Workshops op maat

Overal komen mensen in beweging voor sociale verandering. Ook jij ziet een hoop situaties waar je wat aan wil veranderen. Je mening erover verkondigen is één zaak, gehoord worden een andere. Maar hoe? Een geweldloze actie en strategie kunnen hiertoe bijdragen. Ze vallen echter niet uit de lucht gevallen. Ze zijn het resultaat van planning, organisatie, groeps-, en bewegingsvorming en praktische voorbereiding.

Onze trainersgroep met jarenlange ervaring ondersteunt en versterkt dit via onze workshops. We helpen groepen onder meer een planning te bedenken, begeleiden hen in het opzetten van acties en campagnes en denken mee na over hoe we effectiever actie kunnen voeren. Lees hier meer over onze geschiedenis en waarom we dit doen.

Ons aanbod op maat

Ben je geïnteresseerd om met een kleine of grotere groep een workshop of training van Vredesactie te volgen? Samen bekijken we dan hoe we het best de workshop vormgeven. Onze workshops vertrekken van de noden, verwachtingen en beschikbare uren van de deelnemers en de groep.  Ze zijn geen eenrichtingsverkeer en we geven hen vorm met behulp van methodieken waarbij ervaringsgericht leren aan de basis ligt.

Daarom hebben we geen vaste set list van workshops. We bouwen deze op naargelang de vraag of nood op basis van onderstaande thema's die bij een geweldloze actie of campagne komen kijken.

Contact

Heb je actieplannen? Wil je een ei kwijt rond een thema, maar weet je niet waar te beginnen?
Interesse, gevonden of zie je wat je zoekt hier niet direct tussen staan, contacteer ons en we kijken hoe we je verder kunnen helpen.

Wat kost het?

Voor ons is kennis doorgeven en ontwikkelen rond geweldloze actie en strategie het belangrijkste. Daarom hebben we geen vaste vraagprijs. Voor groepen zonder subsidies kijken we samen of een kleine donatie eventueel mogelijk is, voor gesubsidieerde organisaties vragen we minimaal onze kostprijs (reiskosten en vrijwilligersvergoeding) en graag wat meer om zo ook workshops te kunnen blijven geven aan degenen die hier geen budget voor hebben.

Workshop-thema's

Onderstaande thema's kunnen we in één of meerdere workshops behandelen die lopen van een avond, hele dag, weekend tot een langer traject. Er staat telkens een minimum tijdsduur bij vermeld.
Een introductieworkshop belicht bijvoorbeeld verschillende thema's, maar elk thema vormt ook een diepgaandere workshop op zich.

 1. Campagnevoeren [min. halve dag]

  Een goede campagneplanning of stappenplan verhoogt je slaagkans. Allerhande instrumenten helpen je dit te ontwikkelen om te bepalen waarop je best focust, welke stappen of acties elkaar best opvolgen, jouw plek binnen het bredere plaatje, … . Maar evengoed vertrekken we van de motivaties en capaciteiten van de groep als centrale motor en plaatsen we dit binnen een dynamisch kader van evaluatie en bijsturing.

 2. Geweldloosheid en omgaan met conflict en agressie [min. halve dag]

  Kiezen voor geweldloze acties is een bewuste keuze. Deelnemers discussiëren over de betekenis en krijgen inzicht in het belang van ‘geweldloosheid’ bij actievoeren.

  Tijdens acties kan het – verwacht of onverwacht - tot confrontatie komen met ordediensten, omstaanders of mede-activisten. Via rollenspelen en simulaties onderzoeken we het mechanisme van escalatie, en oefenen we welke reacties op agressie confrontaties kunnen ontmijnen.

 3. Stap voor stap een actie organiseren (van flashmob tot burgerlijke ongehoorzaamheid) [min. 2u]

  Je staat te popelen om een actie te organiseren, maar waar begin je?
  We nemen de brede waaier actievormen onder de loep en bepalen een actie die aansluit bij je doelstelling en doelpubliek. Verder kijken we hoe je een actiescenario maakt en verder niets over het hoofd ziet tijdens de voorbereidingen, op je briefing net voor de actie en tijdens de actie zelf. En als laatste stap, hoe evalueer je de actie en de resultaten ervan? Je leert als het ware een draaiboek van je actie te maken.

 4. Actie-specifiek

  Afhankelijk van de actievorm(en) die je kiest, kan het nuttig zijn om één van de onderstaande thema's dieper te bekijken

  • Juridische aspecten [min. 1u]

   Weet wat je doet voor je eraan begint! Actievoeren is druk uitoefenen op instanties, politiek, bedrijven,... Zij zien dit liever gaan dan komen, en juridisch kan er dus steeds een staartje komen aan je actie. Dit onderdeel helpt je op voorhand goed in te schatten wat de juridische gevolgen zijn van je actie, zodat je weet wat je rechten zijn als activist, en weet wat je moet en niet moet doen als je gearresteerd wordt. Daarnaast krijg je ook verduidelijking over de juridische werking voor, tijdens en na je actie.
    

  • Omgaan met politie tijdens een actie [min. 1u]

   Omgaan met politie en ordediensten is van groot belang om je actie geweldloos te houden, en je slaagkansen te verhogen. Ook al ben je 'ongehoorzaam', dat wil nog niet zeggen dat er geen onderhandelingsruimte is. We onderzoeken de taken en attitudes van een politie-spreker.
    

  • Directe actie-technieken [min. 1u]

   Bij directe acties zoals acties van burgerlijke ongehoorzaamheid, blokkades, sit-ins, ... komen soms specifieke technieken te pas om iets efficiënt te blokkeren, je in groep(jes) snel te verplaatsen,... Tips, oefenen en rollenspelen bieden hiervoor een goede voorbereiding.
   Tijdens je voorbereiding werken met basis- of affiniteitsgroepen kan je actie ook effectiever maken.

 5. Perswerking [min. halve dag]

  Wil je je actie of activiteit goed in de media krijgen? Dan is het belangrijk dat je je boodschap helder formuleert, je persbericht goed in elkaar zit en je klaar bent voor een interview.
  We verkennen hoe een perswerking in elkaar zit, waar je op moet letten en hoe je je kan voorbereiden. We oefenen in het schrijven van een persbericht en geven elkaar feedback. We nemen interviews af van elkaar en evalueren om hieruit te leren voor concrete acties.

 6. Consensus-besluitvorming [min. 2u]

  Basisdemocratisch werken met consensus wordt gezien als een van de meest participatieve en krachtigste manieren van werken in groep. Voor veel actievoerders is het werken met consensus ook een voorbeeld van hoe zij een andere wereld zien. Hoe neem je democratisch en toch efficiënt beslissingen? Verschillende modellen bestaan om zowel in kleine als grote groepen snel, diepgaander of gedragen beslissingen te nemen.

 7. Participatief en basisdemocratisch vergaderen [min. 1u]

  Dit thema behandelt hoe we vergaderingen, overlegjes of meetings efficiënt en vlot kunnen laten verlopen, betrokkenheid van de aanwezigen kunnen verhogen, en tot meer gedragen beslissingen te komen. Bij een basisdemocratisch proces wordt hiervoor vaak gebruik gemaakt van een facilitator die het proces van de vergadering begeleidt.