Belgische vredesactivisten vervolgd voor actie tegen wapenbeurs in Verenigd Koninkrijk

Begin september werden Belgische vredesactivisten gearresteerd in Londen. Hun misdaad? Verhinderen dat de grootste wapenbeurs ter wereld kon doorgaan. Het Engelse gerecht onderneemt inmiddels gerechtelijke stappen voor 'obstructie van het verkeer'. “De echte criminelen kunnen hun gang gaan, terwijl vreedzaam protest in de kiem wordt gesmoord,” zo stelt Bram Vranken, één van de beklaagden.

De Defence & Security Equipment International (DSEI) wapenbeurs vond plaats in Londen van 15-18 september. Deze beurs is wereldwijd de grootste van haar soort met in totaal 30.000 bezoekers. Wapenbedrijven van over heel de wereld brengen hier hun goederen aan de man. Er werd een breed gamma aan wapenproducten verkocht, gaande van geweren en tanks tot gevechtsvliegtuigen en zelfs oorlogsschepen. De beurs trok zo’n 30.000 bezoekers onder wie ook vertegenwoordigers van regimes die de mensenrechten niet respecteren en landen die in staat van oorlog zijn.

Marteltuig en clustermunitie

Maar liefst 1500 wapenbedrijven stelden dit jaar hun waren tentoon op DSEI. Dit gaat van mastodonten zoals BAE Systems, Thales, Finmeccanica en Airbus tot zeer gespecialiseerde bedrijven die bijvoorbeeld traangasgranaten maken.

Op elke editie van de beurs sinds 2005 werden er illegale wapens zoals clustermunitie en marteltuig tentoongesteld. Of er ook dit jaar illegale wapens aanwezig waren is niet geweten: aan de wapenexpert van Amnesty International die dit wilde onderzoeken werd de toegang geweigerd. We weten wel dat er op DSEI twee bedrijven aanwezig waren die marteltuig produceren en één producent van clustermunitie.

Ook Belgische bedrijven waren aanwezig. FN Herstal, de Belgische defensiekoepel BSDI, Esterline Belgium en Xenics waren allen present. FN Herstal is befaamd vanwege haar geweren. Zo is maar liefst de helft van de Europese export van kleine wapens naar de Arabische wereld afkomstig uit België. Ook de producten van Esterline zijn niet onomstreden. Esterline Belgium is namelijk de vroegere defensiepoot van Barco en maakt voornamelijk militaire beeldschermen.

Wapenexport is olie op het vuur

Oorlog begint op evenementen zoals de DSEI wapenbeurs, waar niet enkel wapenhandelaars, maar ook politici een graag geziene gast zijn.

Er is weinig bekend over de 30 000 klanten die op DSEI wapens komen kopen. Wat wel vast staat is dat er veel officiële delegaties en militaire klanten zijn. We weten ook dat de Britse regering 61 landen officieel uitnodigde om een delegatie te sturen. Hieronder bevinden zich ook autoritaire regimes, landen die de mensenrechten niet respecteren en landen in oorlog. Zo stonden er maar liefst 14 landen op de gastenlijst die volgens de Economist Democracy Index als autoritair beschouwd kunnen worden. Het gaat dan over landen zoals Saudi Arabië, Egypte, Kazachstan, Bahrein, etc. Daarnaast staan er vier landen op de gastenlijst waarvan we weten dat ze geen respect hebben voor de mensenrechten en zes landen die momenteel in oorlog zijn waaronder Irak, Pakistan en Oekraïne.

Het verhandelen van wapens op beurzen zoals deze heeft wereldwijde gevolgen. Al die wapens hebben geen houdbaarheidsdatum en blijven lang in omloop. Europese wapens en munitie gooien olie op het vuur en voeden de conflicten die aan onze buitengrenzen woeden.

