Hieronder vind je voorlopig een lijst van nieuwsartikels omtrent de Nato Game Over campagne. Deze pagina is momenteel nog onder constructie.

NATO GAME OVER: 800 activisten uit heel Europa sluiten NAVO-hoofdkwartier (update)

1 april 2012. Rond twee uur deze middag verzamelden 800 vredesactivisten uit meer dan tien Europese landen bij het NAVO-hoofdkwartier in Evere. Zo'n 500 mensen probeerden geweldloos de NAVO-terreinen te betreden. Een twintigtal actievoerders slaagde erin het militair domein binnen te gaan. De zone rond de NAVO werd met rood-wit lint afgebakend. 483 mensen werden administratief aangehouden. Tegenover de hoofdingang van het NAVO-hoofdkwartier juichten 300 supporters de interventieteams toe.

Campagne: 

NATO Game Over 1 April

1 April 2012. Around 2 pm, 800 peace activists from more than ten European countries gathered near NATO headquarters in Evere, Brussels. 500 people tried nonviolently to enter the NATO compound. About 20 activists succeeded to enter the military site, 483 people were arrested. At the main entrance of the NATO headquarters 300 supporters cheered the intervention teams. When peace is at stake, nonviolent intervention is necessary.

Campagne: 

Regering-di Rupo: wat willen de regeringspartijen doen voor nucleaire ontwapening?

De huidige regering zette in haar regeerakkoord enkele engagementen op papier wat betreft nucleaire ontwapening: “De regering pleit voor het revitaliseren en het eerbiedigen van het non- proliferatieverdrag. Zij zal op een besliste manier ijveren voor internationale initiatieven met het oog op een verdere ontwapening - inbegrepen nucleaire.” Vredesactie vroeg de zes regeringspartijen wat ze willen doen om de Amerikaanse kernwapens uit ons land weg te krijgen, nu ze ter discussie staan in de NAVO.

Campagne: 

Wat lees ik: zal Di Rupo Kleine-Brogel ontmantelen?

Fukushima en Hiroshima, kernenergie en kernwapens: onze regering weet er blijkbaar geen blijf mee. Er heerst totale verwarring over de toekomst van kernenergie in ons land, en er wordt een struisvogelpolitiek gevoerd wanneer het gaat om de kernwapens op Kleine Brogel. Ondanks de herziening van het NAVO nucleair beleid dat zijn beslag dient te krijgen op de top in Chicago in mei (en ondanks dat Trabelsi binnenkort weer vrij komt), lijkt het er op dat de laatste 200 Amerikaanse tactische kernwapens op Europees grondgebied onaangeroerd zullen blijven liggen. Toch?

Campagne: 

“Hysterie is een slechte raadgever”

Met de dagelijkse berichten over de wreedheden tegen burgers door het regime van Assad en de voortdurende bombardementen op wijken in steden in het hele land klinkt de roep om een militaire interventie in Syrië steeds luider, ook al heet het dan steevast 'humanitaire interventie'. Guy Verhofstadt roept op om de oppositie te bewapenen en pleit voor 'safe areas'. Ook minister van Buitenlandse Zaken Reynders sluit een militaire interventie niet uit. Maar, zoals Jef Lambrecht hen van woord diende: “Libië is een pijnlijke waarschuwing. Hysterie is een slechte raadgever. ”

Campagne: 

Pagina's