steunregister

Vrije meningsuiting is geen misdrijf - Steunverklaring voor organisaties

[English below / Francais au-dessous]

Als organisatie onderschrijven wij volgende verklaring:

"De correctionele dagvaarding van Vredesactie zet zich bij in een lijst van voorbeelden waarbij overheden en bedrijven sociale actie meer en meer beantwoorden met vervolging voor de rechtbank. Deze processen zijn een vorm van intimidatie.
Vredesactie loopt door deze strafrechterlijke vervolging het risico op een zware geldboete, een mogelijk verbod op een aantal activiteiten tot zelfs het ontbinden van de organisatie.
Naast het invoeren van de GAS-boetes en de eenzijdige verzoekschriften is deze rechtzaak een duidelijk voorbeeld van het inperken van het fundamentele recht op vrije meningsuiting. Het geweldloos actievoeren door de vredesbeweging wordt gecriminaliseerd en bijgevolg ook de democratische ruimte om als vredesbeweging te functioneren.
Wij richten een oproep aan alle juristen en beleidsmakers in dit land: respecteer het fundamentele recht op vrije meningsuiting. Vreedzame acties herleiden tot kwesties van strafrecht versmalt het maatschappelijke debat en brengt onze democratie in gevaar
."

As an organisation we subscribe the following declaration:

"The current prosecution of Vredesactie is only one example of when governments and corporations respond to peaceful, social action with court procedures and lawsuits. These legal mechanisms are simply a form of intimidation. The criminal prosecution of Vredesactie involves the risk of high fines that we could not afford; a ban on carrying out certain activities; and, most seriously, the dissolution of the organisation altogether.
Alongside the recent introduction and widespread use of administrative fines and court summons, this court case is a clear example of restricting the fundamental democratic right to free speech. The non-violent actions of the peace movement are criminalized, and, as a consequence, the space for civil society to act and speak out - vital to a peaceful, functioning democracy - is restricted.
e direct a call to all legal practitioners and policy makers in Belgium: respect the fundamental right to free speech. Bringing peaceful actions by those concerned to work for a more just and fair society into the realm of the criminal law narrows the public debate, and fundamentally endangers our democracy."

Comme organisation nous souscrivons la déclaration suivante:

"La citation judiciaire de Vredesactie s'ajoute à une liste d'exemples où des gouvernements et des entreprises répondent de plus en plus à des actions sociales avec une poursuite devant la cour. Ces procès sont une forme d'intimidation.
A cause de cette poursuite Vredesactie risque une amende lourde, une interdiction possible de certaines activités et même la dissolution de l'organisation. Outre l'introduction des amendes SAC et les requêtes unilaterales cette affaire judiciaire est un exemple clair de la restriction du droit fondamental à la liberté d'expression. Les actions non-violentes du mouvement de la paix sont criminalisées et cependant aussi l'espace démocratique pour fonctionner en tant que mouvement de la paix. Nous lançons un appel à tous les juristes et les politiciens du pays: respectez le droit fondamental à la liberté d'expression. Réduire des actions non-violentes à des questions pénales réduit le débat social et met notre démocratie en danger."

11 11 11

ABVV Algemene Centrale

ABVV horval Antwerpen

ABVV Vlaams

ABVV West-Vlaanderen

ACLI

ACV - CSC BHV

ACV Gent-Eeklo

ACV-jongeren

Acv-Transcom Militant

Ademloos vzw

Agir pour la Paix

Algemene Centrale ABVV Limburg

Amnesty International groep Temse

Artsen voor Vrede

Attac-Liège

Awel

BIJ ONS

Bond Beter Leefmilieu

Bond Zonder Naam

Bral vzw

BRussells Tribunal

Brussels Brecht-Eislerkoor

Bund fuer Soziale Verteidigung, Deutschland

Centre Delàs d'Estudis per la Pau

cinéPalace vzw

Climaxi

Collectif kifékoi

Comac

Comité Surveillance Otan (CSO)