Stop the arms fair

Een coalitie van vredesbewegingen en activisten ging onder de noemer ‘Stop The Arms Fair’ de strijd aan tegen de DSEI wapenbeurs. Honderden mensen blokkeerden een week lang op vreedzame wijze de toegangswegen van het ExCel center om te verhinderen dat de beurs opgebouwd kon worden. Ook tijdens de beurs zelf vonden er acties plaats. Twaalf mensen werden gearresteerd en moeten in april 2016 voor de rechter verschijnen. Onder hen ook twee Belgen.

De aanklacht die hen ten laste wordt gelegd is obstructie van verkeer en kan een maximum boete van 1500 pond tot gevolg hebben.“Wij pleiten onschuldig.” zegt Bram Vranken, één van de beklaagde activisten. “Het Brits rechtsysteem laat toe dat een wet overtreden wordt om een grotere misdaad tegen te gaan. Dat was precies wat wij met onze actie probeerden te doen. Europese wapens maken immers wereldwijd vele slachtoffers.”

Op 11 november vond een eerste hoorzitting plaats, waarbij de vervolgde activisten hun expertgetuigen moesten voordragen. Het Brits gerecht liet weten mee te gaan in de juridische argumentatie van de activisten en ook de expertgetuigen werden goedgekeurd.

Andrew Feinstein, journalist en schrijver van het boek 'Handelaren des doods' en Olly Sprague, wapenexpert bij Amnesty International hebben reeds laten weten te willen getuigen in het voordeel van de activisten. Sprague monitort al jaren de DSEI wapenbeurs en heeft sinds 2005 elke editie opnieuw illegale wapens ontdekt die er tentoongesteld werden, gaande van marteltuig tot clustermunitie. Dit jaar werd hem de toegang geweigerd.

“Het Brits gerecht heeft afgelopen woensdag onze expertgetuigen aanvaard en groen licht gegeven om verder te gaan met onze juridische argumentatie. Zo staan niet meer wij, maar de wapenhandelaars op de beklaagdenbank.”, aldus Vranken.

Bram, één van de vervolgde actievoerders aan het woord:
We hebben de opbouw van de beurs geweldloos proberen te verhinderen. De twee wegen die leiden naar het ExCel center, waar de beurs zou doorgaan, hebben we met enkele honderden mensen voor meer dan vier uur geblokkeerd, zodat vrachtwagens onmogelijk hun oorlogsmateriaal konden afleveren. Dit heeft ook daadwerkelijk effect gehad. De opbouw van de beurs heeft urenlang stil gelegen, totdat de politie besliste om ons te arresteren. Ik heb dan enkele uren doorgebracht in de cel, waarna ik te horen kreeg ik verder vervolgd zou worden.

We worden vervolgd voor “de obstructie van het verkeer”. Het enige verkeer op die dag was echter bestemd voor de DSEI wapenbeurs. Alsof het nog niet erg genoeg is dat deze wapenbeurs überhaupt kan plaatsvinden, worden diegene die zich ertegen verzetten voor de rechter gesleept. Terwijl vreedzaam protest gecriminaliseerd wordt, worden oorlogsmisdadigers buiten schot gelaten. Ik zal onschuldig pleiten. Niet omdat ik de feiten die mij ten laste worden gelegd ontken, wel omdat ik geloof dat ze noodzakelijk waren om een grotere misdaad tegen te gaan.

De wapens waarmee wereldwijd conflicten worden uitgevochten, worden geëxporteerd vanuit Europa. De DSEI beurs is één van de belangrijke schakels van conflict en geweld. Het is dan ook hier dat we dit kunnen stoppen.

Europese wapenhandel verwoest duizenden levens, tegelijkertijd wordt de Europese regelgeving stelselmatig afgezwakt ten voordele van commerciële belangen. Europa heeft de mond vol van het aanpakken van de grondoorzaken van vluchtelingenstromen. Als Europa oprecht is, laat het dan in de eerste plaats de wapenhandel stoppen.

--
Wil je de beklaagden financieel steunen? Dat kan via deze crowdfunding pagina.
Wil je op de hoogte blijven van het verdere verloop van deze rechtzaak?
Volg ons op facebook, of teken in op het e-zine van Vredesactie

Themas: