Vredesactie naar internationaal actiekamp War Starts Here

In Altmark, Duitsland, bevindt zich één van de knooppunten van oorlogsvoorbereiding: GÜZ, Gefechtsübungszentrum (centrum voor gevechtstraining). Militairen van de Bundeswehr, maar ook van andere Europese en NAVO-landen komen er oefenen. Van 12 tot 17 september organiseren anti-militaristen er onder de noemer “War Starts Here” een actiekamp. Ook Vredesactie neemt deel.
Het GÜZ, ongeveer 150 kilometer ten westen van Berlijn is enorm: ongeveer 30 kilometer van noord naar zuid en 15 kilometer van west naar oost. Sinds 2008 wordt het uitgebaat door defensiereus Rheinmetall Defense. GÜZ profileert zich als één van de meest geavanceerde militaire oefenterreinen. Soldaten oefenen er op gevechtssituaties met de Training Equipement Duel Simulator. Alle deelnemers aan de manoeuvres en hun materiaal zijn uitgerust met lasers. Op het hele terrein is hoogtechnologische apparatuur, zodat elke beweging kan worden gevolgd, reconstructies kunnen worden gemaakt en grondig geëvalueerd. Tweehonderd veertig dagen per jaar wordt er getraind. Alle Duitse soldaten trainen er voor ze worden ingezet in de oorlog in Afghanistan of andere interventies. Na minstens twee weken oefening zijn ze "combat ready". Maar ook eenheden van andere NAVO- en EU-landen komen er oefenen. Zo gingen Belgische militairen er trainen voor ze deel uitmaakten van de EU Battle Group.
Opstandbestrijding
Momenteel staat op het oefenterrein een nieuwe stad in de steigers, Schnöggersburg. Kolonel Kropf beschrijft wat daar allemaal te vinden zal zijn: “een oude stad, een nieuwe stad, een voorstad, bevoorradings- en transportinfrastructuur, boerderijen, sloppenwijken, vernielde infrastructuur, met zowel structuren uit houten kaders en containers als echte gebouwen.” Vanaf 2015, de geplande einddatum van de bouw, kan daar specifiek geoefend worden op opstandbestrijding in stedelijk gebied. De NAVO houdt er immers rekening mee dat militaire interventies zich de komende jaren ook steeds gedeeltelijk in stedelijk gebied zullen afspelen.
Actiekamp
Van 12 tot 17 september zetten antimilitaristische groepen in Letzlingen, vlakbij het GÜZ, een internationaal actiekamp op. Activisten uit heel Europa komen er samen om na te denken over acties en strategieën tegen oorlogsvoorbereidingen. Groepen wisselen er ervaringen uit rond campagnes tegen militaire interventie en militarisering: welke campagnes bestaan er, hoe werken ze, welke obstakels komen ze tegen. Verder is er ruimte voor informatie-uitwisseling over opstandbestrijding, de "comprehensive approach" van de NAVO, civiel-militaire samenwerking samenwerking en welke vormen die aanneemt,... Voor zaterdag 15 september is een actiedag aankondigd. Het terrein wordt omsingeld en in de perimeter errond wordt een demonstratie gehouden. Onder het motto “enter, stop, transform”, zullen honderden mensen het terrein opgaan (alleen de gevoelige infrastructuur is omheind), er geweldloos de militaire activiteiten stoppen en het terrein een andere bestemming geven.
Europees netwerk
Vredesactie heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de uitbouw van een Europees netwerk van anti-militaristische en pacifistische groepen. We organiseerden een NAVO-tegentop en actieconferentie over militaire globalisering in 2006, nodigden Europese activisten uit op onze acties aan het NAVO-hoofdkwartier in 2008 en 2012 en brachten campagnegroepen rond de tafel om samen na te denken over strategieën tegen de verdere militarisering van buitenlands beleid. Nu zien we dat groepen onder de noemer "War starts here" verspreid over Europa acties opzetten om oorlogsvoorbereidingen zichtbaar te maken en te stoppen. Met onze deelname aan het actiekamp dragen we bij aan discussie en planning in het netwerk dat gaandeweg gegroeid is. Meer info: warstartsherecamp.org Een interview over het actiekamp op Radio Centraal