Kernwapens illegaal, Bomspotters voor de rechtbank

Op 26 maart moeten zeven bomspotters voor de rechtbank van Mons verschijnen omwille van een geweldloze actie op SHAPE, het militaire hoofdkwartier van de NAVO in Mons. De wereld op zijn kop: geweldloze burgers worden vervolgd terwijl de overheid zich schuldig maakt aan de voorbereiding van oorlogsmisdaden.

Op 11 februari 2012 drongen vredesactivisten binnen in SHAPE. Ze liepen er ongestoord rond, maakten beelden en verspreidden een video en foto's van de basis op internet. Deze actie van burgerlijke ongehoorzaamheid kaderde in de campagne NATO GAME OVER. De actievoerders kaartten onder meer de nucleaire strategie van de NAVO en de aanwezigheid van kernwapens in ons land aan.

Voorbereiding van oorlogsmisdaden

In SHAPE worden de plannen gemaakt om de Amerikaanse kernwapens die in Kleine Brogel gestationeerd zijn te gebruiken. Onder commando van SHAPE oefenen F-16 piloten, waaronder Belgische, ieder jaar op het vervoer en gebruik van tactische kernwapens. Die planning van het gebruik van kernwapens komt neer op het voorbereiden van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid.

Het Internationaal Gerechtshof heeft in zijn uitspraak van 8 juli 1996 de fundamentele regels van het oorlogsrecht aangeduid die van toepassing zijn op kernwapens. Ten eerste: wapens die geen onderscheid maken tussen burgers en oorlogvoerenden mogen niet gebruikt worden. Ten tweede: wapens die onnodig lijden toebrengen aan oorlogvoerenden mogen niet gebruikt worden. De tactische kernwapens die in Europa liggen kunnen onmogelijk worden ingezet zonder die regels te schenden.

Belgen willen kernwapens weg

Sinds eind jaren negentig dienden duizenden mensen klacht in tegen de NAVO-kernwapenpolitiek. Duizenden bomspotters gingen geweldloos de luchtmachtbasis van Kleine Brogel op.

Die acties zorgden voor een breed draagvlak voor de verwijdering van kernwapens uit ons land en voor resoluties in Kamer en Senaat die de regering aanmanen daar werk van te maken. 

Uit een opiniepeiling van de UA in 2014 bleek opnieuw dat een ruime meerderheid van de Belgen de kernwapens uit ons land weg wil. Opeenvolgende regeringen negeerden dat signaal.

Bomspotters voor de rechtbank

De bomspotters moeten zich op 26 maart voor hun geweldloze actie verantwoorden voor de correctionele rechtbank van Mons. Ze worden vervolgd op basis van artikel 120 ter van het Strafwetboek.

Ook in 1999 moesten Bomspotters voor de correctionele rechtbank verschijnen nadat ze geweldloos de luchtmachtbasis van Kleine Brogel waren opgegaan. De rechter verklaarde zich toen onbevoegd. Het betreden van militaire bases is immers een politiek misdrijf dat door een Assisenjury moet beoordeeld worden.

Het is de wereld op zijn kop: geweldloze burgers die proberen de voorbereiding van oorlogsmisdaden tegen te houden worden vervolgd terwijl onze regering actief meewerkt aan het illegale kernwapenbeleid van de NAVO.

STEUN DE VERVOLGDE BOMSPOTTERS

  • Kom op 26 maart naar de rechtbank van Mons en steek de zeven aangeklaagden een hart onder de riem. Opgelet, mogelijk wordt de zaak uitgesteld. Kijk op https://bomspotters.wordpress.com voor afspraakuur en -plaats.

  • Onderteken, individueel of als organisatie, de ondersteuningstekst

  • Volg en verspreid de info op de Facebook-groepSoutien aux bomspotters poursuivis en justice”

  • Steun de vervolgde bomspotters financieel, met een gift op IBAN BE71 0013 3162 2969 (BIC GEBABEBB) op naam van ASBL APAIX/PAV (giften vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar).