EU publiceert etiketteringsrichtlijn voor illegale Israelische nederzettingen

Afeglopen woensdag, op wapenstilstand, publiceerde de Europese Commissie richtsnoeren voor de etikettering van goederen uit de illegale Israelische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden. Producten afkomtig uit de illegale nederzettingen die verkocht worden op de Europese markt moeten op het etiket duidelijk de herkomst vermelden.

Campagne: 

Nieuwe Lobbytour op komst in oktober

Volgende Lobbytour : Zondag 25 oktober, van 14u tot 16u.

Een nieuwe kritische stadswandeling langs instellingen en organisaties die ijveren voor een sterke defensie-industrie en voor zwakke wapenexportregels.

Op de vernieuwde Lobbytour kom je meer te weten over de grote Europese wapenbedrijven, de verstrengeling van de defensiebedrijven en de officiële europese instellingen. We vertellen je meer over de ongebreidelde macht van lobbybedrijven. We tonen aan hoe gemakkelijk het is om bommenwerpers naar Saoudi-Arabië te exporteren.

Campagne: 

Zelf wapenhandel stoppen?

Onze Europese wapenhandel houdt bloedige conflicten aan de gang. Dat moet stoppen en liefst nu. Het gaat tenslotte om mensenlevens. We brengen 'ik stop wapenhandel' in de praktijk en verhinderen geweldloos dat wapenhandelaars hun oorlogstuig verkopen of ijveren voor soepele exportregels. We grijpen in tijdens wapenbeurzen, conferenties van wapenlobbygroepen, lobby-evenementen,...

Campagne: 

Pagina's