwe enthousiastelingen, komen samen om het programma van de training Ik Stop Wapenhandel onder de loep te nemen en te verbeteren voor de nieuwe reeks trainingen die eraan komen in oktober. Er worden enkele aanpassingen gemaakt en vooral geoefend zodat iedereen het programma in de vingers krijgt. En dat we er klaar voor zijn!
Gent - 15 deelnemers

augustus 2015

Watermaal-Bosvoorde - 15 deelnemers
Rijngebied, Duitsland - 35 deelnemers
In het kader van actievoorbereiding spelen trainingen een rol in de effectiviteit van acties. In het Duitse Rijngebied klonk in augustus de kreet “Ende Gelände”. “Tot hier en niet verder”, scandeerden duizenden mensen. Ze kwamen samen om actie te ondernemen tegen de bruinkoolmijnen, die verantwoordelijk zijn voor de grootste koolstofuitstoot van Europa. Twee trainers van Vredesactie zakten enkele...

Pagina's