Ctrl+Alt+EU

Ctrl+Alt+EU : Geen militair Europa

Vredesactie voerde met Ctrl+Alt+EU in 2013-2014 campagne tegen de militarisering van Europa. We voeren actie in het Europees kwartier in Brussel. We doorprikten de 'Brussels bubble': door er de dagelijkse gang van zaken te versotren en door de linken tussen de wapenindustrie en de politiek bloot te leggen.

Actiereeks Doorprik 'the Brussels bubble'!

Het Europees kwartier in Brussel is een besloten wereld, waarin wapenbedrijven en politici bij elkaar op schoot zitten. Vredesactie schoof mee aan en voerde er prikacties. De actielocaties liggen op een boogscheut van elkaar: de gebouwen van de Europese instellingen, de instellingen die het buitenlands, defensie- en onderzoeksbeleid voeren, de kantoren van wapenbedrijven en hun koepel- en lobbyorganisaties zoals de AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD), de conferenties van denktanks zoals de Security and Defence Agenda (SDA), het Schumannplein of het Luxemburgplein waar bedrijfslobbyisten en eurocraten samen aan de toog hangen. Een overzicht:

17 mei 2014: Straattheater tegen invloed wapenindustrie op de EU

Vredesactivisten trakteerden voorbijgangers op verschillende plaatsen in Brussel op een stukje straattheater. Lobbyisten van de wapenindustrie liepen rond op stelten en hielden de touwtjes in handen van hun marionetten, de Europese Parlementsleden. Zo protesteerden ze tegen de invloed van de wapenindustrie op de EU. Lees meer, bekijk foto's en filmpjes.

 

27 maart 2014: Vredesactivisten blokkeren ingang EDA conferentie

Vredesactivisten voerden actie aan de jaarlijkse conferentie van het Europees Defensieagentschap (EDA). Zittend in een plas rode verf verhinderden ze de toegang tot de conferentie. Pieter De Crem, Catherine Ashton en andere Europese toppolitici komen op de EDA conferentie jaarlijks samen met CEO's uit de wapenindustrie. Lees meer, bekijk foto's of het filmpje.

19 december 2013 - Actiedag EU, Business as usual?

Op 19 en 20 december vergaderden de Europese staats- en regeringsleiders in Brussel. Op de agenda: het versterken van de Europese wapenindustrie. 'Wat goed is voor de bedrijven, is goed voor iedereen', luidt hun motto. Maar een beleid op maat van de wapenindustrie zorgt niet voor een veiligere wereld. Integendeel.

Vredesactie en Agir pour la Paix voerden op 19 december actie aan diverse plekken waar het Europese beleid gemaakt wordt: de lobbykantoren van de wapenindustrie, de gebouwen van de Europese administraties, ... Met de acties verstoorden ze de dagelijkse werking in de Europese wijk en legden de verwevenheid tussen bedrijven en politiek bloot.

(bekijk ook de filmpjes en de foto's van de verschillende acties, of lees hier het verslag van de actiedag)

Het Europees Defensieagentschap werd 's ochtends vroeg verrast door een groep actievoerders die de twee toegangen blokkeerden. Twee activisten beklommen de poort en hingen zich er aan vast. De toegang via de voordeur werd belemmerd door actievoerders die zich met afwasbaar theaterbloed besmeurden. Meer dan een uur lang was de EDA gesloten voor de verbouwereerde werknemers. Veertien activisten werden administratief aangehouden en rond half vier weer vrijgelaten.

Om half elf klommen vier actievoerders op de gevel van het Directoraat-Generaal voor Industrie en Ondernemen. Ze bevestigden spandoeken: “Thank you, EU”, getekend: “the arms dealers.” De Europese wapenindustrie krijgt van de EU jaarlijks miljoenen euro's toegestopt. Activisten met maskers van Angela Merkel en Emanuel Baroso hingen een spandoek: “Merry crisis, happy new war.”

Deelnemers aan de Lobbytour Deluxe kregen een Open Air Masterclass in Lobbywerk: via een geanimeerde wandeling langs kantoren van lobbygroepen, wapenbedrijven en Europese instellingen werd hen de kneepjes van het betere lobbywerk bijgebracht. Op die manier maakten ze de vervlechting tussen bedrijfsleven en politieke besluitvorming zichtbaar.

In de buurt van het Jubelpark reikte een groep activisten de Nobelprijs voor de Oorlog uit. Gelukkige winnaar: de Europese Unie, omwille van haar militaire ambities en haar genereuze steun aan de wapenindustrie.

Op de esplanade van het Europees Parlement was er het Groot Dictee der Europarlemantariërs. Lobbyisten spelden parlementsleden de wet, de parlementsleden noteerden gedwee. Met dit strak geregiseerd stukje theater hielden de actievoerders de parlementsleden een confronterende spiegel voor.

7 oktober 2013 - Wapenhandelaars bedanken de EU

Op 7 oktober voerden vredesactivisten van Vredesactie en Agir pour la Paix actie bij de Europese Commissie. Verkleed als wapenhandelaars hielden ze voor de deur een receptie in een plas bloed. De wapenhandelaars bedanken de EU voor haar subsidies en voor de goede contacten. Lees hier meer over de actie, of bekijk de foto's.

 

Ctrl+Alt+EU: campagne opbouw

Geweldloze acties en campagnes komen niet uit de lucht gevallen. Ze zijn het resultaat van strategische planning, organisatie en training. De campagne CTRL+ALT+EU werd niet uitgedacht op een kantoor maar vormgegeven en gedragen door iedereen die wil meewerken.

26 april 2014 - Actieplandag Burst the Brussels Bubble

Vrijwilligers van Vredesactie en Agir pour la Paix kwamen samen op deze actieplandag in Brussel. In kleine groepjes werd er brainstormd en gesleuteld aan actie-ideeën die vorm kregen in een actieplan.

11 februari 2014 - Ctrl+Alt+EU Think (& Drink) Tank

Op de Ctrl+Alt+EU Thinktank maakten een dertigtal vrijwilligers van Vredesactie en Agir pour la Paix plannen voor een actiecampagne in aanloop naar de verkiezingen in mei 2014.

 

 

22 - 24 november 2013 - Target Brussels: voorbereidingsweekend

Op het weekend van 22, 23 en 24 november werkten een vijftigtal mensen mee aan de voorbereiding van de EU-actiedag van 19 december in Brussel.