De Israëlische schendingen van het internationaal recht vragen om meer dan een etiket

De Belgische regering kondigde gisteren aan een omzendbrief te publiceren waarin aanbevolen wordt producten uit de illegale Israëlische nederzettingen te voorzien van een apart label. Het gaat om een vrijwillige maatregel en het dreigt vooral een symbolisch gebaar te worden.

Sinds 1967 heeft Israël 250 nederzettingen gebouwd in de bezette Westelijke Jordaanoever, in Oost-Jeruzalem en op de Golanhoogte. In de nederzettingen ontwikkelde zich een bloeiende agroindustrie. Op de vruchtbaarste gronden, en met het grootste deel van de watervoorraden ter beschikking, produceren de nederzettingen 28 procent van de totale Israëlische uitvoer van groenten en fruit. Het gaat vooral om druiven, dadels, citrusvruchten en verse kruiden. Tegelijkertijd wordt de Palestijnse bevolking de toegang tot land en waterbronnen ontzegd en worden Palestijnse dorpen met vernietiging bedreigd door het Israëlische leger.

Conventie Genève

De nederzettingen zijn een schending van artikel 49 van de 4de Conventie van Genève. De Verenigde Naties, de Europese Unie en België riepen Israël al meermaals op om zijn nederzettingenbeleid te stoppen, en onze overheden zien de nederzettingen nog steeds als een belangrijk obstakel voor een duurzame vrede in de regio. Toch steunen we die nederzettingenpolitiek door de producten die er verbouwd worden toegang te geven tot onze markt. Het voorstel van de Belgische regering is de implementatie van het Europese standpunt dat de consument juist geïnformeerd moet worden over de herkomst van producten. Het advies is een extra etiket te kleven op Israëlische producten dat duidelijk maakt of ze uit Israël komen of uit de illegale nederzettingen. De consument kan dan zelf beslissen of hij de producten in huis haalt. In principe een goede eerste stap, maar het is afwachten of dat in de praktijk een verschil zal maken. Comeos, de beroepsfederatie van de retailsector, liet al weten dat de meeste van haar leden niet van plan zijn producten van de extra etiketten te voorzien, omdat het toepassen ervan complex is (wie moet voor het label zorgen?) en omdat het geïnterpreteerd zou worden als een politieke beslissing van de winkel.

Oorsprong

Zelfs al zou de sector het advies rigoureus toepassen, dan nog zou een groot deel van de producten onder de radar blijven. Uit onderzoek van Vredesactie op de Belgische vroegmarkten blijkt dat handelaars in de meeste gevallen volledig afhankelijk zijn van de Israëlische importeur om de exacte oorsprong van producten bepalen. Onderzoek aan het begin van de keten - in de Israëlische pakhuizen - toont dat het labelen regelmatig onjuist gebeurt. De overheid heeft alle middelen ter beschikking om een duidelijker kader te scheppen voor de sector, de consument en de Israëlische overheid.

Als ondertekenende partij van de Geneefse Conventies is België verplicht alle mogelijke maatregelen te nemen die de Israëlische schendingen van het internationaal recht ontmoedigen. Dat werd bevestigd door het Internationaal Gerechtshof in zijn Advisory Opinion van 9 juli 2004. Zoals blijkt uit de studie van professor Dubuisson (ULB) behoort een importstop voor nederzettingenproducten tot die maatregelen. De jongste jaren besloten verschillende Europese bedrijven en investeringsfondsen het zekere voor het onzekere te nemen en verbraken ze hun banden met de nederzettingen. Maar zeker nu het geweld in Gaza escaleert, is er nood aan een duidelijk politiek signaal dat de Israëlische bezettingspolitiek veroordeelt.

 

Deze opinie verscheen in de Tijd van 30 juli 2014

12-11-2015
Afeglopen woensdag, op wapenstilstand, publiceerde de Europese Commissie richtsnoeren voor de...
11-06-2015
Zodra een oorlog voltooid verleden tijd is, staan de speeches bol van vredevolle intenties.
22-01-2015
Een aantal leden van het Midden-Oosten overleg van 11.11.11 (ABVV, Algemene Centrale van het ABVV,...
25-11-2014
Meer dan 300 Europese vakbonden, NGO's en middenveldorganisaties roepen de EU op om het associatie...

Pagina's