Agenda

24
mei
2017
Stop NATO 2017: Trump not welcome betoging

Op 24 en 25 mei komen de staats- en regeringsleiders in Brussel samen voor een NAVO-top. Het wordt het eerste bezoek van Donald Trump aan ons land en Europa. We willen we hem duidelijk maken dat hij niet welkom is. Maar het gaat ook om veel meer dan dat. Trump staat symbool voor een beleid dat geen respect opbrengt voor fundamentele menselijke waarden en het leefmilieu. Ook andere NAVO-leiders zijn in hetzelfde bedje ziek. Ze dwingen ons op dergelijke NAVO-bijeenkomsten om meer geld te besteden aan wapens en het tegenhouden van vluchtelingen van hun oorlogen, terwijl we de middelen broodnodig hebben voor sociale en milieu-investeringen.

Op 24 mei omstreeks 17u organiseren we een mars in Brussel voor de vrede en tegen militaire avonturen, voor het behoud van onze planeet en ons leefmilieu, voor de verdediging van de mensenrechten van ALLE mensen, voor de strijd tegen seksisme, racisme en discriminaties. We willen dat doen met de steun van een zo groot mogelijk platform van organisaties van het maatschappelijke middenveld en onze krachten bundelen.

Meer info verschijnt binnenkort op http://stopnato2017.org/

25
mei
2017
Stop NATO 2017: Conferentie en workshops

Op 25 mei, gelijktijdig met de NAVO-top in Brussel, is er een alternatieve conferentie waarop verschillende (internationale) gasten dieper zullen ingaan op de NAVO en gelieerde problematieken.

De tegentop begint met een plenaire bijeenkomst waarin vier experts verschillende onderwerpen aankaarten: de militaire interventies van de NAVO, de militaire uitgaven, de spanningen met Rusland en nucleaire wapens.

Daarna volgen er workshops (in de voor- en namiddag) die het publiek nauwer betrekken bij het debat. Er zijn ook twee aanvullende 'special sessions'. In de voormiddag zullen internationale panelleden het hebben over de impact van de NAVO op hun eigen land. In de namiddag wordt er gepraat over de mogelijke strategieën van de vredesbeweging om de NAVO te discrediteren.

Er is ook een vertoning van de documentaire Shadow World, met een nabespreking achteraf. In een afsluitende plenaire zitting wordt er met vijf gasten gesproken over de manier waarop de vredesbeweging moet omgaan met de NAVO en de aan deze organisatie gelieerde problematieken.

Locatie: Institut libre Marie Haps - Aarlenstraat,11 - 1050 Brussel - België

Meer info over de sprekers en het programma verschijnt binnenkort op http://stopnato2017.org/

 

25
mei
2017
Stop NATO 2017: Actiedag

Op 24 en 25 mei komen de NAVO-leiders naar Brussel voor een belangrijke NAVO-top en de inhuldiging van het nieuwe hoofdkwartier. Ook Donald Trump, de president van de Verenigde Staten, zal aanwezig zijn met een duidelijke boodschap aan alle leden van de NAVO: meer van hun budget investeren in defensie en de militaire industrie. De Belgische vredesbeweging roept in samenwerking met internationale partners op om deel te nemen aan verschillende acties om te tonen dat deze oorlogsstokers niet welkom zijn.

Op donderdag 25 mei zijn er verschillende acties om de NAVO top te verstoren. Wie wil meedoen of meer info wil mailt best naar nomorenato@agirpourlapaix.be

 

04
jun
2017
Lobbytour Wapenhandel

Weet u wie er in Brussel aan de touwtjes trekt?
Ontdek het op deze alternatieve stadswandeling door de Europese wijk

Beleidsbeïnvloeding is van alle tijden. Wie iets in de pap te brokken wil hebben, zorgt er best voor dat hij zich dichtbij de bron bevindt. Grote bedrijven steken veel tijd en geld in contacten met onze politici. Hiervoor maken ze gebruik van lobbyisten, professionele verkopers die de belangen van hun bedrijf behartigen. In de Europese wijk in Brussel, dichtbij de Europese instellingen, zijn tussen de 15 000 en 30 000 lobbyisten in de weer.

Ook de wapenindustrie is er goed vertegenwoordigd en verzekert zich zo van een stevige stempel op het EU beleid. Hoe ze dat doen? Vredesactie zocht het uit en u komt het te weten op de Lobbytour.

De Lobbytour kadert in de campagne ikstopwapenhandel.eu, start om 14u en eindigt om 16u.

Schrijf je in, of contacteer ons voor meer info op lobby@vredesactie.be