Peace activist arrested in Brussels for silent protest

This morning, German citizen Michael Ebeling wanted to start a two-day non-stop fasting action in front of the Justus Lipsius building in Brussels. But even before he could start he was arrested by Belgian police for 'protest in a neutral zone'. This reppressive approach of freedom of speech stands in stark contrast with the ease with which representatives of the arms industry enter EU institutions every day, and shape EU policy.

Campagne: 

Vredesactivist gearresteerd voor stil protest

Deze ochtend wou de Duitser Michael Ebeling beginnen aan zijn tweedaagse non-stop vastenactie voor het Justus Lipsiusgebouw. Nog voor hij er aan kon beginnen werd hij door de politie bestuurlijk aangehouden wegens protest in de neutrale zone. Deze repressieve aanpak van vrije meningsuiting staat in schril contrast met het gemak waarmee de vertegenwoodigers van de wapenindustrie de EU instellingen binnen en buiten lopen, en het Europese beleid bepalen.

Campagne: 

Infobrochure Ctrl+Alt+EU - inleiding op het militair Europa op maat van de wapenindustrie

Europa militariseert op maat van de wapenindustrie. Dat zorgt niet voor een veilig Europa in een betere wereld. Integendeel. Vredesactie maakte een infobrochure. Daarin lees je hoe de EU steeds meer militair kleurt en welke rol  wapenbedrijven en hun lobbyisten spelen in het EU beleid. Hieronder publiceren we de inleiding van de brochure.

Campagne: 

Actie tegen de militarisering van Europa

Op 7 oktober voerden activisten van Vredesactie en Agir pour la Paix actie bij de Europese Commissie. Ze deden zich voor als wapenhandelaars en hielden voor de deur een bedankingsreceptie in een plas bloed. “De wapenhandelaars bedanken de EU voor haar genereuze steun”, zo klonk het. Vredesactie en Agir pour la Paix vestigen hiermee de aandacht op de groeiende militarisering van de Europese unie. Ze klagen ook de greep van de wapenindustrie op het Europese beleid aan.

Campagne: 

De Europese Commissie beveelt aan: meer wapenproductie in Europa en meer wapenhandel wereldwijd.

Op 24 juli 2013 maakte de Europese Commissie (EC) haar aanbevelingen bekend voor het versterken van de Europese wapenindustrie. Ze pakt uit met een reeks agressieve maatregelen waarmee ze de grenzen van haar bevoegdheden opzoekt, zoniet overschrijdt. Ze kondigt niet alleen een specifiek programma voor de ontwikkeling van nieuwe wapentechnologie aan, ze wil zelfs prototypes van nieuwe wapentechnologie aankopen. Zonder er doekjes om te winden overweegt ze expliciet (militaire) drones aan te kopen.

Campagne: 

Pagina's