Open brief IWT

Waarschuwingsbericht

Submissions for this form are closed.

Het wordt een vreemde wereld waar belastinggeld naar de verfijning van destructie zou gaan.

Geachte minister Muyters,

Geachte minister-president Bourgeois,

In de jaren ’90 van vorige eeuw nam de Vlaamse regering de ethische beslissing om geen Vlaamse overheidssteun te geven aan militair onderzoek, de zogenaamde IWT-richtlijn. Ik vernam dat u op vraag van de technologische sectorfederatie Agoria deze richtlijn wil herzien. Als onderzoeker wil ik u mijn bezorgdheid hieromtrent meedelen en pleiten voor het behoud van de richtlijn.

Het afschaffen van de IWT-richtlijn zal leiden tot een verschuiving van middelen ten nadele van civiel onderzoek. Het Vlaams Vredesinstituut berekende in 2008 dat militair onderzoek geen aantoonbare macro-economische meerwaarde heeft en zelfs kan leiden tot een negatief effect op de economie. De bedrijven actief in de wapenindustrie willen dat Vlaanderen mee stapt in een oorlogseconomie die geen antwoord biedt op de veiligheidsuitdagingen waarmee we vandaag geconfronteerd worden. Er is geen enkele garantie dat de wapentechnologie niet in verkeerde handen valt. Nu al maakt de Europese liberalisering van de interne wapenmarkt het enorm moeilijk voor Vlaanderen om militaire producten te controleren bij export buiten Europa.

Een overheid dient keuzes te maken. Ze kan een euro slechts éénmaal uitgeven. Ofwel doet ze dat aan onderzoek dat mogelijk onze levenskwaliteit verhoogt, zoals naar kanker of duurzame klimaatoplossingen, ofwel investeert ze ook in onderzoek naar wapentuig dat de kwaliteit van het doden verhoogt. Dat is, of ze wil of niet, een ethische opdracht. Die laat je niet aan lobbygroepen over.

Daarom wil ik u vragen om de ethische criteria uit de IWT-richtlijn te behouden en geen Vlaams belastinggeld te besteden aan wapenonderzoek.

Ondertekenaars:

