Geweldloze actie en strategie

De kracht van een geweldloze strategie

Je wil verandering. Maar de politieke agenda wordt meestal niet door jou bepaald. Beslissingen worden vaak aan hoge vergadertafels genomen en de democratische controle laat te wensen over. Het staat je vrij je stem te laten horen. Maar gehoord worden is wat anders. De overheid weet protest soms heel handig onschadelijk te maken door het te kanaliseren in procedures en welwillend luisterende oren. Op die manier worden conflict en protest zachtjes gesmoord.
Als dit ongenoegen zich niet zomaar stilzwijgend laat wegdrukken vormen hardere vormen van repressie en criminalisering de volgende optie.

Het is nochtans via dialoog dat conflicten worden opgelost. Het opzetten van een geweldloze actiestrategie is er op gericht om zo'n dialoog af te dwingen: je verovert voor jezelf een stem.

Geen video te zien? Volg deze link

 

BIJDRAGEN OVER CRIMINALISERING EN RUIMTE VOOR ACTIE

[view:training_bijlages=block_2]

BIJDRAGEN OVER GEWELDLOZE ACTIES EN CAMPAGNES

[view:training_bijlages=block_1]

BIJDRAGEN OVER GEWELDLOOSHEID

Geweldloos betekent niet 'passief toekijken'. Sterker nog, bij een geweldloze actiestrategie gebruik je macht: arbeiders gaan in staking, milieu-activisten bezetten een bedreigd bos, vredesactivisten houden een oorlogstrein tegen,... Maar het gaat er niet om anderen je overtuiging 'op te leggen'. Tenzij je je 'tegenstander' het zwijgen oplegt of uitschakelt, zal je er, wil je tot resultaat komen, immers toch weer mee moeten gaan praten. Je wil ingrijpen in een situatie, gehoord worden en een open dialoog aangaan.

Op die manier is kiezen voor geweldloosheid ook een keuze voor radicale democratie: voor een samenleving waar je met je 'tegenstanders' samenleeft, waar conflicten tot uiting kunnen komen, en met geweldloze middelen worden opgelost. Geweldloosheid is dus niet een kwestie van tactiek, maar een fundamentele keuze.

[view:training_bijlages=block_3]

BIJDRAGEN OVER BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID

Met een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid probeer je een misdrijf, onrecht of probleem aan de kaak te stellen. Je probeert om een dialoog af te dwingen, een status quo te doorbreken, als een niet te negeren stem in het debat. Met je actie betwist je de legitimiteit, en eventueel de legaliteit, van datgene waartegen je actie voert. En je bent bereid daarvoor vervolging te riskeren.
Daarmee plaats je je tegenstander en de overheid voor een dilemma hoe op je actie te reageren en zo dwing je ook om op je inhoudelijke vragen in te gaan.

Een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid impliceert dat de actie geweldloos en openlijk verloopt maar dat wil niet zeggen dat er geen sprake is van een duidelijke conflictsituatie.

[view:training_bijlages=block]

"Er valt toch niets aan te doen", "ik heb geen greep op wat ze daar aan het bespreken zijn": het denken rond een geweldloze actiestrategie is ons niet met de paplepel meegegeven. In onze workshops geweldloze actie en strategie  leer je het concreet in te vullen. Waar ligt jouw macht? Hoe bouw je een geweldloze strategie uit? Wat is geweldloos? Hoe goed een actie ook gepland is, het scenario ligt nooit helemaal vast. Een grondige planning en goede afspraken vergroten wel de slaagkansen. Maar hoe organiseer je een actie? Wat doet een politiespreker, een thuiswacht, een observator,... Hoe zal je de pers te woord staan? Hoe hou je een overzicht op het verloop? Hoe communiceer je tijdens de actie met elkaar? Hoe neem je in gespannen situaties snel en efficiënt met de hele groep beslissingen? Ook dat kan je vooraf oefenen. Bekijk hier ons aanbod.

 

 

 

Volg vanaf september 2017 één van de twee nieuwe trajecten van zes maanden. Lees verder voor meer info!
Geweldloos actievoeren kan je leren. Een geweldloze houding is geen evidentie. Een training geweldloze actie creëert een veilige omgeving waarin je vaardigheden kan leren die van pas komen tijdens acties en in de voorbereiding ervan.
In Vlaanderen werden de eerste trainingen geweldloze actie georganiseerd in 1982 door Vredesactie
Het opzetten van een geweldloze actiestrategie is er op gericht om zo'n dialoog af te dwingen: je verovert voor jezelf een stem.
Vredesactie geeft al sinds de jaren tachtig workshops en trainingen rond geweldloze actie en strategie. Op deze pagina vind je een chronologisch of thematisch overzicht van de workshops en vormingen die we al organiseerden of op de agenda staan.
Heb je actieplannen? Wil je een ei kwijt rond een thema, maar weet je niet waar te beginnen?