Activisten overhandigen bijna 200 brieven aan Fluxys tegen doorvoer Russisch LNG

Vredesactie overhandigt brieven aan Fluxys tegen doorvoer Russisch LNG

Vandaag overhandigen vredesactivisten bijna 200 brieven van strandgangers aan het hoofdkantoor van Fluxys met de eis de doorvoer van Russisch LNG te stoppen. De activisten verzamelden die brieven eind juni aan de dijk van Knokke-Heist, naast de LNG terminal van Zeebrugge. Tien procent van het Russisch LNG-gas wordt opgeslagen in de haven van Zeebrugge.

Oorlog begint in Zeebrugge”. Met die boodschap trokken een vijftiental activisten enkele weken geleden naar de Belgische Kust. Op de dijk vroegen de activisten aan strandgangers om voorzitter en oud-burgemeester Daniël Termont aan te schrijven met de eis de doorvoer van Russisch LNG zo snel mogelijk te stoppen. Vandaag overhandigt een delegatie activisten de brieven aan het Fluxys hoofdkantoor in Brussel.

Terwijl de oorlog in Oekraïne haar vijfde maand ingaat, weigert Fluxys de opslag van Russisch LNG stop te zetten. Op die manier blijft Fluxys het regime van Poetin en de oorlog in Oekraïne mee financieren.

Fluxys sloot in 2019 een twintigjarig contract met Yamal LNG ter waarde van één miljard euro voor de opslag en overslag van Russisch LNG. De haven van Zeebrugge is daardoor uitgegroeid tot een essentiële schakel in de export van Russische LNG. Maar liefst tien procent van de Russische LNG passeert via de terminals van Fluxys en is bijna uitsluitend bestemd voor landen in Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika.

Fluxys is voor 77 procent in handen van de Vlaamse steden en gemeenten via Publigas. Aan zowat elk gemeentehuis wappert een Oekraïense vlag. Het is tijd dat onze burgemeesters de daad bij het woord voegen en de doorvoer van Russisch LNG stopzetten.

Vrede zal niet fossiel zijn

De Europese Unie is op zoek naar alternatieven voor de Russische fossiele brandstoffen, maar kijkt daarvoor vooral naar andere niet-Russische fossiele brandstoffen. Meer olie en gas importeren uit Israël, Qatar of Saudi-Arabië dreigt onze afhankelijkheid van oorlogszuchtige en dictatoriale regimes enkel groter te maken. Ook Fluxys investeert in een controversiële gaspijpleiding tussen het dictatoriale Azerbeidzjan en Zuid-Italië.

Vredesactie vraagt om versneld werk te maken van de omslag naar duurzame energievoorziening en verminderd energiegebruik.

De miljarden die België wil spenderen aan nieuwe wapensystemen zouden we beter investeren in de transitie naar een economie die niet langer van fossiele brandstoffen afhankelijk is en waarmee we niet langer dictaturen en oorlog financieren.