Corporate Europe Observatory

Creatief Schrijven vzw

Datapanik.org

De Ambrassade

De Beek vzw

De Maakbare Mens vzw

De Toekomstfabriek

De Verenigde verenigingen

De Wakkere Burger

Demos vzw

Derde wereld en solidariteitsgroep Kieldrecht

DFG-VK Bonn-Rhein-Sieg

Dominicus Gent

Drukkerij De  Wrikker cvba

Ethisch Vastgoedkantoor Ons Huis bvba

FairFin

Federatie KR8

Federatie Z11

Fightback

Forum voor Amateurkunsten

FOV Federatie sociaal cultureel werk

Friends of the Earth Vlaanderen & Brussel

FV-Vlaanderen

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) vzw

Gents Actieplatform Palestina

Get Basic vzw

GRAS Gent

Greenpeace

Groen

Groenoord

GROS Beersel

Grup d'Educació per la Pau (BCN, Spain)

Hand in Hand tegen racisme vzw

HandinHand-Gent

Het grote Plein

Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging

I see clouds vzw

Impuls

Intal

JES vzw

Jeugdraad Bilzen

Jeugdraad Limburg

JNM - Jeugdbond voor Natuur en Milieu

JNM Antwerpen

Jong Groen

Justitiewatcher

Kazou vzw

KEM MOC Bilbao (Alternativa Antimilitarista MOC)

Kif Kif

Klimaat -en vredesactiegroep Pimpampoentje

Koerdisch Instituut vzw

Kopa-oost-vlaanderen

Kringwinkel Opnieuw & Co vzw

KrisKras vzw

KunstDoel vzw

Kunstwerkt vzw

Kwadraet (Stichting Lodewijk de Raet)

Labo vzw

Leuvense Actiegroep Palestina

Linx+ Limburg

Linx+ Regio Antwerpen

Louis Paul Boonkring vzw

Masereelfonds

MeMO vzw

Mobiel 21 vzw

Motief vzw

Mouvement chretien pour la paix

Mouvement VEGA

Museum voor Vrede en Geweldloosheid

NAAM ORGANISATIE

Natuurpunt Educatie

Nederlandstalige Vrouwenraad

Occupy belgium

OKRA vzw

ONG Conseil België

Oxfam wereldwinkel Diksmuide

Oxfam Wereldwinkel Gent-Centrum

Oxfam wereldwinkel Kortrijk

Oxfam Wereldwinkel Leuven

Oxfam-Solidariteit|Oxfam-Solidarité

Oxfam-Wereldwinkel Hasselt vzw

Oxfam-Wereldwinkels vzw

Palestina Solidariteit vzw

Pax Christi Vlaanderen

Peace Brigades International Belgium vzw

Platform van de Afrikaanse Gemeenschappen

PROGRESS Lawyers Network

PVDA

PVDA Oostende -Middenkust

Quinoa

Radio Centraal

Red de belgielei

Rencontres pour la Paix

Ryckevelde vzw

Sociaal Forum Kempen

Solidariteit van Onderop

Sos-zurenborg

SP.a-Senaatsfractie

TAPs (Transparent African Projects)

The Nuclear Resister

Trage Wegen vzw

Transitie Rabot Gent

Tumult vzw

Ucos vzw

Ugent 1010

Ugnayang Pilipino sa Belgium

Uit De Marge vzw

Uitgeverij EPO

Uitgeverij Vrijdag

Union pacifiste de France

Via Libra vzw

VIA vzw

VIBEG vzw

Victoria Deluxe

Vlaams-Socialistische Beweging

Vluchtelingenwerk Helmond

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

VONX vzw

Vormen vzw

Vormingplus Gent-Eeklo

Vormingplus Kempen

Vormingplus Oost-Brabant

Vormingplus Oostende-Westhoek

Vormingplus Waas-en-Dender

VOS-Vlaamse Vredesvereniging

Vrede vzw

Vredesactie

Vredesbeweging PAIS

Vredesburo Eindhoven

Vrouwen Overleg Komitee

vzw Voor Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid (Aan de IJzer)

War Resisters' International

Welzijnszorg vzw

Werkgroep Vluchtelingen Gent vzw

WISPER

Woningen123Logements

Yolo vzw

2008 - Oorlog start in Europa. Zij moet ook gestopt worden hier in Europa. Om die reden sloot Vredesactie het ministerie van Defensie.
Op 14 november 2008 sloten vredesactivisten symbolisch het ministerie van Defensie.
Het ministerie van defensie viseert Vredesactie en vredesactivisten met aanklachten voor futiliteiten, bedoeld om uit te putten en af te schrikken. Klik hier om het steunregister te tekenen.
[English below / Francais au-dessous]