Agenda

29
apr
2017
Talternatief: interactieve alternatievenmarkt in Antwerpen

Talternatief is een markt met lokale ideeën en producten, in het Werkhuys in Borgerhout.
Kom op deze markt duurzame alternatieven ontdekken, of grijp je kans en lanceer jouw alternatief idee in onze Open Space. Toegang is met vrije bijdrage. Deelnemen kan nog altijd: mail antwerpen@hartbovenhard.be

Talternatief kadert in Plan A, een breed initatief van burgers en organisaties om 't stad mee in handen te nemen. Meer info via
http://planvoora.be/

Vredesactie is er aanwezig met een pacifistisch alternatief.
Meer info en programma vind je hier

07
mei
2017
De Grote Parade van HartBovenHard

Vredesactie loopt mee in de Grote Parade. We treffen elkaar op 7 mei om 13u45 aan de Exki aan Brussel-Noord (neem in station Brussel-Noord de uitgang Bolivarlaan, de Exki is meteen rechts. Hier vind je een plannetje).

Iedereen mee aan tafel!

Meer info op : www.hartbovenhard.be

Een Parade in de regen en ééntje in de zon. Twee jaar op rij brachten we meer dan 20.000 mensen op straat voor een andere samenleving. Tijd voor een volgende editie, omdat het nodig is. Wie het nieuws volgt stelt vast dat er heel wat scheefgroeit. De roofbouw op mens en natuur loopt uit de hand. Het beleid wuift de problemen van mensen weg en blokt inspraak af. De Trumps en Le Pens van deze wereld, ook hier bij ons, zijn uitwassen van een scheef systeem.

Tijd voor een beleid dat investeert in een solidaire, duurzame samenleving. Daarom kloppen wij letterlijk samen op tafel!
We bouwen de langste tafel ooit, in het hart van Brussel, een tafel waar plaats is voor iedereen.

Voor burgerbewegingen Hart boven Hard en Tout Autre Chose zijn er wél alternatieven! Over sectoren heen verenigen wij de verontwaardiging en de vernieuwingsdrang van vele mensen en organisaties. Voor ons begint de toekomst bij een serieuze herverdeling.

Vang het grote geld
Groeiende armoede en ongelijkheid ontwrichten het samenleven. In een gezonde samenleving dragen multinationals en grote vermogens eerlijk bij.

Een leefbare job voor iedereen
Stress, burn-out, mini-jobs en werkloosheid zijn een sluipend gif. Een toekomstgerichte samenleving gaat voor zinvol werk voor ons allemaal.

Iedereen hoort erbij
Racisme en stigmatisering zetten mensen tegen elkaar op. Een open samenleving is trots op haar warm onthaal voor vluchtelingen en duldt geen discriminatie.

Samen rijk
Besparingen op zorg, cultuur, onderwijs, onderzoek en verenigingsleven ondergraven ons menszijn. Een verlichte samenleving maakt juist méér ruimte vrij voor verbeelding, talentontwikkeling en kritisch denken.

Aan onze tafel is plek voor iedereen, ook voor elke droom rond ons klimaat, onze democratie, onze internationale handel, vrede…
Wij laten ons niet uiteen spelen. We steunen elkaars bekommernissen en strijd.
Omdat het hoognodig is.

IEDEREEN MEE AAN TAFEL!
Schuif mee aan,
op 7 mei in Brussel!
Samen slaan we op tafel en tonen we de kracht van delen.

13
mei
2017
Via Velo Fietstocht voor Palestina

Grote fietstocht door Brussel om de 100ste verjaardag van de Balfour-verklaring te herdenken, om de 50 jaar bezetting van Palestijnse grond en de 10 jaar blokkade van Gaza aan te klagen

Startpunt om 10u15 Jubelpark Brussel (kant van het Schumanplein) met decoratie van de fietsen en instructies voor fietsers

Vertrek om 11u

Je kan aansluiten om: 

  • 12u bij PAC, Lambert Crickxstraat 5, Anderlecht13u30 in Nekkersdal, E. Bockstaellaan 107, Laken pick nick 
  • 15u15 Riga Square, Schaarbeek: onthulling van een gedenkplaat bij de Palestijnse olijfboom
  • Aankomst rond 16u aan het Beursplein

Stands en animatie, met o.a. Palestijnse dansgroep

Verhuur van fietsen: http://www.villo.be

Contact: Louis Michielsen: 0498 944 535 – Marianne Samray: 0494 277 777

via.velo.palestina@gmail.com  

https://www.facebook.com/ViaVeloPalestina/

website : http://viavelopalestina.be/

16
mei
2017
vredeswake bij militaire beurs ITEC

De één zijn BROOD is de ander zijn DOOD!

Deze manifestatie heeft tot doel om wapenbeurzen (net als ITEC uit Amsterdam en Keulen) te verbannen uit Rotterdam.

