Europa: de grootste wapenexporteur ter wereld

 

Onze Europese wapenhandel heeft mee ontembare monsters geschapen. Het opduiken van Europese wapens bij conflicten en mensenrechtenschendingen blijkt schering en inslag. Van de eenenvijftig regimes die door de Economist Intelligence Unit's Democracy Index 2012 als ‘autoritair’ bestempeld worden, konden er drieënveertig in de Europese Unie wapens kopen. Het toont aan dat een laks Europees wapenexportbeleid als katalysator kan fungeren voor conflicten wereldwijd. “Doe iets” kan dan ook heel duidelijk zijn: stop wapenhandel.

Campagne: 

Belgen willen geen nieuwe gevechtsvliegtuigen

Een platform van meer dan honderd organisaties waaronder Broederlijk Delen, Beweging.net, Vlaams ABVV, KVLV vrouwen met vaart, Oxfam België, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Greenpeace België, LBC-NVK... uiten vandaag hun bezorgdheid aan de regeringsonderhandelaars omtrent de mogelijke plannen voor de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen.

Campagne: 

Oekraïne: falend EU-buitenlandbeleid

Het conflict in Oekraïne en de Russische bezetting van de Krim zetten de verhoudingen tussen EU en NAVO enerzijds en Rusland anderzijds onder hoogspanning. Met de wederzijdse economische sancties voelen we ook in eigen land de gevolgen. De EU gaat er prat op dat ze Oekraïne helpt op weg naar meer democratie. Maar speelde de EU werkelijk de rol van bemiddelaar in dit conflict? Of zat er meer achter? Hoe moet het verder met het nabuurschapsbeleid van de EU?

Campagne: 

Stop het geweld in Gaza

11.11.11 veroordeelt met klem de recente escalatie van geweld in Gaza en het zuiden van Israël en waarschuwt voor de humanitaire gevolgen van de voortdurende crisis. Vooral in de overbevolkte Gazastrook, die reeds jaren op illegale manier door Israël van de buitenwereld afgesloten wordt, dreigen burgers een onaanvaardbare hoge prijs te zullen betalen.

11.11.11 roept alle strijdende partijen daarom op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en vraagt dat België de diplomatieke inspanningen in die zin ondersteunt.

Campagne: 

Straattheater tegen invloed wapenindustrie op de EU

Vredesactivisten trakteren vandaag voorbijgangers op verschillende plaatsen in Brussel op een stukje straattheater. Lobbyisten van de wapenindustrie lopen rond op stelten en houden de touwtjes in handen van hun marionetten, de Europese Parlementsleden. Zo protesteren ze tegen de invloed van de wapenindustrie op de EU.

Lene Jacobs, een van de actievoerders: “De wapenindustrie beïnvloedt het Europese beleid via een netwerk van lobbyisten. Dat maken we met deze actie zichtbaar”.

Campagne: 

Pagina's