Hieronder vind je voorlopig een lijst van nieuwsartikels omtrent de War Starts Here campagne. Deze pagina is momenteel nog onder constructie.

EU publiceert etiketteringsrichtlijn voor illegale Israelische nederzettingen

Afeglopen woensdag, op wapenstilstand, publiceerde de Europese Commissie richtsnoeren voor de etikettering van goederen uit de illegale Israelische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden. Producten afkomtig uit de illegale nederzettingen die verkocht worden op de Europese markt moeten op het etiket duidelijk de herkomst vermelden.

Campagne: 

Oorlog begint hier, in Oudenaarde en Brussel

Zodra een oorlog voltooid verleden tijd is, staan de speeches bol van vredevolle intenties. “België heeft over de jaren een internationaal imago opgebouwd van neutrale bruggenbouwer, advocaat van een wereldwijde ontwapening en promotor van de rechtsstaat en van de strijd tegen straffeloosheid” Een frase uit de officiële website van de overheid rond de herdenking van WO1. De zin zou uit de toon vallen in een beleidsdocument van vandaag, een regeerakkoord bijvoorbeeld.

Campagne: 

Belgische ‘erkenning’ van een Palestijnse staat?

Een aantal leden van het Midden-Oosten overleg van 11.11.11 (ABVV, Algemene Centrale van het ABVV, Broederlijk Delen, FOS, Geneeskunde voor de Derde Wereld, Intal, Palestina Solidariteit, Pax Christi, Vrede vzw, Vredesactie) en de Franstalige koepel CNCD-11.11.11 betreuren dat de resolutie die afgelopen dinsdag (20 januari) in de Federale Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen door de vier meerderheidspartijen werd goedgekeurd voorwaarden koppelt aan de Belgische erkenning van een Palestijnse staat.

Campagne: 

Europese steun aan de Israëlische bezetting

Meer dan 300 Europese vakbonden, NGO's en middenveldorganisaties roepen de EU op om het associatie akkoord met Israël op te schorten. Het wordt tijd dat de EU na de economische, ook de politieke afspraken in bilaterale verdragen bovenaan de prioriteitenlijst zet.

Ondersteun de capagne No Association with Occupation via de website http://freepalestine.eu/

Het Europese conflictpreventiebeleid

Campagne: 

Durft Stad Gent kiezen voor duurzaam?

Onlangs verscheen op de webite van Stad Gent de mededeling dat het de contracten met beveiligingsfirma G4S niet zou verbreken en hen ook niet zou uitsluiten van toekomstige aanbestedingen. Dat was hen gevraagd door een platform van organisaties, omdat G4S zich schuldig maakt aan schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht, onder andere in Israël en de bezette Palestijnse gebieden.

Campagne: 

Pages

31-01-2014
Support Vredesactie Sign the register of support