Het hoogtepunt van de 3-daagse 'wake' valt op dinsdag 12:00-14:00 tijdens de 1e lunch van de deelnemers (militairen, industrielen, defensie ambtenaren en academici) met speeches, muziek, optredens enz.

Donderdag protesteren we tegen Nederlandse deelname aan het F35/JSF projekt.

Wees welkom vrienden uit te nodigen, spandoeken me te nemen enz.!

Adres: Ahoy, Ahoyweg 10 in Rotterdam.
Meer info op: https://www.facebook.com/events/209134632848380/

21
mei
2017
Stop NATO 2017: vredesactiekamp

Op 24 en 25 mei komen de NAVO-leiders naar Brussel voor een belangrijke NAVO-top en de inhuldiging van het nieuwe hoofdkwartier. Ook Donald Trump, de president van de Verenigde Staten, zal aanwezig zijn met een duidelijke boodschap aan alle leden van de NAVO: meer van hun budget investeren in defensie en de militaire industrie. De Belgische vredesbeweging roept in samenwerking met internationale partners op om deel te nemen aan verschillende acties om te tonen dat deze oorlogsstokers niet welkom zijn.

Meer info verschijnt binnenkort op http://stopnato2017.org/

24
mei
2017
Stop NATO 2017: Trump not welcome betoging

Op 24 en 25 mei komen de staats- en regeringsleiders in Brussel samen voor een NAVO-top. Het wordt het eerste bezoek van Donald Trump aan ons land en Europa. We willen we hem duidelijk maken dat hij niet welkom is. Maar het gaat ook om veel meer dan dat. Trump staat symbool voor een beleid dat geen respect opbrengt voor fundamentele menselijke waarden en het leefmilieu. Ook andere NAVO-leiders zijn in hetzelfde bedje ziek. Ze dwingen ons op dergelijke NAVO-bijeenkomsten om meer geld te besteden aan wapens en het tegenhouden van vluchtelingen van hun oorlogen, terwijl we de middelen broodnodig hebben voor sociale en milieu-investeringen.

Op 24 mei omstreeks 17u organiseren we een mars in Brussel voor de vrede en tegen militaire avonturen, voor het behoud van onze planeet en ons leefmilieu, voor de verdediging van de mensenrechten van ALLE mensen, voor de strijd tegen seksisme, racisme en discriminaties. We willen dat doen met de steun van een zo groot mogelijk platform van organisaties van het maatschappelijke middenveld en onze krachten bundelen.

Meer info verschijnt binnenkort op http://stopnato2017.org/

25
mei
2017
Stop NATO 2017: Conferentie en workshops

Op 25 mei, gelijktijdig met de NAVO-top in Brussel, is er een alternatieve conferentie waarop verschillende (internationale) gasten dieper zullen ingaan op de NAVO en gelieerde problematieken.

De tegentop begint met een plenaire bijeenkomst waarin vier experts verschillende onderwerpen aankaarten: de militaire interventies van de NAVO, de militaire uitgaven, de spanningen met Rusland en nucleaire wapens.

Daarna volgen er workshops (in de voor- en namiddag) die het publiek nauwer betrekken bij het debat. Er zijn ook twee aanvullende 'special sessions'. In de voormiddag zullen internationale panelleden het hebben over de impact van de NAVO op hun eigen land. In de namiddag wordt er gepraat over de mogelijke strategieën van de vredesbeweging om de NAVO te discrediteren.

Er is ook een vertoning van de documentaire Shadow World, met een nabespreking achteraf. In een afsluitende plenaire zitting wordt er met vijf gasten gesproken over de manier waarop de vredesbeweging moet omgaan met de NAVO en de aan deze organisatie gelieerde problematieken.

Locatie: Institut libre Marie Haps - Aarlenstraat,11 - 1050 Brussel - België

Meer info over de sprekers en het programma verschijnt binnenkort op http://stopnato2017.org/

 

04
jun
2017
Lobbytour Wapenhandel

Weet u wie er in Brussel aan de touwtjes trekt?
Ontdek het op deze alternatieve stadswandeling door de Europese wijk

Beleidsbeïnvloeding is van alle tijden. Wie iets in de pap te brokken wil hebben, zorgt er best voor dat hij zich dichtbij de bron bevindt. Grote bedrijven steken veel tijd en geld in contacten met onze politici. Hiervoor maken ze gebruik van lobbyisten, professionele verkopers die de belangen van hun bedrijf behartigen. In de Europese wijk in Brussel, dichtbij de Europese instellingen, zijn tussen de 15 000 en 30 000 lobbyisten in de weer.

Ook de wapenindustrie is er goed vertegenwoordigd en verzekert zich zo van een stevige stempel op het EU beleid. Hoe ze dat doen? Vredesactie zocht het uit en u komt het te weten op de Lobbytour.

De Lobbytour kadert in de campagne ikstopwapenhandel.eu, start om 14u en eindigt om 16u.

Schrijf je in, of contacteer ons voor meer info op lobby@vredesactie.be