NAVO oefent in Kleine Brogel op inzetten van kernwapens

Nauwelijks twee weken geleden ontving ICAN, dat ijvert voor een verbod op kernwapens, de Nobelprijs voor de Vrede. Vandaag blijkt dat op de luchtmachtbases van Kleine Brogel en Büchel piloten van NAVO-landen oefenen op de inzet van die massavernietigingswapens.

In vijf Europese landen – België, Italië, Nederland, Duitsland en Turkije – liggen nog steeds zo’n 150 Amerikaanse tactische kernwapens opgeslagen. Onder de naam ‘Steadfast Noon’ oefenen piloten van die landen jaarlijks op het transport en inzetten van die wapens. Ook Amerikaanse militairen nemen steevast deel.

Campagne: 

Het nieuwe kernwapenverdrag: de ruwbouw voor een kernwapenvrije wereld

Na een jarenlange impasse werd op 7 juli 2017 een belangrijke, nieuwe stap gezet naar nucleaire ontwapening. Op een speciale VN-ontwapeningsconferentie werd een verdrag aangenomen dat kernwapens verbiedt. Niet enkel het gebruik van kernwapens wordt verboden, maar ook het ontwikkelen, het bezitten, het opstellen ervan of het dreigen ermee. Dit naar analogie van de verboden op chemische en biologische wapens.

Campagne: 

De onderaannemer en de architect: het defensiebeleid waarover we het nooit hebben

“Een militaire interventie moet ingebed zitten in een bredere politiek op lange termijn”. Dat horen we beleidsmakers wel vaker zeggen. Ondertussen worden er veel beslissingen genomen waarmee België zich (in)direct engageert in oorlogen die geruisloos en zonder visie het parlement passeren.

Campagne: 

Bomspotters krijgen opschorting van straf na actie op NAVO-hoofdkwartier

Zeven vredesactivisten die vervolgd werden omwille van een vreedzame actie op het militaire hoofdkwartier van de NAVO, krijgen voorwaardelijke opschorting van straf. De correctionele rechtbank van Mons bevindt hen schuldig, maar spreekt geen straffen uit. De actievoerders overwegen in beroep te gaan. De correctionele rechtbank is immers niet bevoegd. Bovendien willen de bomspotters dat het gerecht optreedt tegen het kernwapenbeleid van de NAVO in plaats van bezorgde burgers te vervolgen.

Campagne: 

[update] Bomspotters voor de rechtbank

UPDATE:

Vandaag verschenen de zeven bomspotters voor de correctionele rechtbank van Mons. Zo'n honderd mensen waren vroeg uit de veren om de beklaagden een hart onder de riem te steken.

De vervolgde bomspotters kregen tijdens de rechtszaak ruim de tijd om hun motieven uiteen te zetten. Ze wezen de rechters er op dat ze met hun actie een veel ernstiger misdrijf proberen te voorkomen: op SHAPE wordt immers het gebruik van kernwapens voorbereidt, wat neerkomt op de voorbereiding van oorlogsmisdaden.

Campagne: 

Pagina's