Waarom workshops geweldloze actie en strategie?

Vredesactie pleit voor een maatschappij waarin conflicten worden opgelost zonder geweld of het dreigen ermee. Onze acties tegen kernwapens, militaire interventie en wapenhandel voegen de daad bij het woord; op een actieve geweldloze manier trachten we deze thema's op de politieke agenda te plaatsen. Overheidsinstellingen en bedrijven zijn echter vaak bedreven in het onschadelijk maken van legitiem protest, door het te kanaliseren in procedures, het in de kiem te smoren en zo het debat te ontwijken. Daarom zijn geweldloze acties en acties van burgerlijke ongehoorzaamheid, willen zij het debat echt kunnen aanzwengelen, steeds onderdeel van een bredere campagnestrategie.
Als je als groep of organisatie je thema op de politieke en maatschappelijke agenda wil krijgen, sta je voor een reeks vragen en uitdagingen. Hoe bereik je je doelstellingen zo effectief mogelijk? De trainingen van Vredesactie kunnen je daarbij helpen.

Geweldloos

Geweldloos actievoeren kan je leren. Een geweldloze houding is geen evidentie. Een training geweldloze actie creëert een veilige omgeving waarin je vaardigheden kan leren die van pas komen tijdens acties en in de voorbereiding ervan. Leren autorijden doe je immers ook niet tijdens de spits in Brussel. In onze trainingen gaan wij op een dynamische en stapsgewijze manier te werk om groepen en individuen de praktische vaardigheden van geweldloze actie en strategiebepaling bij te brengen.
Praten over geweldloosheid is één ding, maar haar hanteren is iets heel anders. In een training wordt vooral gefocust op het leren omgaan met agressie tijdens acties, maar deze modellen zijn evengoed toepasbaar in ons dagelijks sociaal leven. Geweldloosheid gaat immers uit van gelijkwaardigheid, en keert zich af van een wij-zij denken dat we zoveel tegenkomen in onze samenleving, op school, op het werk. Geweldloosheid draait niet om 'gelijk krijgen', of 'winnen', maar om het zich trachten te verplaatsen in de leefwereld van de 'tegenstander' en je eigen mening ongegeneerd en respectvol naast die van een ander te plaatsen. Net daar gaat het over in enkele van onze rollenspelen. Sommigen staan versteld van de hardheid van hun eigen woorden, of de onbedoelde agressie die hun houding uitstraalt tijdens zo'n rollenspel. Anderen ontdekken dan weer hun 'ontmijnings'-vermogen tijdens gespeelde conflicten. Dergelijke rollenspelen, en de theoretische omkadering er rond, verhogen het zelfvertrouwen én zelfinzicht van de deelnemers, en daardoor vaak ook de kracht van de groep.

Strategie

Met een geweldloze actie gebruik je macht. Macht om een debat af te dwingen, om je 'tegenstander' te overtuigen, om je op te werpen tot niet te negeren partner in de dialoog. Hoe?
Strategie is nodig anders kan je komen tot het herhalen van acties, het opvoeren van telkens dezelfde nummertjes, gewoon omdat ze ‘goed aanvoelen’, zonder überhaupt enige invloed uit te oefenen op de situatie. Of je krijgt de opmerking dat 'het toch allemaal niets uithaalt'. Succes is vaak geen toeval, maar kan worden afgedwongen. Om succes af te dwingen is strategische planning nodig.

Een strategie kadert de actie en verplicht je om een degelijke analyse te maken vooraleer je begint, om een duidelijk doel te formuleren en om een samenhangend plan uit te werken. De campagnestrategie geeft richting en coherentie aan de geplande activiteiten en maakt vooruitgang evalueerbaar. Het geeft een kader waarbinnen het nut van diverse activiteiten afgewogen kan worden. De strategie zorgt ervoor dat we duidelijke keuzes maken zodat onze energie en middelen op de doelstellingen geconcentreerd worden en zo het meest efficiënt gebruikt worden. Zonder strategie worden op alle slakken zout gelegd en gaat veel energie verloren aan allerlei activiteiten die geen resultaat opleveren. De doelstelling bepaalt de strategie en de strategie bepaalt de middelen of de tactiek.
Maar hoe kies je dat doel? Wat is realistisch? Welke stappen neem je het best? En welke plek kan geweldloze actie hierbinnen vervullen? Tijdens onze workshops en trainingen staan we er bij stil.

Volg vanaf september 2017 één van de twee nieuwe trajecten van zes maanden. Lees verder voor meer info!
Geweldloos actievoeren kan je leren. Een geweldloze houding is geen evidentie. Een training geweldloze actie creëert een veilige omgeving waarin je vaardigheden kan leren die van pas komen tijdens acties en in de voorbereiding ervan.
In Vlaanderen werden de eerste trainingen geweldloze actie georganiseerd in 1982 door Vredesactie
Het opzetten van een geweldloze actiestrategie is er op gericht om zo'n dialoog af te dwingen: je verovert voor jezelf een stem.
Vredesactie geeft al sinds de jaren tachtig workshops en trainingen rond geweldloze actie en strategie. Op deze pagina vind je een chronologisch of thematisch overzicht van de workshops en vormingen die we al organiseerden of op de agenda staan.
Heb je actieplannen? Wil je een ei kwijt rond een thema, maar weet je niet waar te beginnen?