50 jaar kernwapens in België is genoeg | Met een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid op de militaire basis van Kleine Brogel 'vieren' Bomspotters vandaag een weinig gekende verjaardag: sinds 50 jaar liggen er kernwapens op ons grondgebied. Een 15-tal activisten betraden samen met Bomspotters Claes, Verhofstadt en Dehaene de luchtmachtbasis omstreeks 12u30.
Actiekamp Burghfield, UK | Op 2 september 2013 blokkeert een groepje van 6 Belgische Bomspotters een toegangsweg naar de kernwapenfabriek in Aldermaston in het Verenigd Koninkrijk. Samen met vredesactivisten uit Groot-Brittannië en heel Europa leggen ze de werking van de kerwapenfabriek vandaag stil met geweldloze acties. Ze protesteren daarmee tegen de plannen van nucleaire machten om hun kernwapensarsenalen te moderniseren.
Steadfast Noon 22/10 | Vredesactivisten dienen klacht in tegen een nucleaire oefening in Kleine Brogel.
Vredesactie zet in beweging |

Op 16 oktober ontrolde Vredesactie spandoeken tijdens de plenaire vergadering van de Kamer met een duidelijke boodschap aan onze politici: de kernwapens moeten weg. Socius, steunpunt voor het sociaal cultureel werk, maakte er een mooi filmpje van voor haar campagne 'Laat mensen schitteren'.

50 jaar kernwapens in België is genoeg |

Op 11 november 2013 gingen voormalig NAVO-secretaris-generaal Willy Claes en ex-premiers Guy Verhofstadt en Jean-Luc Dehaene de militaire basis van Kleine Brogel op om eigenhandig de kernwapens uit Kleine Brogel weg te halen. "Onze overheid reageert niet, daarom ben ik verplicht om mijn verantwoordelijkheid op te nemen", klonk het. Ze voegen daarmee de daad bij het woord: eerder dat jaar stelden ze  onomwonden "ik vraag een België zonder kernwapens". Ook zij leggen zich niet meer neer bij de 50 jaar achterkamertjespolitiek en negeren van de democratie. De Belgische regering moet de kernwapens verwijderen in plaats van ze te moderniseren.

Lees hier het dossier: "Kernwapens in België: 50 jaar achterkamertjes-politiek"

Actieoverzicht nucleair alarm |

Van 15 tot 26 oktober 2012 vond in Kleine Brogel de NAVO-oefening Steadfast Noon plaats, waar geoefend werd op het inzetten van kernwapens. Vredesactie en Action pour la Paix sloegen nucleair alarm. Een sfeerbeeld van de reactie van de vredesbeweging.

Nuclear terrorism: proof of concept |

In deze video zie je hoe vredesactivisten erin geslaagd zijn de basis van Kleine Brogel te betreden en foto's te trekken van de nucleaire hangars.

Met de campagne Bomspotting nam Vredesactie in 1997 opnieuw het thema van de nucleaire massavernietigingswapens ter hand. We namen de draad op waar hij eind jaren tachtig was blijven liggen met een belangrijk extra argument: de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof van Den Haag van 8 juli 1996. Uit die uitspraak blijkt dat het gebruiken van en het dreigen met kernwapens onwettig is. Met andere woorden: het gebruiken en het dreigen met kernwapens is illegaal.

De campagne Bomspotting werd uitgebouwd via drie luiken: een juridische invalshoek (een nationale klachtendag tegen kernwapens, een deurwaarder naar de premier, acties van burgerlijke ongehoorzaamheid,...), een politieke invalshoek (het Belgische parlement is het eerste parlement binnen de NAVO-landen dat een resolutie goedkeurt die de verwijdering vraagt van de kernwapens op zijn bodem), een maatschappelijke invalshoek. Met de campagne Bomspotting zette Vredesactie de kernwapens opnieuw op de politieke en maatschappelijke agenda.

NAVO oefent in Kleine Brogel op inzetten van kernwapens

Nauwelijks twee weken geleden ontving ICAN, dat ijvert voor een verbod op kernwapens, de Nobelprijs voor de Vrede. Vandaag blijkt dat op de luchtmachtbases van Kleine Brogel en Büchel piloten van NAVO-landen oefenen op de inzet van die massavernietigingswapens.

In vijf Europese landen – België, Italië, Nederland, Duitsland en Turkije – liggen nog steeds zo’n 150 Amerikaanse tactische kernwapens opgeslagen. Onder de naam ‘Steadfast Noon’ oefenen piloten van die landen jaarlijks op het transport en inzetten van die wapens. Ook Amerikaanse militairen nemen steevast deel.

Campagne: 

Het nieuwe kernwapenverdrag: de ruwbouw voor een kernwapenvrije wereld

Na een jarenlange impasse werd op 7 juli 2017 een belangrijke, nieuwe stap gezet naar nucleaire ontwapening. Op een speciale VN-ontwapeningsconferentie werd een verdrag aangenomen dat kernwapens verbiedt. Niet enkel het gebruik van kernwapens wordt verboden, maar ook het ontwikkelen, het bezitten, het opstellen ervan of het dreigen ermee. Dit naar analogie van de verboden op chemische en biologische wapens.

Campagne: 

Bomspotters krijgen opschorting van straf na actie op NAVO-hoofdkwartier

Zeven vredesactivisten die vervolgd werden omwille van een vreedzame actie op het militaire hoofdkwartier van de NAVO, krijgen voorwaardelijke opschorting van straf. De correctionele rechtbank van Mons bevindt hen schuldig, maar spreekt geen straffen uit. De actievoerders overwegen in beroep te gaan. De correctionele rechtbank is immers niet bevoegd. Bovendien willen de bomspotters dat het gerecht optreedt tegen het kernwapenbeleid van de NAVO in plaats van bezorgde burgers te vervolgen.

Campagne: 

[update] Bomspotters voor de rechtbank

UPDATE:

Vandaag verschenen de zeven bomspotters voor de correctionele rechtbank van Mons. Zo'n honderd mensen waren vroeg uit de veren om de beklaagden een hart onder de riem te steken.

De vervolgde bomspotters kregen tijdens de rechtszaak ruim de tijd om hun motieven uiteen te zetten. Ze wezen de rechters er op dat ze met hun actie een veel ernstiger misdrijf proberen te voorkomen: op SHAPE wordt immers het gebruik van kernwapens voorbereidt, wat neerkomt op de voorbereiding van oorlogsmisdaden.

Campagne: 

Belgische F-16's in nucleaire NAVO-oefening?

Volgende week, van 12 tot 16 oktober, organiseert de NAVO de jaarlijkse nucleaire oefening Steadfast Noon, vermoedelijk op de luchtmachtbasis van Büchel. Heel waarschijnlijk oefenen ook Belgische F-16 piloten op het vervoer en de inzet van kernwapens. De Belgische regering maakt zich daarmee schuldig aan de voorbereiding van oorlogsmisdaden.

Campagne: 

Pages

2014

"Belgium and other like-minded countries need to push for the removal of American
19-Feb-2014
According to Minister De Crem the Belgian governmen
19-Feb-2014

2010

Bombspotting hoax exposes irrationality of NATO's nuclear strategy
19-Nov-2010
Movie 'Nuclear Terrorism: proof of concept' available on YouTube
06-Oct-2010
1 July 2010, in Belgium political parties negotiate the possible content of a new governmental ag
07-Sep-2010

Pages