Hieronder vind je voorlopig een lijst van nieuwsartikels omtrent de Nato Game Over campagne. Deze pagina is momenteel nog onder constructie.

Verstoppertje rond kernwapens: GAME OVER

Minister van defensie De Crem heeft toegegeven dat er in Kleine Brogel kernwapens liggen. Hiermee is een publiek geheim, publiek en niet meer geheim. Vredesactie en Bomspotting hopen dat nu eindelijk de in 2005 gestemde resoluties van Kamer en Senaat, waarin gevraagd wordt om de terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens binnen de NAVO op de agenda te zetten, eindelijk worden uitgevoerd. Volgens het internationaal humanitair recht zijn de kernwapens hier immers net zo onwettig en verboden als in Noord-Korea of Iran of waar dan ook. De kernwapens moeten ontmanteld worden.

Campagne: 

NAVO-top in Boekarest: wat staat op de agenda?

Tien dagen na NATO GAME OVER, van 2 tot 4 april, zitten staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-lidstaten bij elkaar op een grote top in Boekarest. De vorige NAVO-top, in november 2006, eindigde met een halfslachtige verklaring en veel open vragen. Die vragen komen nu onvermijdelijk opnieuw op tafel. In Boekarest moet duidelijk worden waar het met de NAVO-transformatie naartoe gaat. Wat staat er op de agenda?

Campagne: 

11 november 2007, van het westelijke front geen nieuws? Toch wel, NAVO GAME OVER.

Opiniestuk De Morgen 10 november 07
Op 11 november sluit de boekenbeurs. Daarna verdwijnen de schrijvers van het toneel en in stilte gaan ze weer aan de slag met hun volgende boek. Of niet?
Op 11 november wordt ook het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Het is een vreugdeloos herdenken, want sindsdien werden talloze nieuwe oorlogen gevoerd. Deze week nog werd in Amerika gesproken over een Derde Wereldoorlog indien Iran niet stopt met zijn nucleaire programma.

Campagne: 

Wapen Stilstand? De oorlogen in Irak en Afghanistan lopen via ons spoor!

Dit weekend is het wapenstilstand. Negenentachtig jaar geleden kwam er een einde aan de Eerste Wereldoorlog.
Vandaag trekt er nog altijd een leger door ons land. België is de logistieke draaischijf voor het VS-leger dat naar Irak of Afghanistan trekt. Duizenden Amerikaanse legervoertuigen worden per trein, binnenschip of gewoon over de weg vanuit Duitsland naar de haven van Antwerpen gevoerd, om vandaar naar de Golfregio te worden verscheept. De Belgische regering legt ze geen strobreed in de weg: ze verklaart gebonden te zijn aan geheime NAVO-akkoorden met partner Amerika.

Campagne: 

Pagina's