05-10-2017
Vandaag (5/10/2017) keurde de Kamer wetsvoorstellen goed die kraken strafbaar maken. Daarmee versmalt opnieuw de ruimte voor actievoeren. Door de brede omschrijving van het misdrijf hangt wie deelneemt aan geweldloze bezettingsacties vervolging en...
05-10-2017
Voor een zwangerschapsvervanging is Vredesactie op zoek naar een inhoudelijk medewerker Belgisch defensiebeleid vanaf 1 januari 2018 tot 30 juni 2018. We zoeken
20-09-2017
Stel je voor: je voert geweldloos actie. Je wordt opgepakt door de politie en die houdt je twee dagen vast. Na achtenveertig uur kom je vrij en blijkt dat je niets ten laste wordt gelegd, dat je niet vervolgd wordt. Waanzin? Dit is wat in de Kamer...
19-09-2017
Na een jarenlange impasse werd op 7 juli 2017 een belangrijke, nieuwe stap gezet naar nucleaire ontwapening. Op een speciale VN-ontwapeningsconferentie werd een verdrag aangenomen dat kernwapens verbiedt. Niet enkel het gebruik van kernwapens wordt...
18-09-2017
U was er misschien bij, meer dan twee jaar geleden, bij de start van 'Ikstopwapenhandel.eu'. Een campagne tegen wapenhandel, maar ook tegen de invloed van de wapenlobby op het (Europees) beleid.

Pagina's

Hieronder vindt u enkele van de dossiers die vredesactie samenstelde. U kan de bijhorende pdf downloaden door op de afbeelding links ervan te klikken. De pdf opent telkens in een nieuw venster.
Vlaamse wapens gebruikt in oorlogen in Jemen en Libië?

Volgens onderzoek van Vredesactie werd er naar alle waarschijnlijkheid militair materiaal van het Vlaamse bedrijf Esterline ingezet in zowel de oorlog in Jemen als in Libië. In beide landen zijn gruwelijke conflicten aan de gang die al duizenden slachtoffers maakten.

Foto: CC Falcoln Photography

Beveilig de winst: hoe de wapenindustrie het Europees defensiebeleid kaapt

Dit rapport documenteert de symbiotische relatie tussen de wapenindustrie en de Europese instellingen en het effect dat deze relatie heeft gehad op de creatie van een Europees militair onderzoeksprogramma en het Europees Defensie Fonds.

Aanbevelingen bij de optimalisatie van het Vlaamse wapenhandeldecreet

In de zomer en het najaar van 2016 staat de optimalisatie van het Vlaams wapenhandeldecreet op de politieke agenda. Dit is broodnodig. Het wapenhandeldecreet van 2012 heeft een aantal grote tekortkomingen. Vredesactie formuleert in deze politieke nota een aantal aanbevelingen voor een sluitende wapenexportwetgeving

Parlementaire nota over de toekomst van het Belgisch leger

Vandaag wordt Vredesactie gehoord in de Kamercommissie Defensie over de toekomst van het Belgisch leger.  Voor Vredesactie moet dit debat beginnen bij een eerlijke en nuchtere evaluatie. We investeren jaarlijks 2,7 miljard belastinggeld in een leger opdat we ons veilig zouden voelen. Draagt de Belgische krijgsmacht bij aan onze veiligheid? Welke rol speelt ze het in het creëren van stabiliteit en vrede? Realiseert ons leger de politieke doelstellingen die het moet dienen?

Wapenhandel en Militarisering - het rapport van de Vlaamse Europarlementsleden

In deze publicatie maken we het rapport van de Vlaamse Europarlementsleden. Hoe stemden ze over thema’s als subsidies voor de wapenindustrie, de controle op wapenexport, de ontwikkeling van militaire drones? Wat deden ze om het civiele karakter van de EU te bewaren? En wat zeiden ze over het gebruik van civiele budgetten voor militaire doeleinden? Het resultaat is ontnuchterend.