Diederik Strubbe - Dr
Jan Orbie - professor, politieke wetenschappen
hendrik vos - prof Europese politiek
Pieter Taels - fysicus
Kris Aerts - Prof. dr. Informatica
Brosens Fons - Em. prof. dr. Fysica, Universiteit Antwerpen
Loes - Post-doctoraal onderzoeker in politieke wetenschappen
Sylvie Janssens - Wetenschappelijk onderzoeker conflict en ontwikkeling
Dorien Vanden Boer - Phd researcher, Conflict and Development studies
Elia Van Wolputte - PhD Student Artificial Intelligence
Yannick Jadoul - Doctoraatsstudent, VUB Artificial Intelligence Lab
Dinah Wouters - doctoraatstudent
koenraad Bogaert - profesoor conflict- en ontwikkelingsstudies
Marlies Casier - Prof. Dr.
Maarten Loopmans - hoofddocent geografie
Omar Jabary Salamanca - Ghent University
Koen Vlassenroot - Professor, Universiteit Gent
Chloë Delcour - Doctoraatsstudent sociologie
Hans Schildermans - Doctoraatsstudent
Myriam Halimi - FWO aspirant, Vrije Universiteit Brussel
Albert Martens - Erehoogleraar K.U.Leuven
Ides Nicaise - Prof.
Hugo De Man - Em. Prof. KULeuven, Em. Fellow imec
Bodvin Kathleen - Onderzoeker
Isar Goyvaerts - Doctor in de wetenschappen
Marc Swyngedouw - Prof. politieke sociologie
Dennis De Boes - Docent
Lieven Bervoets - Professor, gewoon hoogleraar, Biologie Universiteit Antwerpen
Brigitte Heylen - Drs Mariene biologie
Andrew Claes - Artistiek onderzoek
De Smet Willem - Prof. dr., Biologie
Han Verschure - Prof. em. Stedenbouw
Thomas Raap - Biologie
Sara Vicca - Postdoctoraal onderzoeker Universiteit Antwerpen
Sandra Nauwelaerts - Postdoc onderzoeker
Evelyne Elst - Doctor in de biologie
Charlie Beirnaert - PhD student, Data Science
Stijn Wittouck - doctoraatsstudent bio-ingenieurswetenschappen
Dirk Vrebos - Onderzoeker, Ecosysteembeheer
Marc David - Emeritus professor Uantwerpen
Ayla Debraekeleer - PhD student
Laura Cuypers - doctoraatsstudent Biologie
Matteo Campioli - dr post-doc ecologie
Tim Elberfeld - Doctoraatsstudent, Fysica
De Zutter Daniel - em. prof.
Peter Aerts - ZAP
Erik Neyts - Professor Chemie
Filip Meysman - Professor Biogeochemie UAntwerpen
Jan Kennis - PostDoc, Biologie
Wenke Smets - Doktor in de bio-ingenieurswetenschappen
Thomas Danckaert - HPC-Analist
Sabine Van Doorslaer - Gewoon hoogleraar fysica
Wouter Verstraelen - natuurkundige
Clara Vanderschueren - Dr.
Pieter Maeseele - Professor, Universiteit Antwerpen
Jan Staes - Onderzoeker Universiteit Antwerpen
Lieven De Cauter - prof cultuurfilosofie, KULeuven & RITCS
David Eelbode - professor (Wiskunde)
Thomas Vanhamel - meteoroloog
Oosterlee Lotte - doctoraatsstudent aquatische ecologie
Em. Prof. Dr Patric Jacobs - Ere-Hoogleraar Sedimentaire Geologie, Universiteit Gent
Herman De Ley - Em. Prof. Universiteit Gent
Frank Moulaert - Emeritus Hoogleraar KU Leuven
Jan Delrue - Prof.em. dr ir architect, born to built not to destroy
Aviel Verbruggen - Emeritus hoogleraar
Rosanne R - Doctoraatsstudente
Marc De Meyere - prof emeritus Universiteit Gent
Nele Vandersickel - Post doc - biomedical research
Geoffrey Janssens - Post-doctoraal onderzoeker, wiskunde
Pieter Present - Doctoraal onderzoeker bij Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie (VUB)
Nick Schryvers - Professor Fysica, UAntwerpen
Andreas Nuyts - MSc
Tess Ysebaert - Doctoraatsstudent
Marjolein Van Ginneken - Aspirant FWO
Jan Segers - Biologie
Ben Van Duppen - Postdoctoraal onderzoeker Fysica
Prof. dr. Geertrui Van Overwalle - Faculteit Rechtsgeleerdheid, KU Leuven
Van Langenhove, Leandro - Doctoraatsstudent Wetenschappen, Ecologie
Inge Eyskens - Doctoraatsstudente
Melissa Van Landeghem - Doctoraatsstudent fysica
Dieter Verbeke - Doctoraatsstudent
Sara Nyssen - doctoraatsstudent UGent
