Actie tegen de militarisering van Europa

Op 7 oktober voerden activisten van Vredesactie en Agir pour la Paix actie bij de Europese Commissie. Ze deden zich voor als wapenhandelaars en hielden voor de deur een bedankingsreceptie in een plas bloed. “De wapenhandelaars bedanken de EU voor haar genereuze steun”, zo klonk het. Vredesactie en Agir pour la Paix vestigen hiermee de aandacht op de groeiende militarisering van de Europese unie. Ze klagen ook de greep van de wapenindustrie op het Europese beleid aan.

Campagne: 

De Europese Commissie beveelt aan: meer wapenproductie in Europa en meer wapenhandel wereldwijd.

Op 24 juli 2013 maakte de Europese Commissie (EC) haar aanbevelingen bekend voor het versterken van de Europese wapenindustrie. Ze pakt uit met een reeks agressieve maatregelen waarmee ze de grenzen van haar bevoegdheden opzoekt, zoniet overschrijdt. Ze kondigt niet alleen een specifiek programma voor de ontwikkeling van nieuwe wapentechnologie aan, ze wil zelfs prototypes van nieuwe wapentechnologie aankopen. Zonder er doekjes om te winden overweegt ze expliciet (militaire) drones aan te kopen.

Campagne: 

20 jaar Oslo-akkoorden: meer dan een half miljoen Israëli's in bezette gebieden

Op 13 september 1993 ondertekenden de Israëlische premier Rabin en Yasser Arafat, leider van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) in Washington de 'Oslo I-akkoorden', een 'Principeverklaring' voor Palestijns zelfbestuur. Van bij het begin waren de Israëlische nederzettingen een stok in de wielen van het vredesproces. Twintig jaar later is het aantal Israëlische kolonisten in Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever – de door Israël bezette gebieden – verdubbeld en lijkt een Palestijnse staat verder af dan ooit.

Campagne: 

De EU: waar de wapenindustrie zowel de vragen stelt als de antwoorden geeft

Op 1 december 2012 vond in het Franse Istres de succesvolle testvlucht plaats van de nEUROn. De nEUROn is een prototype voor een gevechtsdrone waaraan sinds 2003 gewerkt wordt door een consortium van wapenfabrikanten onder leiding van het Franse Dassault-Aviation. In militaire newspeak heet dat een UCAV, een Unmanned Combat Air Vehicle. In de praktijk is dit een vliegende robot met de capaciteiten van een gevechtsvliegtuig die bijna volledig autonoom opereert.

Campagne: 

Waarom start vredesactie nu een campagne rond de militarisering van de Europese Unie?

Europees president Herman Van Rompuy heeft het militaire Europa hoog op de politieke agenda gezet, en hoe! Amper drie maanden na het in ontvangst nemen van de Nobelprijs voor de vrede, eindigde hij een toespraak voor het Europese defensieagentschap (EDA) als volgt: “Europa is ontstaan uit de as van de tweede wereldoorlog. De heropbouw is begonnen door het samen beheren van de middelen om oorlog te voeren: kolen en staal. […]. De EU staat aan de kant van degenen die vrede en menselijke waardigheid nastreven.

Campagne: 

Pagina's