UPDATE: Wordt binnenkort elke actievoerder behandeld als een terrorist?

Stel je voor: je voert geweldloos actie. Je wordt opgepakt door de politie en die houdt je twee dagen vast. Na achtenveertig uur kom je vrij en blijkt dat je niets ten laste wordt gelegd, dat je niet vervolgd wordt. Waanzin? Dit is wat in de Kamer via een grondwetswijziging met tweederdemeerderheid is aangenomen. Enkel Groenen en PVDA stemden tegen.

Dit artikel is een update van het artikel van 20-12-2016

INTERVIEW: Springen, vallen, opstaan en weer doorgaan

U was er misschien bij, meer dan twee jaar geleden, bij de start van 'Ikstopwapenhandel.eu'. Een campagne tegen wapenhandel, maar ook tegen de invloed van de wapenlobby op het (Europees) beleid. Een harde noot om te kraken. Wie begrijpt nog wat er allemaal gebeurt binnen de Europese structuren? Hoe zit de schimmige wereld van de wapenhandel eruit? Wat kunnen wij er in vredesnaam aan doen? Twee jaar proberen, met vallen en opstaan, heeft een verschil gemaakt. Ik stop wapenhandel.eu boekt resultaten.

Campagne: 

Pagina's