Patrick Deboosere - Prof.
Ann Kiefer - Postdoc in wiskunde, FWO Fellow, VUB
Lore Verryckt - PhD Student
Mats Van Gestel - PhD Student Universiteit Antwerpen
Dominique Jacques - Post-doctoraal onderzoeker KU Leuven
Hanne Hetjens - PhD
Linde Nuyts - doctoraatsstudente UGent vakgroep geschiedenis
Charlotte Bollaert - Assistent (UGent) en kritisch burger
Jan Van den Bulcke - docent
Kim Naudts - Post-doctoraal onderzoeker
Jolien Voorspoels - dra.
Jan Potters - FWO-Aspirant Wijsbegeerte
Wim De Belder - biologie
Barbara Deruytter - Doctoraatsonderzoeker Universiteit Gent
Sigiswald Barbier - Doctor in de wetenschappen: wiskunde
Van Droogenbroeck Filip - PhD. Sociologie
Djiwo Weenas - Onderwijsassistent VUB
Jeroen Van Dijck - doctoraatstudent chemie
Vjosa Musliu - Postdoctoral fellow Free University of Brussels
Hans Verbeeck - Prof. UGent
Guido Vanden Wyngaerd - Hoofddocent taalkunde, KU Leuven
Ewoud Vandepitte - mandaatassistent in de sociologie
Axelle Meyermans - Doctoraatsonderzoeker Sociale Wetenschappen
Charlotte Noël - Doctoraatsstudent Sociologie
Jessica Bots - Dokter in de wetenschappen - Biologie
Rudy van Diggelen - Prof. Dr. in Biologie
Sebastian Van Hoeck - Vormingsgever, UCOS.
Stijn Storms - Jurist privacy
Frank Verstraeten - coördinator Universitair Centrum Ontwikkelingssamenwerking
Wendt Müller - Professor (Gedragsecologie)
Maaike Jappens - onderzoeker (sociologie)
Berber Bevernage - Prof., Vakgroep Geschiedenis, UGent
Jeroen Wijnendaele - Post-Doctoraal Onderzoeker Geschiedenis
Laura Van Beveren - Doctoraatsonderzoeker, Cultuur & Educatie, UGent
Maarten Geeroms - doctoraal onderzoeker, Spaanse letterkunde, Universiteit Gent
Maurice Bruynooghe - Prof. Em. KULeuven
Filip Reyniers - Directeur IPIS
Thomas Swerts - Post-doctoraal Onderzoeker, Departement Sociologie, Universiteit Antwerpen
Didier Boost - Onderzoeker
Dries Dingenen - Onderzoeker, sociale wetenschappen Universiteit Antwerpen
Sylvie Van Dam - Dr. in de Sociologie
Elias Storms - Socioloog
Sara Elloukmani - Onderzoeker
Bart Roman - Doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen: Chemie
Bart Boets - Prof. Dr. - Ontwikkelingspsychiatrie, Neurowetenschappen, KU Leuven
Matthijs Moerkerke - Doctoraatsonderzoeker KU Leuven
Elfride Van Overloop - PhD Uppsala Universitet, Sverige, klimaatwisselingen.
Claudia Van Der Borght - Architect - Ruimtelijke Planning
Daisy Mechelmans - FWO Aspirant, Departement Neurowetenschappen, KU Leuven
Deschamps Marie-Rose - bezorgde burger
Johan Vandenbussche - bezorgde burger/gewetensbezwaarde
Johan Leemans - Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven
Leroy Frederick - Werknemer
Leroy Frederick - Werknemer
Johannes Teuchies - Dr. Onderzoeker, Ecotoxicologie, UAntwerpen
Van Rompu Lutgarde - moeder en grootmoeder
Anne-Marie Beirens - bezorgde burger
Kornee van der Haven - Prof., Vakgroep letterkunde, UGent
Inge Kerkhofs - bezorgde burger
Naelaerts Ludo - prof-em, KULeuven
Marc Maeyens - Pacifist
Frank Stappaerts - inspecteur-adviseur niet-confessionele zedenleer
Claes Jeroen - Werknemer OCMW Gent
Rita Van den Wyngaert - gepensioneerde
Bert Cornillie - Prof. Spaanse Taalkunde KU Leuven
Marc Janssens - gepensioneerd lic. wiskunde
Ingrid Kerkhofs - psychotherapeut
Vanden bossche an - Burger
Vos Guido - pedagoog
Michel Jacobs - Verpleegkundige IC
Gregoor Annick - wereldburger die een veilige, vredige wereld wil voor alle medeburgers !
vanderbeke roland - 1°officier werktuigkunde militant ACOD w.vl.
ilse Grieten - - volwassenen onderwijs
Aagje Paepe - geen
Simon Van Belle - Gewoon hoogleraar Medische Oncologie, UGent
Ludo Vervoort - vader en grootvader
Eva Willems - Doctoraal onderzoeker