Persbericht: Belgische klimaatactivisten bereiden zich voor op massale bruinkoolblokkade in Duitsland

Ende Gelände 2016 - 350.org/Tim Wagner

24-08-2017 – Erkelenz

In het Duitse Rijngebied is een klimaatkamp opgebouwd, waar duizenden mensen zich voorbereiden op een massale burgerlijke ongehoorzaamheidsactie die tussen 24 en 29 augustus zal plaatsvinden. De actie, Ende Gelände („tot hier en niet verder“), is gericht tegen de winning van bruinkool. Een honderdtal Belgen nemen ook deel. Samen hebben de actievoerders het doel bruinkoolcentrales, treinen en graafmachines te blokkeren. Met hun aanwezigheid willen zij de grootste bron van CO2 in Europa voor enkele dagen stoppen om de klimaatsopwarming te stoppen.

Trainers van Vredesactie zijn ter plaatse om actievoerders voor te bereiden. An van Vredesactie: "Deze acties van burgerlijke ongehoorzaamheid getuigen van een breed en daadkrachtig engagement van een groeiend deel van de bevolking dat niet langer wil toekijken hoe het huidige economische model het klimaat naar de knoppen helpt. Willen we de klimaatverandering keren, dan moeten we afstappen van fossiele brandstoffen. Als overheden nalaten de nodige stappen te zetten, dan moeten burgers het zelf doen."

De blokkade volgt op een ultimatum van de beweging Ende Gelände aan RWE, de eigenaar van de bruinkoolmijn. Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering eisten de activisten dat het bedrijf voor 23 augustus met een plan zou komen voor sluiting van de bruinkoolmijnen in het Rijnland. Ondanks de Energiewende komt 41% van de Duitse elektriciteit van kolen. RWE is van plan om tot 2045 door te blijven gaan met bruinkoolwinning, terwijl in minder dan tien jaar de uitstoot van broeikasgassen nul moet zijn om opwarming te beperken tot 1.5 graad. En bruinkool is niet alleen de schadelijkste fossiele brandstof voor het klimaat, ook moeten hele dorpen wijken voor de ontginning en hebben mensen last van fijnstof en daling van het grondwater. Mattias: "Europese landen hebben een grote historische schuld, en zouden voorop moeten lopen om verdere klimaatverandering te beperken. We moeten nù stoppen met kolen.

De trainersgroep van Vredesactie zette de afgelopen jaren haar schouders onder de uitbouw van een krachtige klimaatbeweging. In aanloop naar de actie in Duitsland organiseerde Vredesactie trainingen waar mensen zich praktisch voorbereiden op de geweldloze actie. Ook ter plaatse werken ze mee aan actietrainingen om de slagkracht van de actie te vergroten en er mee voor te zorgen dat de actie geweldloos en veilig verloopt.

Over de hele wereld vinden blokkades plaats om een grens te trekken voor de winning van de fossiele brandstof. Tijdens de actie van Ende Gelände vorig jaar mei blokkeerden 4000 activisten tijdens Ende Gelände een bruinkoolmijn en -centrale.

foto: Ende Gelände 2016 - 350.org/Tim Wagner