Wapenindustrie in Europa in volle beweging

De herstructurering van de Europese Wapenindustrie
De Europese wapenindustrie zit volop in beweging. Samen met de idee om een Europees veiligheidsbeleid uit te bouwen is de herstructurering van de wapenindustrie in een stroomversnelling gekomen. En het ziet er niet goed uit. Wapenproducenten beschouwen zichzelf als bedrijfsmanagers die winsten willen genereren. Of het nu om bananen gaat of om wapens: we moeten concurrentieel zijn. Een nieuwe wapenwedloop is ingezet.

Themas: 

Pagina's