Proces tegen Belgische vredesactivisten in Verenigd Koninkrijk van start gegaan

Waarom worden ze vervolgd?

Acht vredesactivisten verschijnen maandag 11 april voor de rechter in het Verenigd Koninkrijk. Onder hen ook drie Belgen van onze campagne Ikstopwapenhandel.eu. Ze voerden actie tegen de DSEI wapenbeurs, één van de grootste wapenbeurzen ter wereld. Honderden mensen blokkeerden een week lang op vreedzame wijze de toegangswegen van het ExCel center om te verhinderen dat de beurs opgebouwd kon worden. De openbare aanklager vervolgt nu acht van hen voor het blokkeren van de snelweg. Er hangt hen een boete van 1800 euro boven het hoofd. De uitspraak wordt op 15 april verwacht.

Wat is DSEI?

De tweejaarlijkse wapenbeurs DSEI vond plaats van 15 tot 18 september 2015 en lokt spelers uit de wereldwijde wapenindustrie. Er werd een breed gamma aan wapenproducten verkocht, van geweren en tanks tot gevechtsvliegtuigen en zelfs oorlogsschepen. De beurs trok zo’n 30.000 bezoekers onder wie ook vertegenwoordigers van regimes die de mensenrechten niet respecteren, landen die in oorlog zijn en ontwikkelingslanden. Amnesty International toonde meermaals aan dat er illegale wapens en marteltuig op de DSEI wapenbeurs worden tentoongesteld.

Het proces

“Wij pleiten onschuldig.” zegt Bram Vranken van ikstopwapenhandel.eu. “Het Britse rechtsysteem laat toe dat een wet overtreden wordt om een grotere misdaad tegen te gaan. Dat was precies wat wij met onze actie probeerden te doen. Europese wapens maken immers wereldwijd vele slachtoffers.”

Op 11 november 2015 vond een eerste hoorzitting plaats, waarbij de vervolgde activisten hun expertgetuigen konden voordragen. Het Britse gerecht liet weten mee te gaan in de juridische argumentatie van de activisten en ook de expertgetuigen werden goedgekeurd. “Zo staan niet meer wij, maar de wapenhandelaars op de beklaagdenbank”, aldus de vervolgde activisten.

Andrew Feinstein, journalist en schrijver van het boek ‘Handelaren des doods’ en Olly Sprague, wapenexpert bij Amnesty International zullen getuigen. Sprague monitort al jaren de DSEI wapenbeurs en heeft sinds 2005 elke editie opnieuw illegale wapens ontdekt die er tentoongesteld werden, gaande van marteltuig tot clustermunitie. Dit jaar werd hem de toegang geweigerd.

Wie is de schuldige?

De Europese wapenhandel houdt wereldwijd bloedige conflicten in stand. In Europese hoofdsteden worden dictators en oorlogsmisdadigers met open armen ontvangen om inkopen te doen op wapenbeurzen. Vredesactivisten die deze mensenrechtenschendingen proberen te stoppen, moeten voor de rechter verschijnen. Dit is de absurditeit voorbij!

Meer weten over hoe het verder gaat? Volg tijdens het proces de website van Vredesactie of de Vredesactie blog op de De Wereld Morgen voor verdere updates.