Klimaattop Parijs: trainers Vredesactie ondersteunen verschillende groepen

Van 30 november tot 11 december 2015 vindt in Parijs de jaarlijkse klimaatconferentie van de VN plaats. Tijdens deze 21e editie, die kortweg als COP21 bekend staat, zou er een nieuw klimaatverdag ondertekend moeten worden door alle deelnemende partijen. De bedoeling is dat er in Parijs een nieuw akkoord ondertekend wordt dat een globaal actieplan bevat over hoe de wereldwijde opwarming van de aarde onder de 2°C kan blijven.

Onderweg naar de klimaattop
Diverse klimaatbewegingen en milieuorganisaties kijken met argusogen naar deze conferentie, die aangekondigd wordt als de belangrijkste ooit. Bijgevolg wordt de druk opgevoerd en ook in België beweegt er heel wat. Bij Vredesactie merken we dat ondermeer aan de aanvragen van verscheidene organisaties die coaching, facilitatie en actietrainingen aanvragen.

Creatieve actietraining

Zo zijn we aanstaande zaterdag 14 februari aanwezig in het Kaaitheater in Brussel. Labo of Insurrectury Imagination roept activisten en artiesten samen om eerst twee dagen lang acties te ontwerpen voor het grote publiek dat zaterdag verwacht wordt. Dan worden de acties uitgevoerd, die kaderen in de 'Global Divestment Day', waartoe zaterdag uitgeroepen werd. Wereldwijd vinden er acties plaats tegen instellingen die investeren in de fossiele brandstoffenindustrie.

Om de creatieve acties tegen de fossiele industrie in Brussel mee in goede banen te leiden zullen trainers van Vredesactie en Agir Pour la Paix actietrainingen geven. Wie zich aangetrokken voelt tot dit creatieve verzetsrecept; bekijk hier de uitnodiging en wees welgekomen!

Climate Express: Belgische massamobilisatie

Niet enkel Labo of Inserrectury Imagination mobiliseert voor de klimaattop in Parijs. Climate Express wil een massabeweging creëren; ze hopen 10.000 Belgen in Parijs te krijgen. Om die mobilisatie te verwezenlijken, heeft Climate Express een stevige organisatiestructuur op poten gezet. Trainers van Vredesactie zijn de afgelopen maanden geregeld op bezoek geweest om te coachen en te ondersteunen op vlak van strategie en organisatie. Daarnaast hebben trainers bijeenkomsten gefaciliteerd, zoals de internationale meeting die eind januari plaatsvond in Brussel.

Oxfamjongeren mee naar Parijs

En daar stopt het niet. Ook de jongerenbeweging van Oxfam komt in actie. Van 13-15 februari wordt er een weekend georganiseerd onder de banner “Het is oneerlijk”! Er wordt voonamelijk ingezoomd op de institutionele ongelijkheid en de verontwaardiging, die geoogst worden via tal van verhalen. En daags nadien wordt dat  omgezet in mobilisatie. Wat kunnen wij doen, is de vraag? Oxfam doet een heel concreet voorstel: kom in actie voor het klimaat! Ook Oxfam wil met zoveel mogelijk jongeren naar Parijs en wil zowel voor als tijdens kabaal maken opdat hun roep om een gedegen klimaatsbeleid gehoord wordt.  Om al die energie om te zetten in strategische acties, wordt Vredesactie ingeroepen voor een training 'Actie opzetten van A tot Z'.

Meer info over het wat, waarom en hoe van de trainingen van Vredesactie vindt u hier. Heb je een specifieke vraag, wil je een training op maat bijvoorbeeld? Mail dan naar Inge.